Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cục Thống kê Đồng Nai

Ngày cập nhật : 22/05/2022 20:09
I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 
1. Chức năng
 
 - Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai là cơ quan trực thuộc Tổng Cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác Thống kê tại tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động Thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin Thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.
 
 - Cục Thống kê tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ, chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Tổng cục Thống kê.
 
 - Cục Thống kê là đơn vị dự toán của Tổng cục Thống kê, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.
 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
 - Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin Thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.
 
 - Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với Thống kê các ngành; Thống kê các doanh nghiệp, Thống kê xã, phường và tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thống kê đối với các phòng Thống kê huyện, thị xã, thành phố.
 
 - Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê; thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội ở địa phương theo quy định của Tổng cục Thống kê; chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu thông tin công bố và cung cấp.
 
 - Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê công khai, nhanh chóng, thuận tiện đến mọi đối tượng sử dụng theo quy định của Tổng cục Thống kê.
 
 - Thực hiện các dịch vụ Thống kê trên phạm vi địa bàn của Tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.
 
 - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê trên địa bàn tỉnh. Thẩm định chuyên môn nghiệp vụ theo quy định phân cấp của Tổng cục Thống kê.
 
 - Thực hiện công tác ứng dụng khoa học vào công tác Thống kê nhằm góp phần cải tiến, đổi mới phương pháp thống kê để áp dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê.
 
 - Quản lý, tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương và tuyển chọn, quản lý đội ngũ cộng tác viên Thống kê theo sự phân cấp của Tổng cục Thống kê. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống kê ở địa phương theo các tiêu chuẩn của ngạch công chức ngành Thống kê.
 
 - Lập dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.
 
 - Thường xuyên củng cố tổ chức Thống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với các Sở, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương giao. 
 
II. Thông tin liên hệ 
 
- Địa chỉ: Đường Đồng khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Điện thoại: (061)3.822.419; Fax: (061)3.819.047
 
- Email: ctk@dongnai.gov.vn
​   

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang