Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin doanh nghiệp nhà nước

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018
Ngày 14 tháng 08 năm 2018, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018.
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai công khai báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Bửu Long công bố các báo cáo theo quy định
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Bửu Long công khai các nội dung
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2017
​Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn chậm
Tại buổi họp của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình hoạt động trong quý II và triển khai nhiệm vụ cho quý III, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng lưu ý có 25 doanh nghiệp cần thực hiện thoái vốn nhưng trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa doanh nghiệp nào triển khai.
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm (2015 - 2017), báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai các nội dung sau:
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm công khai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
Ngày 05/6/2018, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm công khai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất.
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2025
​Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt chiến lược sản xuất kinh doanh về kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2025 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai các báo cáo theo quy định năm 2018
Ngày 22 tháng 05 năm 2018, tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai các báo cáo để thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định, bao gồm:
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai công khai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo (2014, 2015, 2016)
Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai công khai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo (2014, 2015, 2016).
Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm công khai kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội năm 2017
Ngày 03 tháng 5 năm 2018, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm công khai kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội năm 2017 theo quy định.
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai thông tin DNNN năm 2018
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai các nội dung sau:
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai các thông tin doanh nghiệp năm 2016, 2017
Ngày 04/04/2018, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thực hiện đăng tải công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước. Thông tin công khai bao gồm:
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 04/04/2018, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai nội dung sau đây: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Ngày 23 tháng 03 năm 2018, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định. Nội dung công bố: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.
Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp công bố thông tin (đợt 1 – năm 2018)
Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp công bố các thông tin sau:
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
Ngày 28/2/2018, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 theo quy định.
Xổ số Đồng Nai nộp ngân sách gần 1,6 ngàn tỷ đồng
Ngày 25-1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đề nghị công ty tiếp tục phát huy tốt hơn nữa việc tổ chức hoạt động kinh doanh trên cơ sở không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng và khai thác các thế mạnh, tiềm năng của thị trường xổ số khu vực phía Nam, phát triển hệ thống vé số tự chọn; tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, quảng bá, chăm sóc khách hàng, đại lý.
Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước còn chậm
Ngày 24-1, chủ trì hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh cần tính toán phương án, giải pháp cụ thể hướng dẫn các doanh nghiệp trong công tác thoái vốn đúng lộ trình và bảo toàn vốn Nhà nước, đồng thời phải có giải pháp để sau khi thoái vốn các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Các sở, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước kịp thời giải quyết những vướng mắc để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. 
Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội đã làm việc với UBND Đồng Nai, các doanh nghiệp nhà nước: Tổng cổng ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico), Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) vào ngày 17-1.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
206.488
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,52%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.