Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Đồng Nai (14/01/2021 14:50)
​Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5006/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 tỉnh Đồng Nai (14/01/2021 14:46)
​Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4989/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 tỉnh Đồng Nai.
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (14/01/2021 11:15)
​Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu tiền sử dụng đất của Dự án nhà ở khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (11/01/2021 15:20)
​Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5063/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu tiền sử dụng đất của Dự án nhà ở khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (07/01/2021 14:10)
​Ngày 06/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân Phước Thái tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (07/01/2021 13:53)
​Ngày 06/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân Phước Thái tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư CIC LAND xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (07/01/2021 13:48)
​Ngày 06/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư CIC LAND xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Nguyễn Văn Cừ tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (07/01/2021 10:55)
​Ngày 06/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Nguyễn Văn Cừ tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà huyện Định Quán tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (30/12/2020 16:43)
​Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4976/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà huyện Định Quán tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Vĩnh Tân - Tân An (giai đoạn 1) tại xã Tân An và xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (30/12/2020 16:36)
​Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4975/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Vĩnh Tân - Tân An (giai đoạn 1) tại xã Tân An và xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Xuân Mỹ - Bảo Bình tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (30/12/2020 16:33)
​Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4974/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Xuân Mỹ - Bảo Bình tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường tiểu học Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (30/12/2020 16:27)
​Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4973/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường tiểu học Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp Hạ tầng Khu trung tâm hành chính huyện Long Thành - Đường Chu Văn An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (30/12/2020 16:23)
​Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4972/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp Hạ tầng Khu trung tâm hành chính huyện Long Thành - Đường Chu Văn An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường mầm non Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (30/12/2020 16:16)
​Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4971/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường mầm non Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (29/12/2020 09:44)
​Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4917/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây đoạn qua xã Lộc An và xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (29/12/2020 09:41)
​Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4916/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây đoạn qua xã Lộc An và xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng đường dẫn vào trường THPT Chu Văn An tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (29/12/2020 09:24)
​Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4914/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng đường dẫn vào trường THPT Chu Văn An tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2020/HĐND/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kéo dài thời hạn áp dụng đối với các NQ về phân cấp nguôn thu, tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh năm 2017, g/đ 2017 – 2020 (28/12/2020 15:20)
​Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4876/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2020/HĐND/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời hạn áp dụng đối với các Nghị quyết về phân cấp nguôn thu, tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (25/12/2020 11:17)
​Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4913/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2) (24/12/2020 15:12)
Ngày 10/12/2020, Giám đốc Sở Tài chính ban hành Quyết định số 585/QĐ-STC về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2).
1 - 20 Next

Nội dung quan tâm

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
82.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
51.197
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready