Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty Cổ phần Hóa An và các hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (24/09/2020 08:35)
Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3449/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty Cổ phần Hóa An và các hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NH Chính sách XH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 37/2017/QĐ-UBND (24/09/2020 08:14)
Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt và UBND huyện Vĩnh Cửu để sử dụng đất vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (23/09/2020 11:15)
Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt và UBND huyện Vĩnh Cửu để sử dụng đất vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) và dự án Xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) (23/09/2020 11:07)
Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) và dự án Xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến thoát nước ngoài ranh khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (23/09/2020 10:59)
Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến thoát nước ngoài ranh khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (23/09/2020 10:54)
Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3443/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (23/09/2020 10:23)
Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3442/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) (phần diện tích đất chưa thỏa thuận bồi thường) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (17/09/2020 14:23)
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) (phần diện tích đất chưa thỏa thuận bồi thường) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu B) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (17/09/2020 09:15)
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu B) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất tái định cư thuộc dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An-Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (17/09/2020 08:12)
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất tái định cư thuộc dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An-Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước của Sở Tài chính Đồng Nai (16/09/2020 09:40)
Ngày 15/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3336/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước của Sở Tài chính Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (14/09/2020 15:30)
Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng đường Nguyễn Du tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (08/09/2020 14:16)
Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3252/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng đường Nguyễn Du tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768, đoạn từ cầu Thủ Biên đến thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (08/09/2020 14:10)
Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3251/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768, đoạn từ cầu Thủ Biên đến thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp Gia Yên tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (08/09/2020 14:03)
Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3250/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp Gia Yên tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (08/09/2020 13:56)
Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ điều hòa Quang Vinh tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (08/09/2020 13:50)
Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3248/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ điều hòa Quang Vinh tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nạo vét Rạch Mọi tại xã Tân Bình và xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (08/09/2020 13:44)
Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nạo vét Rạch Mọi tại xã Tân Bình và xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định sửa đổi Điều 2 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT (31/08/2020 16:26)

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trụ sở Nhà văn hóa khu phố 4, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (28/08/2020 14:40)
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trụ sở Nhà văn hóa khu phố 4, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Nội dung quan tâm

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
615.964
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Thư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready