Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.
Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11571/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.
Triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.
Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11725/UBND-KGVX về việc triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.
Quyết định về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm giao dịch quản lý địa bàn tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4048/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm giao dịch quản lý địa bàn tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Hợp tác xã An Phát thuê đất để sử dụng và mục đích sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 7) tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa
Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3752/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã An Phát thuê đất để sử dụng và mục đích sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 7) tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà đang sử dụng tại xã La Ngà đang sử dụng tại xã La Ngà, huyện Định Quán
Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3750/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà đang sử dụng tại xã La Ngà đang sử dụng tại xã La Ngà, huyện Định Quán.
Triển khai thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 và Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11607/UBND-KGVX về việc triển khai khai thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 và Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động lâu năm nghỉ việc tại doanh nghiệp vốn FDI.
Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11570/UBND-ĐT gửi các sở, ngành, địa phương về việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động khi các doanh nghiệp vốn FDI cho người lao động lâu năm nghỉ việc.
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện...
Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4063/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải khai thác nước dưới đất đối với các huyện Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất (đợt 9) để thực hiện xây dựng dự án xây dựng đường dây 500 KV Sông Mây – Tân Uyên đoạn qua Xã Thiện Tân và xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4082/QĐ-UBND về việc thu hồi đất (đợt 9) để thực hiện xây dựng dự án xây dựng đường dây 500 KV Sông Mây – Tân Uyên đoạn qua Xã Thiện Tân và xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất (đợt 9) để thực hiện xây dựng dự án xây dựng đường dây 500 KV Trung tâm điện lực Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên đoạn qua Xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4082/QĐ-UBND về việc thu hồi đất (đợt 9) để thực hiện xây dựng dự án xây dựng đường dây 500 KV Trung tâm điện lực Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên đoạn qua Xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư.
Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4085/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư.
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ.
Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 10778/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ.
Quyết định đính chính quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 02 đầu cầu tại phường An Bình và phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3977/QĐ-UBND về đính chính quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 02 đầu cầu tại phường An Bình và phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10294/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 11325/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020.
Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11128/KH-UBND về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.
Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3976/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.
Tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ.
Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11161/UBND-NC chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ.
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 06/9/2017 của Chính phủ.
Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11203/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 06/9/2017 của Chính phủ.
Kế hoạch kiểm tra thực hiện việc sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017.
Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11200/KH-UBND về kiểm tra thực hiện việc sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.9%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.