Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà ở cao cấp Diamond Central A tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (09/04/2021 11:10)
​Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà ở cao cấp Diamond Central A tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 thuộc dự án KCN Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (09/04/2021 11:05)
​Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 thuộc dự án KCN Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phần mương dẫn nước về nguồn tiếp nhận thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (08/04/2021 09:45)
​Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phần mương dẫn nước về nguồn tiếp nhận thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Choro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (bổ sung) (07/04/2021 15:45)
​Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Choro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (bổ sung).
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định kết hợp hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Tân Phú tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (07/04/2021 15:39)
​Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định kết hợp hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Tân Phú tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Tân Phong tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (02/04/2021 10:37)
​Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Tân Phong tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải số 2 (đối với 4 hộ) tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (02/04/2021 10:34)
​Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải số 2 (đối với 4 hộ) tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (24/03/2021 10:19)
​Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2) (24/03/2021 10:14)
​Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2).
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (24/03/2021 10:06)
​Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 đoạn qua xã Long Tân và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (24/03/2021 09:55)
​Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 đoạn qua xã Long Tân và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (19/03/2021 09:16)
​Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án Xây dựng đường vành đai Khu công nghiệp Dầu Giây thay thế cho đường tỉnh lộ 769 tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (18/03/2021 10:21)
​Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án Xây dựng đường vành đai Khu công nghiệp Dầu Giây thay thế cho đường tỉnh lộ 769 tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường QH-D35 và QH-D6 theo quy hoạch tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (11/03/2021 16:08)
​Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường QH-D35 và QH-D6 theo quy hoạch tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Phong tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (11/03/2021 15:58)
​Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Phong tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Hóa An 2 tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (11/03/2021 15:50)
​Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Hóa An 2 tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Quang Vinh thành phố Biên Hòa (phần bổ sung) tỉnh Đồng Nai (11/03/2021 15:42)
​Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Quang Vinh thành phố Biên Hòa (phần bổ sung) tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (11/03/2021 15:33)
​Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (11/03/2021 15:26)
​Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư số 3 tại xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (11/03/2021 15:18)
​Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư số 3 tại xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Nội dung quan tâm

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
226.052
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready