Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2019.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3560/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCCP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh vừa có văn bản số 7632/UBND-CNN chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh về việc khẩn trương triển khai chỉ đạo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Cường – Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị quán triệt sâu Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCCP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới và diện tích đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 12/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới và diện tích đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Một thành viên SX thực phẩm và TM Đông Nhi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom
Ngày 12/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Một thành viên SX thực phẩm và TM Đông Nhi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ
Ngày 09/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ.
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Lê Hòe tại xã Phú Lộc, huyện Tân Phú và cho Công ty TNHH Fashion Garments 2 thuê đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên
Ngày 09/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Lê Hòe tại xã Phú Lộc, huyện Tân Phú và cho Công ty TNHH Fashion Garments 2 thuê đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh
Ngày 04/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Gas Long Hải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Ngày 04/04/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Gas Long Hải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư xây dựng Trạm chiết nạp Gas Long Hải tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 29/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 10/9/2007; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 09/3/2010
Ngày 29/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 10/9/2007; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành
Ngày 26/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành.
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Thạnh Phú – Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
Ngày 26/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Thạnh Phú – Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu 3.2 theo điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 26/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu 3.2 theo điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa và các xã An Viễn, Giang Điền, huyện Trảng Bom
Ngày 22/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa và các xã An Viễn, Giang Điền, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc sửa đổi một số Phụ lục đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường...
Ngày 11/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số Phụ lục đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của tòa án, thi hành án và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 01 và 02), huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa
Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 01 và 02), huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH An Hòa đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án khai thác
Ngày 18/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH An Hòa đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án khai thác.
Quyết định về việc công nhận làng nghề nuôi trồng và sơ chế nấm tại ấp Bàu Cối, xã bảo Quang, thị xã Long Khánh
Ngày 18/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề nuôi trồng và sơ chế nấm tại ấp Bàu Cối, xã bảo Quang, thị xã Long Khánh.
Quyết định về việc công nhận nghề Gốm mỹ nghệ Biên Hòa là nghề truyền thống năm 2018
​Ngày 18/3/2019, UBND ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc công nhận nghề Gốm mỹ nghệ Biên Hòa là nghề truyền thống năm 2018.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
510.760
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,72%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.