Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8574/KH-UBND về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về công tác điều hành giá.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở Tài chính, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về công tác điều hành giá.
Quyết định về việc bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến Quy hoạch Phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của tỉnh Đồng Nai ban hành
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến Quy hoạch Phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của tỉnh Đồng Nai ban hành.
Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 9/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất tại phường Long Bình Tân để giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Long Bình Tân để giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH TM-DV Thái Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH TM-DV Thái Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Lưu Công Hiệu thuê đất để đầu tư xây dựng Khu ký túc xá công nhân tại xã An Phước, huyện Long Thành
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Lưu Công Hiệu thuê đất để đầu tư xây dựng Khu ký túc xá công nhân tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang chuyển hình thức thuê đất tại Quyết định số 10255/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang chuyển hình thức thuê đất tại Quyết định số 10255/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc thu hồi đất có nguồn gốc đất quốc phòng giao Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh quản lý
Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc thu hồi đất có nguồn gốc đất quốc phòng giao Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh quản lý.
Quyết định về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Nhân Tài thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp (xưởng sản xuất gốm sứ mỹ nghệ) tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa
Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Nhân Tài thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp (xưởng sản xuất gốm sứ mỹ nghệ) tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành do vi phạm pháp luật về đất đai
Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành do vi phạm pháp luật về đất đai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc thu hồi đất do UBND huyện Định Quán đang quản lý, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND huyện Định Quán đang quản lý, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định về việc điều chỉnh diện tích thuê mặt nước tại Điều 1 Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích thuê mặt nước tại Điều 1 Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa; dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 tỉnh Đồng Nai
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa; dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng, nâng cấp Trường Mầm non Sơn Ca
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng, nâng cấp Trường Mầm non Sơn Ca.
Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán tại xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán tại xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.025.856
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,57%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.