Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức nghiệp vụ quy hoạch theo quy định Luật Quy hoạch
​Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7167/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa
Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa.
Quyết định ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050
​Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại xã Tam Phước và Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại xã Tam Phước và Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
​Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2315/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Năng lượng mới Đồng Nai thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu chất đốt từ mùn cưa, dăm bào, sản xuất long đền kim loại (các loại)
Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2312/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Năng lượng mới Đồng Nai thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu chất đốt từ mùn cưa, dăm bào, sản xuất long đền kim loại (các loại), xay nhựa, cao su, giấy, muốt xốp tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc thu hồi đất của Trường Đại học Lạc Hồng đang sử dụng để làm phân hiệu mở các lớp Trung cấp, Cao đẳng liên thông và Đại học tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý
Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Đại học Lạc Hồng đang sử dụng để làm phân hiệu mở các lớp Trung cấp, Cao đẳng liên thông và Đại học tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.
Quyết định về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 1A thuộc Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân, huyện Nhơn Trạch
Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh ban hành số 2292/QĐ-UBND về việc duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 1A thuộc Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định duyệt điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 04/07/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND về Quyết định duyệt điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư táo định cư tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (lần 1).
Quyết định điều chỉnh Quyết định số 3111/QĐ.CT.UBT ngày 09/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày 25/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 3111/QĐ.CT.UBT ngày 09/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 407 xin chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch Thanh Sơn tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 29/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 407 xin chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch Thanh Sơn tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Vận động tình nguyện viên người nước ngoài hỗ trợ dạy ngoại ngữ tại Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2020”
Ngày 27/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Vận động tình nguyện viên người nước ngoài hỗ trợ dạy ngoại ngữ tại Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2020”.
Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh để thực hiện Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày 25/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh để thực hiện Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 3111/QĐ.CT.UBT ngày 09/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh
​Ngày 25/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 3111/QĐ.CT.UBT ngày 09/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Lam Sơn do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật
​Ngày 21/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc thu hồi của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Lam Sơn do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật.
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai
Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai.
Quyết định công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Ngày 19/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Ban quản lý Dự án huyện Thống Nhất để đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Xuân Thạnh (Khu A1 – C1) tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Ngày 19/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban quản lý Dự án huyện Thống Nhất để đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Xuân Thạnh (Khu A1 – C1) tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đang quản lý, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 19/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đang quản lý, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
869.368
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,52%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.