Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem/Góp ý
1Dự thảo quyết định thay thế quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.12/05/2021Góp ý

Xem góp ý
2Dự thảo Quyết định quy định tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập09/05/2021Góp ý

Xem góp ý
3Dự thảo Quyết định và Quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; ý kiến góp ý của các sở và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 07/05/2021Góp ý

Xem góp ý
4Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ngư cụ thuộc danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản quy định tại Thông tư số 19/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và báo cáo đánh giá tác động của chính sách07/05/2021Góp ý

Xem góp ý
5Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành 07/05/2021Góp ý

Xem góp ý
6Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động chính sách Nghị Quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 05/05/2021Góp ý

Xem góp ý
7Dự thảo Tờ trình, Nghị Quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai05/05/2021Góp ý

Xem góp ý
8Dự thảo Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai02/05/2021Góp ý

Xem góp ý
9Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2).30/04/2021Góp ý

Xem góp ý
10Dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai30/04/2021Góp ý

Xem góp ý
11Lấy ý kiến góp ý Dự thảo NQ Quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại địa bàn tỉnh Đồng Nai.27/04/2021Góp ý

Xem góp ý
12Dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 23/04/2021Góp ý

Xem góp ý
13Lấy ý kiến nhân dân Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.21/04/2021Góp ý

Xem góp ý
14Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.21/04/2021Góp ý

Xem góp ý
15Lấy ý kiến nhân dân dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 02).14/04/2021Góp ý

Xem góp ý
16Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Tờ trình, Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.14/04/2021Góp ý

Xem góp ý

Các Dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020 06/04/2021Xem góp ý
2Dự thảo Quyết định Bổ sung các phụ lục vào Điều 1 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý. <br>25/03/2021Xem góp ý
3Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.25/03/2021Xem góp ý
4Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết Về Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.24/03/2021Xem góp ý
5Lấy ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định Ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.21/02/2021Xem góp ý
6Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.11/02/2021Xem góp ý
7Dự thảo Quyết định Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.05/02/2021Xem góp ý
8Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, Điều của Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa. 21/01/2021Xem góp ý
9Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện khoản 1, khoản 2 Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.18/01/2021Xem góp ý
10Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng&nbsp; kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện&nbsp; trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.06/01/2021Xem góp ý
1 - 10 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
226.052
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready