Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025
Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 5207/KH-UBND về việc thực hiện Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa
Ngày 20/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa giao cho Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ để sử dụng vào mục đích làm trường học.
Quyết định về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 13/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh sử dụng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định
Ngày 13/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh sử dụng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Clipsal Việt Nam đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án khai thác
Ngày 13/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Clipsal Việt Nam đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án khai thác.
Quyết định về việc thu hồi đất do Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Xuân Lộc quản lý giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
Ngày 13/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Xuân Lộc quản lý giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du lịch Hưng Long đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định
Ngày 13/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du lịch Hưng Long đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định.
Quyết định duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019
Ngày 10/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Ngày 24/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các sở, ban, ngành với Liên hiệp hội và các hội thành viên.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai tiếp tục sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu chung cư nhà ở xã hội A6 – A7 tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa
Ngày 02/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai tiếp tục sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu chung cư nhà ở xã hội A6 – A7 tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa.
Quyết định đính chính diện tích thu hồi đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 09/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc đính chính diện tích thu hồi đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc Công ty Cổ phần Max Packaging thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì Max Packaging
Ngày 09/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Max Packaging thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì Max Packaging tại xã Vĩnh Thanh thuộc Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị, sân Golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư
Ngày 09/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị, sân Golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư.
Quyết định về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Long Khánh
Ngày 02/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Long Khánh quản lý và lập thủ tục thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định về việc thu hồi đất của UBND xã Bàu Hàm tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý
Ngày 02/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND xã Bàu Hàm tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý.
Quyết định về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Tam Phước quản lý tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý
Ngày 02/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Tam Phước quản lý tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Ngày 24/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai ghi tại Điều 1, Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 24/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai ghi tại Điều 1, Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND và Quyết định số 626/QĐ-UBND
Ngày 23/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 và Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 12/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.7%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
689.197
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,82%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.