Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định thu hồi Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do vi phạm phap luật về đất đai
Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do vi phạm pháp luật về đất đai.
Quyết định điều chỉnh Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh
Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh.
Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai
Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.
Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban Khối văn hóa xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng và công việc trọng tâm quý IV năm 2018.
Ngày 04/10/2018, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban Khối văn hóa xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng và công việc trọng tâm quý IV năm 2018.
Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp đào tạo cán bộ quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018.
Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 108431/KH-UBND về phối hợp tổ chức lớp đào tạo cán bộ quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018.
Quyết định ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 11/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh
Ngày 08/10/2018, UBND ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH một thành viên Tứ Quý chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để đầu tư xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu Tứ Quý tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH một thành viên Tứ Quý chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để đầu tư xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu Tứ Quý tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH An Phú Xuân thuê đất để sử dụng vào mục đích Đất nông nghiệp khác (Trại chăn nuôi heo nái) tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc
Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH An Phú Xuân thuê đất để sử dụng vào mục đích Đất nông nghiệp khác (Trại chăn nuôi heo nái) tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 320 hình thành và phát triển Biên Hòa – Đồng Nai (1698 – 2018).
Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10296/UBND-KH về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 320 hình thành và phát triển Biên Hòa – Đồng Nai (1698 – 2018).
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sởi, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 10188/UBND-KGVX chỉ đạo một số sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sởi, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.
Quyết định về việc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai xin giao đất và thuê đất (đợt 4) tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư Long Hưng
Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3450/QĐ-UBND về việc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai xin giao đất và thuê đất (đợt 4) tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư Long Hưng.
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Gia Tân 2 tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà văn hóa kết hợp Văn phòng ấp Đức Long 2
Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3449/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Gia Tân 2 tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà văn hóa kết hợp Văn phòng ấp Đức Long 2.
Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc hủy Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh.
Tuyên truyền hoạt động công chứng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 9749/UBND-HCC chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc tuyên truyền hoạt động công chứng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ.
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 10189/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ.
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh
Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3382/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3381/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.294.866
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.