Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.
Ngày 17/01/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 649/UBND-CNN chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.
Kế hoạch cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 686/KH-UBND Kế hoạch cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh chỉ đạo việc tham gia thu thập dữ liệu bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 490/UBND-KGVX ngày 14/01/2019 để chỉ đạo việc tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu Kios và Văn phòng thương mại tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch sinh thái rừng phòng hộ ngập mặn do Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch sinh thái rừng phòng hộ ngập mặn do Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 415/UBND-TH ngày 14/1/2019 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi lành, mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 15/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo UBND huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.
Ngày 11/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND thực hiện chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo UBND huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai.
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4661/QĐ-UBND về Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh tỉnh Đồng Nai.
Triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Quyết định về việc giao đất cho Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Đồng Nai tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa
Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Đồng Nai tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh
Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý
Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý.
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 11/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017
Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.
Quyết định về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 - 2025
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 - 2025.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4685/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Định Quán
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4684/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Định Quán.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
94.648
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,54%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.