Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19
Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 9009/UBND-KTN về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19.
Công văn về việc hỗ trợ cho các phương tiện, công nhân viên của các đơn vị được di chuyển, lưu thông
Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 8982/UBND-KTN về việc hỗ trợ cho các phương tiện, công nhân viên của các đơn vị được di chuyển, lưu thông.
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 năm 2022
Ngày 29/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8983/KH-UBND về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 năm 2022.
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 29/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8994/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030.
Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
​Ngày 29/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
​Ngày 29/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai
​Ngày 29/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc dừng hoạt động và cách ly y tế để đảm bảo quy định phòng, chống dịch và an toàn sản xuất
​Ngày 29/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động và cách ly y tế để đảm bảo quy định phòng, chống dịch và an toàn sản xuất đối với toàn bộ Công ty TNHH Công nghệ điện tử -nghe nhìn BOE Việt Nam và Công ty TNHH Action Composites tại huyện Nhơn Trạch.
Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
​Ngày 28/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.
Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Tân Phú

​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Tân Phú.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn Tp.Long Khánh
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn thành phố Long Khánh.
Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Xuân Lộc
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn Tp.Biên Hòa
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Công văn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch C0vid-19
Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 8910/UBND-KTN về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch C0vid-19.
Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Trảng Bom
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Trảng Bom.
Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Long Thành
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Long Thành.
Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A4 tại phường Hiệp Hòa theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A4 tại phường Hiệp Hòa theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
400.211
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,96%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready