Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1313/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.
Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 04/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.
Ngày 10/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3465/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3575/KH-UBND về kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.
Ngày 09/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3411/KH-UBND về kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.
Quyết định phân công trách nhiệm cơ quan thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Ngày 11 tháng 04 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phân công trách nhiệm cơ quan thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
Quyết định ban hành Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Ngày 05 tháng 04 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc ban hành Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
Ngày 04 tháng 04 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3239/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3494/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường dây 220KV Sông Mây – Uyên Hưng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường dây 220KV Sông Mây – Uyên Hưng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Mai Phúc Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1098/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Mai Phúc Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện dư án xây dựng đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu – Trảng Bom đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu – Trảng Bom đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Sông Nhạn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Sông Nhạn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Hợp tác xã Xây dựng dịch vụ Mã Đà thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vị (đầu tư xây dựng chợ Mã Đà), tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.
Ngày 16/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã Xây dựng dịch vụ Mã Đà thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vị (đầu tư xây dựng chợ Mã Đà), tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.6%
Hồ sơ đúng hạn

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,56%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.