Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Thanh Ngọc

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đất lúa, muốn chuyển sang cây lâu năm nhưng huyện lại nói "hết chỉ tiêu" hoặc không có chỉ tiêu. Tôi ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chuyển đổi mục đích không được, khi doanh nghiệp thì được. Rồi tôi không hỏi chuyển đổi mục đích nữa, mà chuyển đổi cơ cấu. Cũng không được, lên huyện, huyện nói "hết chi tiêu"...lên xã thì "không biết gì". Chờ ý kiến huyện trả lời. Cho hỏi, nông dân phải làm sao? Khi chỉ tiêu đầu năm "hết" và có ai thông báo cho người dân biết không? Vì làm sao người dân canh tác được, nếu đầu năm lên xin thì "không có chi tiêu" hoặc "hết".

* UBND huyện Nhơn Trạch có ý kiến trả lời tại Công văn số 3373/UBND-CCHC ngày 10/5/2023 như sau:
 
1. Đối với chỉ tiêu, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023.

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 3728/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND tỉnh chỉ phê duyệt đối với chỉ tiêu, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 đối với 33 công trình dự án của các tổ chức đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, đồng thời không phê duyệt đối với chỉ tiêu, kế hoạch chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân.

Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nhơn Trạch được phê duyệt, ngày 12/01/2023, UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nhơn Trạch.

Ngày 14/4/2023 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nhơn Trạch. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân là 7,35 ha. Trong đó gồm các xã: xã Phú Đông: 2,75 ha; xã Phú Hữu: 3,44 ha; xã Phú Hội: 1,16 ha.

Trên cơ sở đó, ngày 24/4/2023, UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Thông báo số 657/TB-UBND về việc công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nhơn Trạch.
 
Việc niêm yết công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện tại:
-Trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch.
- Trụ sở UBND các xã, thị trấn Hiệp Phước.
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.
- Công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện Nhơn Trạch: http//nhontrach.dongnai.gov.vn.
 
2. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, các nhân.
 
Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nhơn Trạch, theo đó chỉ tiêu chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân là 7,35 ha. Trong đó gồm các xã: xã Phú Đông: 2,75 ha; xã Phú Hữu: 3,44 ha; xã Phú Hội: 1,16 ha.

Do đó, đối với trường hợp bạn đọc Nguyễn Thanh Ngọc có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 (tại 03 xã Phú Đông, Phú Hữu và Phú Hội) thì liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Nhơn Trạch để được hướng dẫn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

3. Đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
 
Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều về Luật Trồng trọt và giống cây trồng và canh tác quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 56 của Luật Trồng trọt, như sau: “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Căn cứ điểm c, Khoản 2, Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết về một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, quy định như sau: “Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh; đề nghị của UBND cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng của huyện, ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn huyện theo Mẫu số 02.CĐ phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này”.

Hiện nay kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của tỉnh Đồng Nai năm 2023 đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và tham ưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định (hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tại Văn bản số 503/SNN-TTBVT&TL ngày 13/02/2023).

Do đó, sau khi kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023 được phê duyệt thì UBND huyện sẽ căn cứ vào Kế hoạch này triển khai thực hiện theo đúng quy định.
N.Đức

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang