Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Triển khai thực hiện dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng.
Ngày 11/6/2018, Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản số 3581/SGTVT-QLVTPT về việc triển khai thực hiện dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 trong ba năm 2018, 2019, 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6047/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 trong ba năm 2018, 2019, 2020 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng.
Ngày 11/6/2018, Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản số 3581/SGTVT-QLVTPT về việc triển khai thực hiện dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng.
Quyết định phê duyệt Đề án “ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018 – 2022”
​Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018 – 2022”
Quyết định bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu, xăng dầu, thuốc lá của tỉnh Đồng Nai ban hành
​Ngày 05/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu, xăng dầu, thuốc lá của tỉnh Đồng Nai ban hành.
Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (lần 2)
Ngày 13/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (lần 2).
Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/5000 Phân khu 1 – Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn huyện Long Thành (lần 2)
​Ngày 13/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/5000 Phân khu 1 – Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn huyện Long Thành (lần 2).
Quyết định điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 12/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021 năm 2018”.
Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5795/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021 năm 2018”.
Quyết định thành lập cụm công nghiệp Xuân Hưng, xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Ngày 11/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Xuân Hưng, xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc Công ty TNHH Xuân Nam Giang xin thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hồ bơi thanh thiếu niên và khu vui chơi thiếu nhi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngày 08 tháng 06 năm 2018, UBND ban hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc Công ty TNHH Xuân Nam Giang xin thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hồ bơi thanh thiếu niên và khu vui chơi thiếu nhi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh trích yếu và Điều 1 Quyết định số 3409/QĐ.CT.UBT ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Ngày 08 tháng 6 năm 2016, UBND ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND về việc điều chỉnh trích yếu và Điều 1 Quyết định số 3409/QĐ.CT.UBT ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định giao đất cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
Ngày 08 tháng 06 năm 2018, UBND ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc giao đất cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan nghiên cứu địa chất thủ văn và quan trắc nhiễm bẩn tại các xã Bàu Hàm, Thanh Bình và xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan nghiên cứu địa chất thủ văn và quan trắc nhiễm bẩn tại các xã Bàu Hàm, Thanh Bình và xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất tại các xã An Phước, Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất tại các xã An Phước, Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Xuân Định để sử dụng vào mục đích làm nhà văn hóa ấp Bảo Thị tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Xuân Định để sử dụng vào mục đích làm nhà văn hóa ấp Bảo Thị tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định ban hành Quy chế quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Khu xã hội – Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.
Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Khu xã hội – Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu, xăng dầu, thuốc lá của tỉnh Đồng Nai ban hành.
Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu, xăng dầu, thuốc lá của tỉnh Đồng Nai ban hành. (đính kèm nội dung).
Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa
Ngày 10 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
739.818
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,61%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.