Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc thu hồi Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2 thuê đất để sử dụng vào mục đích cụm công nghiệp (Xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ) tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa.
Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2 thuê đất để sử dụng vào mục đích cụm công nghiệp (Xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ) tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Nam Phú Xuân thuê đất tại Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác.
Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Nam Phú Xuân thuê đất tại Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác.
Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2019 .
Ngày 12/02/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1488/KH-UBND về thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Quyết định về việc sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh
Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 461/QD-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cụm công nghiệp Vật liệu Xây dựng Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/01/2019, UBND ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cụm công nghiệp Vật liệu Xây dựng Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Định Quán quản lý giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Định Quán quản lý giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đâu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Phước Bình, xã Phước Bình huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc về việc thành lập Cụm công nghiệp Phước Bình, xã Phước Bình huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Ban quản lý dự án huyện Trảng Bom thuê đất để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (trụ sở làm việc) tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc cho Ban quản lý dự án huyện Trảng Bom thuê đất để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (trụ sở làm việc) tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018
Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Quyết định về việc Công ty Cổ phần Free Land xin giao đất (đợt 2) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch
Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Free Land xin giao đất (đợt 2) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch.
Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 27/06/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 27/06/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Phạm Hữu Trí
Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Phạm Hữu Trí.
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.
Ngày 31/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1369/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.
Kế hoạch lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 30/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1271/KH-UBND về lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết có hiệu lực thi hành trong năm 2019
Ngày 28/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1127/UBND-NC đề nghị các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết có hiệu lực trong năm 2019.
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Ngày 28/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1111/KH-UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
Ngày 11/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 376/KH-UBND về Công tác phổ biến,giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đầu năm 2019.
Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 947/KH-UBND tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đầu năm 2019.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
206.488
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,52%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.