Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2016
Ngày 11 tháng 1 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2016.
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2015 - 2019
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2015 - 2019.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cẩm Mỹ
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4673/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Long Khánh
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4672/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Long Khánh.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4671/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4670/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tân Phú
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4669/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tân Phú.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Định Quán
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4668/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Định Quán.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Xuân Lộc
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4667/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Xuân Lộc.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Trảng Bom
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4665/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Trảng Bom.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Biên Hòa
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4664/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Biên Hòa.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nhơn Trạch
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4663/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nhơn Trạch.
Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4544/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12835/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017.
Quyết định sáp nhập, điều chỉnh, chia tách, thành lập khu phố ở các phường: An Bình, Long Bình, Long Bình Tân, Tân Phong, Trảng Dài, Tân Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4547/QĐ-UBND về việc sáp nhập, điều chỉnh, chia tách, thành lập khu phố ở các phường: An Bình, Long Bình, Long Bình Tân, Tân Phong, Trảng Dài, Tân Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định sáp nhập, thành lập ấp mới thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4545/QĐ-UBND về việc sáp nhập, thành lập ấp mới thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định chia tách, thành lập ấp Bằng Lăng thuộc xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4546/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập ấp Bằng Lăng thuộc xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4497/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định ban hành Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4431/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời” trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai năm 2017
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12675/KH-UBND về việc thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời” trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai năm 2017.
1 - 20 Next

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061).3827555; Fax: (061).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.