Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
​Ngày 25/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021
Ngày 25/02/2020, Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021.
Quyết định phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
​Ngày 25/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Quyết định ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2021
​Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
​Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lộc An tại xã Lộc An, huyện Long Thành
​Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lộc An tại xã Lộc An, huyện Long Thành.
Quyết định điều chỉnh nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh là người đứng đầu
Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh là người đứng đầu.
Kế hoạch về việc triển khai điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày 24/02/2020, Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ-TĐT về việc triển khai điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020
​Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Văn bản về việc thông báo thay đổi thời gian, địa điểm làm việc của Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 một số doanh nghiệp theo Kế hoạch số 1720/KH-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 1844/UBND-KGVX về việc thông báo thay đổi thời gian, địa điểm làm việc của Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 một số doanh nghiệp theo Kế hoạch số 1720/KH-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh Đồng Nai
​Ngày 23/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai giảm nhu cầu sử dụng tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai giảm nhu cầu sử dụng tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Văn bản về việc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 1790/UBND-KTNS về việc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng Khu tái định cư phường Thống Nhất - Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng Khu tái định cư phường Thống Nhất - Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1) tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1) tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Nhà văn hóa ấp Bảo Định tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Nhà văn hóa ấp Bảo Định tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi NN thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ Cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông g/đ 2017-2020
​Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ Cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Nhà điều hành trạm thu phí đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành Dầu Giây tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Nhà điều hành trạm thu phí đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành Dầu Giây tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
114.012
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,85%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready