Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn làm chủ đầu tư (25/06/2021 10:47)
​Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu 3L Sài Gòn làm chủ đầu tư.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung vị trí giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Hóa An 2 tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (25/06/2021 10:40)
​Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung vị trí giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Hóa An 2 tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (25/06/2021 10:36)
​Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư đô thị tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (15/06/2021 15:22)
​Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư đô thị tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Hòa Hưng tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (09/06/2021 15:33)
​Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Hòa Hưng tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Tân Phong 2 tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (09/06/2021 15:24)
​Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Tân Phong 2 tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với thửa đất số 153, tờ bản đồ số 08 xã Bắc Sơn thực hiện dự án đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (03/06/2021 09:02)
Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với thửa đất số 153, tờ bản đồ số 08 xã Bắc Sơn thực hiện dự án đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 58, tờ bản đồ địa chính số 78 thuộc dự án Khu dân cư khu phố 3 tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa (02/06/2021 09:36)
​Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 58, tờ bản đồ địa chính số 78 thuộc dự án Khu dân cư khu phố 3 tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở UBND xã Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (26/05/2021 14:37)
Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở UBND xã Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và Thương mại dịch vụ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (20/05/2021 09:49)
​Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và Thương mại dịch vụ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đồng Nai Water Front tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (20/05/2021 09:35)
​Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đồng Nai Water Front tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa (20/05/2021 09:21)
​Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa (20/05/2021 08:55)
​Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (bổ sung) (20/05/2021 08:44)
​Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (bổ sung).
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư nông thôn tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (20/05/2021 08:26)
​Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư nông thôn tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại) và giai đoạn 2 tại xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (17/05/2021 09:03)
Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại) và giai đoạn 2 tại xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại) và giai đoạn 2 tại xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (17/05/2021 08:59)
​Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại) và giai đoạn 2 tại xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (13/05/2021 09:05)
​Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ Sông Mây đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom (12/05/2021 15:36)
​Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ Sông Mây đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư – thương mại – dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (28/04/2021 15:28)
​Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư – thương mại – dịch vụ tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Nội dung quan tâm

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
341.497
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,91%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready