Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty TNHH Phúc Hiếu để thực hiện dự án khu dân cư phục vụ tái định cư nối khu tái định cư với khu dân cư đình Tân Lại tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày 16 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty TNHH Phúc Hiếu để thực hiện dự án khu dân cư phục vụ tái định cư nối khu tái định cư với khu dân cư đình Tân Lại tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định về việc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai xin giao đất và thuê đất (đợt 3) tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư Long Hưng
Ngày 15 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai xin giao đất và thuê đất (đợt 3) tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư Long Hưng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4358/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020.
Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4062/UBND-HC về việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
Ngày 25 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3808/UBND-VX về việc tăng cường tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.
Tổ chức Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với chủ đề “Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn”
Ngày 21 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3675/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với chủ đề “Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn”.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​Ngày 14 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3400/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2017
Ngày 20 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3634/KH-UBND về việc phục  vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2017.
Quyết định ban hành Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
Ngày 17 tháng 4 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc kêu gọi với chủ đề “Tốc độ”.
Ngày 14/4/2017, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Văn bản số 89/KH-BATGT về kế hoạch tổ chức Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc kêu gọi với chủ đề “Tốc độ”.
Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai
Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 24 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chương trình công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017
Ngày 21 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 2524/CTr-UBND về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017.
Triển khai giải pháp dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh
Ngày 22 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai giải pháp dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.
Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​Ngày 07 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1977/Ctr-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Triển khai thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
Ngày 01/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1733/UBND-CNN về triển khai thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn
Ngày 01/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1729/UBND-CNN về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.
Triển khai Văn bản số 718/TCĐBVN-ATGT ngày 13/02/2017 của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
Ngày 28/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1710/UBND-CNN về việc triển khai Văn bản số 718/TCĐBVN-ATGT ngày 13/02/2017 của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
Quyết định thành lập Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai
Ngày 07 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061).3827555; Fax: (061).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.