Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Thành Tài (thành phố Biên Hòa)

​Nội dung câu hỏi:

“Chủ tịch Quốc hội: Không để phát sinh "giấy phép con" trong thực hiện luật

Theo quyết định : Số: 1275/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019 về kết hợp công ty điện lực với chính quyền địa phương có phần quy định :

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường: bản chính

- 03 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (bản chính - Mẫu số 6);

- 01 tập hồ sơ dự án/thiết kế có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

Tôi thấy phần này giống như 1 giấy phép con của đồng nai làm cản trở quyền kinh doanh của doanh nghiệp là nhiều doanh nghiệp chay vạy để được hạ trạm (đầu tiên phải lo)

+ Thứ nhất không có điện là sao làm xử lý chất thải để làm báo cáo môi trường?

+ Không có điện làm sao xây dựng nhà máy công ty ?

+ Không có điện???

Hỏi ông chủ tịch tỉnh đây có phải giấy phép con không vì luật điện lực tôi thấy không thấy có quy định này mà chỉ thấy có ở đồng nai?"

Sở Công Thương có ý kiến trả lời tại Công văn số 1484/SCT-KT&NL ngày 25/3/2024 như sau:

I. ​Về câu hỏi Quy trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai có phải là giấy phép con?

- Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quy định: “Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính có liên quan với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa"

- Như vậy, Quy trình trên chỉ quy định phương thức phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp. Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không phát sinh chi phí ngoài quy định. Do đó, Quy trình này không phải là giấy phép con.

- Nhóm thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp liên thông tại thời điểm ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND:

1. Thủ tục thỏa thuận đấu nối: Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương.

2. Thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực (đối với công trình TBA có tổng công suất >2000kVA): Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương và Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương. Hiện nay thủ tục này bị bãi bỏ tại Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương.

3. Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình: Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết quy định tại Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 2 23/9/2015 của bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

4. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Hiện nay thủ tục này bị bãi bỏ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

II. Sở Công Thương cung cấp nội dung thủ tục liên thông cấp điện trung áp đang áp dụng hiện nay trên địa bàn tỉnh để bạn đọc Nguyễn Thành Tài có thể áp dụng thực hiện.

- Trong thời gian cho Bộ Công Thương ban hành quy trình liên thông đồng bộ, để có cơ sở thực hiện cấp điện liên tục trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Quy trình thí điểm liên thông cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh kèm theo Thông báo kết luận số 3303/TB-SCT ngày 12/9/2019. Nhóm thủ tục hành chính cấp điện trung áp được liên thông như sau:

1. Thủ tục thỏa thuận đấu nối: Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương.

2. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng/ xác nhận phù hợp quy hoạch/thỏa thuận hướng tuyến: Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết quy định tại Quyết định 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai tại Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 18/01/2024. Trong đó, giao nhiệm vụ Sở Công Thương xây dựng, trình banh hành Quyết định ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và đơn vị điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế cho Quy trình một cửa liên thông được ban hành tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Hiện nay, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến góp ý lần 2, dự kiến trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3/2024.

CTTĐT

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang