Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quán triệt Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị của Bộ Chính trị về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

(CTT-Đồng Nai) - Sáng 9-7, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã dự hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Các đại biểu dự tại Hội trường Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự tại Hội trường Tỉnh ủy.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới hơn 15,6 ngàn điểm cầu trên toàn quốc, hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Đồng Nai, dự tại Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; các đồng chí ủy viên và nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Hội nghị được kết nối và truyền trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định.

Quy định 144 gồm 6 điều, trong đó điều 1 đến điều 5 cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Quy định số 144-QĐ/TW​ đã thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Điều quan trọng, cốt lõi trong triển khai thực hiện quy định này là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén giúp cán bộ, đảng viên vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Về Chỉ thị 35-CT/TW, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cho biết, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng. Nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định. Có chính sách cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.
Các đại biểu dự tại Hội trường Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự tại Hội trường Tỉnh ủy.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị các cấp ủy quán triệt sâu, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình đơn vị, địa phương mình.

Trong đó, đối với Quy định số 144-QĐ/TW, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần, tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức như cơm ăn nước uống hàng ngày, làm cho đạo đức trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén đẩy lùi cám dỗ, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Đồng thời làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hoá Đảng, định hướng thúc đẩy xây dựng nền tảng đất nước phát triển vững bền.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp uỷ phải quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉ thị, coi đây là công việc quan trọng, có ý nghĩa chiến lược gắn liền với sự tồn vong, phát triển đất nước.

Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…
Mở đầu hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.
Dương An

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang