Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.
Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Gốm Thành Châu thuê đất tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa để sử dụng làm xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ.
Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Gốm Thành Châu thuê đất tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa để sử dụng làm xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường dây 500KV Sông Mây – Tân Uyên đoạn qua xã Tân Uyên, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường dây 500KV Sông Mây – Tân Uyên đoạn qua xã Tân Uyên, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh.
Ngày 17/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Gốm Hồng Đức thuê đất tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa để sử dụng làm xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ.
Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 180/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Gốm Hồng Đức thuê đất tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa để sử dụng làm xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Ngày 16/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Ngày 12 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 375/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 10 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND  về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết).
Quyết định về việc Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom đến năm 2025
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4756/QĐ-UBND về việc Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom đến năm 2025.
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 11 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92.
Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 13472/UBND-KT chỉ đạo việc triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92.
Thực hiện Chuyên mục “Cải cách hành chính và đời sống” trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai năm 2018.
Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 13456/KH-UBND về việc thực hiện Chuyên mục “Cải cách hành chính và đời sống” trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai năm 2018.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Long Khánh.
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4819/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Long Khánh.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Phú.
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4815/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Phú.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom.
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4823/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Cửu.
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4822/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành.
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4818/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nhơn Trạch.
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4814/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Định Quán.
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4816/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Định Quán.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.1%
Hồ sơ đúng hạn

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,65%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.