Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Hội Nông Dân tỉnh

Ngày cập nhật : 29/05/2022 19:15

I. Chức năng

1. Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

3. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

III.TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thường trực Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

01

Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch

0949.256.789

tuananh071077@gmail.com​

02

Hồ Thị Sự

 

Phó Chủ tịch Thường trực

0902.054.495

 

sua21972@gmail.com

03

Lê Hữu Thiện

Phó Chủ tịch

0913.898.027

 

 lehuuthien63@yahoo.com

 

2. Các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

2.1. Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

01

Võ Chí Hùng

Chánh VP

0918.524.998

hungvc151270@gmail.com

02

Trần Thị Thu Hiền

Phó Chánh VP

0982.990.179

hienthu206@gmail.com 

03

Phạm Thị Ngọc Minh

Kế toán

0915.992.996

phamminh1383@gmail.com

04

Nguyễn Thị Huỳnh Trang 

Thủ quỹ

0938.636.416​

xuantrang4782@gmail.com

05

Trần Xuân Quế

Chuyên viên

0985.761.207

quebtg@gmail.com

06

Trương Thị Ngọc Hạnh

Văn thư

02513.822.327

ngochanh060302@gmail.com

07

Trần Văn Nam

Lái xe

 0913.612.332

 

08 

 Nguyễn Minh Tuyền

Bảo vệ

 0943.331.400

 

09

Lê Hữu Hùng

Bảo vệ

0937.092.293

 

10

Lâm Ngọc Thu

Nhân viên

0919.745.747

 

 

2.2. Ban Xây dựng Hội

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phan Thị Ngọc Hiền

Trưởng Ban

0975.490727

hienhtx@gmail.com

2

Nguyễn Văn Phước

Phó Trưởng Ban

0902.881.808

ccnguyenphuoc@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hiếu

Chuyên viên

0961.202.286

phinongbaton@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thu Dinh

Chuyên viên

0369.121.007

thudinhhnd@gmail.com

 

5

Vũ Văn Khanh

Chuyên viên

0944.796.296

vankhanhtd88@gmail.com

2.3. Ban Kinh tế - xã hội

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đặng Thái Thi 

Trưởng Ban

0909.542.515

thaithi1961@gmail.com

2

Nguyễn Huy Hoàng

Phó Trưởng Ban

0388.328.916

huyhoang20140804@gmail.com​

3

Trần Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

0913.361836

ptchc.kndn@gmail.com

4

Nguyễn Hữu Gia Văn

Chuyên viên 

0975.753.492

nguyengiavanpt@gmail.com

5

Vũ Tấn Minh

Chuyên viên

0333.037.148

vutanminh.7148@gmail.com

6

Chu Thị Mai Hiền

Chuyên viên

0919.410.887

chuhienkt.dn@gmail.com

 

3. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thành phố Biên Hòa

Nguyễn Hữu Tuân

Chủ tịch HND

 thành phố Biên Hòa

0918.326.265

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Phó Chủ tịch HND

 thành phố Biên Hòa

0943.868.209

2

Thành phố

Long Khánh

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch HND

 thành phố Long khánh

02518.867.0413

3

Huyện

Vĩnh Cửu

Trần Viết Hạnh

Chủ tịch HND

 huyện Vĩnh Cửu

0918.324.854

Trần Thị Lan Chi

Phó Chủ tịch HND

 huyện Vĩnh Cửu

0963.468.276

4

Huyện

Trảng Bom

 

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch HND

 huyện Trảng Bom

 

0919.473.557

Từ Đức Bình

Phó Chủ tịch HND

 huyện Trảng Bom

0907.346.779

5

Huyện

Thống Nhất

Cao Xuân Đáng

 Chủ tịch HND

 huyện Thống Nhất

0913.105.829

Lương Hùng Việt

Phó Chủ tịch HND

huyện Thống Nhất

0906.932.317

6

Huyện

Cẩm Mỹ

            Nguyễn Tô Ng​ọc Hoàng

Chủ tịch HND

 huyện Cẩm Mỹ

0982.243.486

Đặng Thị Lan

Phó Chủ tịch HND

 huyện Cẩm Mỹ

0919.478.784

7

Huyện

Xuân Lộc

Phan Thanh Xứng

Chủ tịch HND

 huyện Xuân Lộc

0948.701.777

Nguyễn Thanh Minh

Phó Chủ tịch HND

huyện Xuân Lộc 

0913.111.819

8

Huyện

Long Thành

Trần Văn Thanh

Chủ tịch HND

 huyện Long Thành

0913.108.306

Doãn Thị Nhàn

Phó Chủ tịch HND

 huyện Long Thành

0904.798.048

 

Huyện

Nhơn Trạch

 Bùi Phước Đức

Chủ tịch HND

huyện Nhơn Trạch

0933.199.555

Lý Thanh Tùng

Chủ tịch HND

huyện Nhơn Trạch

0909.209.444

10

Huyện

Định Quán

Lê Minh Giang

Chủ tịch HND

huyện Định Quán

0989.298.169

Đoàn Gương Mẫu

Phó Chủ tịch HND

huyện Định Quán

0913.991.454

11

Huyện

Tân Phú

Nguyễn Hữu Phúc

Chủ tịch HND

huyện Tân Phú

 0907.697.214

Nguyễn Trong Lâm

Phó Chủ tịch HND

huyện Tân Phú

0913.675.189

 


hnd.png


Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang