Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem/Góp ý
1Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.19/12/2020Góp ý

Xem góp ý
2Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh.19/12/2020Góp ý

Xem góp ý
3Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế trong việc tổ chức lể tang cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.18/12/2020Góp ý

Xem góp ý
4Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.13/12/2020Góp ý

Xem góp ý
5Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định các khoản thu, mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.12/12/2020Góp ý

Xem góp ý
6Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.12/12/2020Góp ý

Xem góp ý
7Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.12/12/2020Góp ý

Xem góp ý
8Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trên địa bàn tỉnh 12/12/2020Góp ý

Xem góp ý
9Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.11/12/2020Góp ý

Xem góp ý
10Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm 2020.10/12/2020Góp ý

Xem góp ý
11Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2021 tỉnh Đồng Nai.09/12/2020Góp ý

Xem góp ý
12Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về đề án Sữa học đường giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.06/12/2020Góp ý

Xem góp ý
13Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.06/12/2020Góp ý

Xem góp ý
14Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết năm 2021.06/12/2020Góp ý

Xem góp ý
15Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.06/12/2020Góp ý

Xem góp ý
16Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.05/12/2020Góp ý

Xem góp ý
17Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai.30/11/2020Góp ý

Xem góp ý
18Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành các Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai.28/11/2020Góp ý

Xem góp ý

Các Dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; quản lý đoàn nước ngoài vào làm việc và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.26/11/2020Xem góp ý
2Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai).26/11/2020Xem góp ý
3Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao.26/11/2020Xem góp ý
4Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ; rừng đặc dụng và danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2021 tỉnh Đồng Nai.25/11/2020Xem góp ý
5Dự thảo Quyết định quy định định mức chi phí đào tạo 09 nghề đào tạo nhân lực chất lượng cao đạt trình độ cao đẳng quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai23/11/2020
VB4451.pdf    
DuthaoQD.doc    
Xem góp ý
6Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 23/11/2020Xem góp ý
7Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.23/11/2020Xem góp ý
8Lấy ý kiến nhân dân về việc hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.20/11/2020Xem góp ý
9Lấy ý kiến nhân dân đối với Nghị quyết về chủ trương ban hành " Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 ".20/11/2020Xem góp ý
10Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020.18/11/2020Xem góp ý
1 - 10 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
776.564
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready