Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

​Ngày 02/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Hiệp (giai đoạn 2) tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Hiệp (giai đoạn 2) tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

​Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho Công ty TNHH Địa ốc Tân Vạn chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích Khu nhà ở thương mại Tân Vạn

​Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho Công ty TNHH Địa ốc Tân Vạn chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích Khu nhà ở thương mại Tân Vạn.

Quyết định về việc thu hồi đất do UBND xã Bình Sơn quản lý để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Bình Sơn quản lý để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp Bộ giao địa phương sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2027

​Ngày 02/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp Bộ giao địa phương sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2027.

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready