Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Ban Tuyên giáo

Ngày cập nhật : 21/05/2022 11:30

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a. Chức năng

Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, biên soạn về lịch sử đảng bộ địa phương. Ban Tuyên giáo còn là cơ quan chuyên môn  - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.

b. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất:

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu,  thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa ở địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, các tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo.

Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo của các cấp ủy trực thuộc tỉnh; các đảng bộ cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố.

Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do địa phương quản lý.

Sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

- Phối hợp:

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trong việc tham mưu các văn bản sơ kết, tổng kết, triển khai nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác tuyên giáo.

Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao

Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền trong tỉnh, các hội văn học – nghệ thuật, hội nhà báo, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trường chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Giúp Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.

Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường Trực Tỉnh ủy giao.

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Trụ sở: Số 90, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa - Đồng Nai
 
- Điện thoại: 061.3 822 404 - Fax: 061.3 948 289
 
- E-mail: btg@dongnai.gov.vn hoặc webtuyengiao@dongnai.gov.vn
 
- Website: http://tuyengiao.dongnai.gov.vn/

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Họ và tên: Phạm Xuân Hà

- Số điện thoại: 0908668395

2. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Trang

- Số điện thoại: 0915993142

3. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Họ và tên: 

- Số điện thoại: ​


Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang