Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ trướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết PCTT-TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7147/UBND-CNN về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ trướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết PCTT-TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5738/KH-UBND về thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.
Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5647/KH-TĐKT về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768 (phần sạt lở bờ sông) đoạn qua xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768 (phần sạt lở bờ sông) đoạn qua xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768 (phần hành lang lộ giới giao thông từ mép nền đường đến ranh của thửa đất) đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768 (phần hành lang lộ giới giao thông từ mép nền đường đến ranh của thửa đất) đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768 (phần hành lang lộ giới giao thông từ mép nền đường đến ranh giới của thửa đất) đoạn qua xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768 (phần hành lang lộ giới giao thông từ mép nền đường đến ranh giới của thửa đất) đoạn qua xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong đoạn qua xã An Phước và xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2454/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong đoạn qua xã An Phước và xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng kết nối giữa đường Hương lộ 10 và ĐT 169 liên quan dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng kết nối giữa đường Hương lộ 10 và ĐT 169 liên quan dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường kết nối từ khu tái định cư 14,2ha phường Long Bình ra đường nội bộ khu dân cư hiện hữu tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường kết nối từ khu tái định cư 14,2ha phường Long Bình ra đường nội bộ khu dân cư hiện hữu tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp để mở rộng đường ĐT 768 (phần hành lang lộ giới giao thông từ mép nền đường đến ranh của thửa đất) đoạn qua xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp để mở rộng đường ĐT 768 (phần hành lang lộ giới giao thông từ mép nền đường đến ranh của thửa đất) đoạn qua xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Duyệt điều chỉnh Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề cương, dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai
Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề cương, dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư.
Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2313/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2314/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3662/QĐ.CT.UBT ngày 03/10/2002 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3662/QĐ.CT.UBT ngày 03/10/2002 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất và cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Phước Thái thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc giao đất và cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Phước Thái thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai xin thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.
Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai xin thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh chuyển hình thức thuê đất tại xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh.
Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh chuyển hình thức thuê đất tại xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh.
Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa chuyển hình thức thuê đất tại tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa chuyển hình thức thuê đất tại tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Vận hành thử nghiệm Tổng đài dịch vụ công.
Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6195/UBND-HCTC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh về việc vận hành thử nghiệm Tổng đài dịch vụ công.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.1%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.