Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba bưu điện), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (bổ sung) (24/11/2020 09:10)
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4443/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba bưu điện), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (bổ sung).
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến thoát nước ngoài ranh khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (bổ sung) (24/11/2020 09:04)
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4444/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến thoát nước ngoài ranh khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (bổ sung).
Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường vào cụm công nghiệp Long Phước 1, tại xã Long phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (24/11/2020 09:00)
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4442/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường vào cụm công nghiệp Long Phước 1, tại xã Long phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm Biến áp 220Kv An Phước tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (24/11/2020 08:55)
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4441/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm Biến áp 220Kv An Phước tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tái lập hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài ranh cảng hàng không quốc tế Long Thành tại xã Cẩm Đường, Bàu Cạn, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh (24/11/2020 08:41)
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4440/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tái lập hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài ranh cảng hàng không quốc tế Long Thành tại xã Cẩm Đường, Bàu Cạn, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Điều 1, Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt giá để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (23/11/2020 15:24)
​Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4417/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Điều 1, Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt giá để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ Cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 77, tờ bản đồ số 44 thuộc Khu công nghiệp Tam Phước tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (10/11/2020 08:18)
​Ngày 9/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4185/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 77, tờ bản đồ số 44 thuộc Khu công nghiệp Tam Phước tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh (10/11/2020 08:04)
​Ngày 9/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4184/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (09/11/2020 14:58)
​Ngày 6/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (09/11/2020 14:36)
​Ngày 6/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4163/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (04/11/2020 14:41)
Ngày 3/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (28/10/2020 14:18)
Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4005/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Long Phước 1, tại xã Long phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (26/10/2020 10:50)
Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3931/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Long Phước 1, tại xã Long phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ Cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông (22/10/2020 15:22)
Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3858/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ Cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa tại phường Bình Đa, phường An Bình, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (22/10/2020 15:12)
Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa tại phường Bình Đa, phường An Bình, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường tuyến đường 30/4 (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (22/10/2020 15:07)
Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3856/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường tuyến đường 30/4 (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Chiến Thắng tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (19/10/2020 09:25)
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3795/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Chiến Thắng tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (14/10/2020 16:03)
Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3769/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 (14/10/2020 15:56)
Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3768/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Quyết định Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai (14/10/2020 14:26)
Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND về việc Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Nội dung quan tâm

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
776.564
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready