Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định đính chính thời hạn sử dụng đất ghi tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định đính chính số 4362/QĐĐC-UBND về việc đính chính thời hạn sử dụng đất ghi tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty CP Tổng Công ty Vĩnh Phú thuê đất tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa
Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4361/QĐ-UBND về việc cho Công ty CP Tổng Công ty Vĩnh Phú thuê đất tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh
Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4360/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc thu hồi thửa đất số 150, tờ bản đồ địa chính số 47 phường An Bình, thành phố Biên Hòa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý
Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4359/QĐ-UBND về việc thu hồi thửa đất số 150, tờ bản đồ địa chính số 47 phường An Bình, thành phố Biên Hòa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thuận Lợi tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa
Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4307/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thuận Lợi tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc thu hồi đất do Bưu điện tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định
Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4352/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Bưu điện tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa
​Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4330/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh
​Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án huyện Long Thành tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để sử dụng và mục đích đầu tư xây dựng Trường Tiểu học An Phước
Ngày 05/12/2018, UBND ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án huyện Long Thành tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để sử dụng và mục đích đầu tư ây dựng Trường Tiểu học An Phước.
Quyết định về việc thu hồi đất của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ giao cho Trường Tiểu học Long Giao để sử dụng vào mục đích làm trường học
Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4326/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ giao cho Trường Tiểu học Long Giao để sử dụng vào mục đích làm trường học.
Quyết định về việc giao đất cho Trường Mầm non Hoa Sen tại xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4325/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Hoa Sen tại xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh loại đơn vị hành chính xã thuộc huyện Trảng Bom
​Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4318/QĐ-UBND về việc điều chỉnh loại đơn vị hành chính xã thuộc huyện Trảng Bom.
​Quyết định về việc điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phân khu III – khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn huyện Long Thành (lần 2)
Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4289/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phân khu III – khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn huyện Long Thành (lần 2).
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019.
Quyết định về việc điều chỉnh diện tích thuê mặt nước tại Điều 1 Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 31/7/2018, UBND ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích thuê mặt nước tại Điều 1 Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 12964/UBND –KT chỉ đạo các sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị chủ đầu tư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp.
Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 13000/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp.
Thực hiện thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 13021/KH-UBND về thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
Quyết định đính chính Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
​Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4182/QĐĐC-UBND về việc đính chính Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 1) để Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai thực hiện Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư…
Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4176/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 1) để Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai thực hiện Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư (Khu dân cư số 3) tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.597.505
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,65%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.