Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư Tân Phong 1
Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư Tân Phong 1.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh
Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh
Ngày 12/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát (đợt 3) tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư và tái định cư Phước Tân
Ngày 04 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát (đợt 3) tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư và tái định cư Phước Tân.
Quyết định về việc gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng dự án xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công các loại bóng đèn, hàng mỹ nghệ và các sản phẩm bằng thủy tinh, đèn trang trí của Công ty TNHH HuaChi Việt Nam...
Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng dự án xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công các loại bóng đèn, hàng mỹ nghệ và các sản phẩm bằng thủy tinh, đèn trang trí của Công ty TNHH HuaChi Việt Nam tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3435/QĐ.CT.UBT ngày 24/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3435/QĐ.CT.UBT ngày 24/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ...
Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu 6.2 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2063/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu 6.2 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định đính chính một số nội dung Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ...
Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
Ngày 08/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Quy trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo cơ chế một cửa liên thông
Ngày 26/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2427/QĐ.CT.UBT ngày 12/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo cơ chế một cửa liên thông.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai
Ngày 18/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019
Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3535/KH-UBND về kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương
Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương.
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2019 của Sở Công Thương
Ngày 26/12/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 299/QĐ-SCT về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2019 của Sở Công Thương.
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.042.956
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.