Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được phê duyệt tại Quyết định số 4780/QĐ.CT.UBT ngày 11/10/2004, Quyết định số 5088/QĐ.CT.UBND ngày 24/5/2006, Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Văn bản về việc ngưng thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 11057/UBND-KTN về việc ngưng thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) (phần diện tích đất chưa thỏa thuận bồi thường) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) (phần diện tích đất chưa thỏa thuận bồi thường) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3361/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đồng Tân sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đồng Tân sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu B) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu B) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh
Ngày 16/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất tái định cư thuộc dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An-Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất tái định cư thuộc dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An-Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Đồng Nai
Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 11028/KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc sửa đổi nội dung quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai
Ngày 16/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc sửa đổi nội dung quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước của Sở Tài chính Đồng Nai
Ngày 15/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3336/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước của Sở Tài chính Đồng Nai.
Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 18/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 10944/KH-UBND về việc tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 18/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
Quyết định thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai
Ngày 14/9/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai.
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
Ngày 14/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008 - 2020)
Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 10936/KH-UBND về việc tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008 - 2020)
Văn bản về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 10904/UBND-HCC về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính
Văn bản về việc quản lý người đến/về từ thành phố Đà Nẵng trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 10913/UBND-KGVX về việc quản lý người đến/về từ thành phố Đà Nẵng trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
Quyết định điều chỉnh thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 6 (theo QĐ số 3181/QĐ-UBND ngày 01/9/2020)
Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 6 (theo Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020).
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
599.198
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,92%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Thư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready