Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
THÔNG CÁO BÁO CHÍ; BÁO CÁO TỔNG HỢP; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin: Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Đồng Nai ; Báo cáo tổng hợp của Hội Nhà báo Đồng Nai; Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

A. THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAITình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Đồng Nai

​I. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Tỉnh Đồng Nai cùng với cả nước triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng đến nhiều ngành lĩnh vực ở trong cả nước và của tỉnh Đồng Nai. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, sự đồng hành, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) đạt 115.948,53 tỷ đồng, tăng 4,01% so với cùng kỳ; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 3,01% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thuận lợi và ổn định, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản dự ước tăng 3,65% so cùng kỳ; hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển so với cùng kỳ năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,29%; tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú (nội địa và quốc tế) tăng 24%, doanh thu dịch vụ du lịch tăng 33,6%; doanh thu ngành vận tải tăng trên 31,54%.

Chỉ số giá bình quân 6 tháng tăng 2,45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, 09 nhóm hàng hóa tăng giá, tăng cao nhất nhóm Giáo dục (+11,17%); có 02 nhóm chỉ số giá giảm là giao thông giảm 5,43%; bưu chính viễn thông giảm 0,38%. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10,46 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 7,8 tỷ USD; giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt trên 2,66 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 27.477 tỷ đồng, đạt 45% so với dự toán và bằng 78% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa trên 18.841,5 tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ.

Công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công được tập trung thực hiện, tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, kết quả tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 29/6/2023 đạt 15,93% kế hoạch, trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 28,29% kế hoạch; vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giải ngân đạt 1,4% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 17,72% kế hoạch (Ngân sách tỉnh giải ngân đạt 18,67% kế hoạch; Ngân sách huyện đạt 18,8% kế hoạch). Riêng nguồn bội chi (trái phiếu chính quyền địa phương) 1.000 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương xây dựng đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) thông qua để trình Bộ Tài chính phê duyệt đề án làm cơ sở phát hành trái phiếu chính quyền địa phương từ nguồn Bội chi năm 2023 để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh.

Thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, đăng ký doanh nghiệp và thành lập Hợp tác xã tiếp tục được quan tâm thực hiện: 6 tháng đầu năm đã thu hút mới được 52 dự án (trong nước 15 dự án và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 37 dự án). Có 1.913 doanh nghiệp và 11 Hợp tác xã đăng ký thành lập mới. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 50.152,2 tỷ đồng, tăng 10,24% so cùng kỳ.

Chương trình phục hồi phát triển kinh tế, các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh được các Sở, ngành và địa phương của tnh chú trọng thực hiện, kết quả: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện thu hồi và cho vay quay vòng, doanh số cho vay của 40 hộ với số tiền 15.155 triệu đồng, dư nợ đạt 117.505 triệu đồng, tăng 12.524 triệu đồng, đạt 49,2% kế hoạch được giao và với 59 khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất, số tiền đã hỗ trợ lãi suất là 7,291 tỷ đồng theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Ban hành các Quyết định giao chỉ tiêu năm 2023 các chương trình mục tiêu và quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đến nay, Đơn vị Tư vấn đã hoàn thiện Dự thảo báo cáo giữa kỳ lần 2 quy hoạch tỉnh, đã gửi các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đóng góp ý kiến, đồng thời, để đảm bảo chất lượng quy hoạch xứng tầm với điều kiện tình hình phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý quy hoạch tỉnh vào ngày 16/6/2023. Dự kiến, hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành và trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê quyệt đảm bảo tiến độ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc được tập trung triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm quốc gia dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án Vành Đai 3.... Đối với các hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa, 03 đô thị còn lại, trong đó: Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, đô thị Long Thành và đô thị mới Nhơn Trạch được Bộ Xây dựng đang xem xét, thẩm  định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Về văn hóa - xã hội; Quốc phòng - an ninh:

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng; các chính sách, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, 6 tháng đầu năm tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 40,4 ngàn người; hỗ trợ kết nối việc làm cho cho khoảng 3.000 người lao động lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; tư vấn giới thiệu việc làm cho số lao động thất nghiệp trên 29,3 ngàn người; chi trên 821,8 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề; hỗ trợ học nghề cho 418 người; chi hơn 14,97 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ cho 463 lao động hưởng chính sách hỗ trợ bị chấm dứt hợp đồng lao động 9.528 lao động hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; hỗ trợ cho 1.093 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền trên 64 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các dịch bệnh khác, an toàn thực phẩm được kiểm soát hiệu quả; việc triển khai các quy định trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế được tập chỉ đao; chất lượng đội ngũ y tế,  cơ sở vật chất y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng nâng cao. Đến ngày 30/6/2023, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tiêm tổng số 8.286.262 liều vắc xin phòng COVID-19 cho người dân; tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 người dân trên địa bàn tỉnh: Mũi 1 và Mũi 2 xấp xỉ đạt 100%; Mũi 3: 63,93%; Mũi 4 (trên tổng số người khuyến cáo tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế): 73,72%.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả. Thông tin, truyền thông được tăng cường, nhất là, truyền thông các chính sách của Trung ương và của tỉnh về hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh; chú trọng đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu, độc và xử nghiêm các sai phạm.

3. Đánh giá chung

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, là:

So với cùng kỳ năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng, tăng thấp hơn (tăng 7,06%), các khu vực đều có mức tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của các khu vực đều thấp, đặc biệt là khu vực công nghiệp (tăng 2,28%). Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt đơn hàng, chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường xã hội chậm, nhất là, các ngành sản xuất chủ lực như: dệt, may mặc, sản xuất da và giầy da, hóa chất, sản phẩm điện tử, giường, tủ, bàn ghế ... Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại đa số có quy mô nhỏ lẻ, chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, quy cách sản phẩm, chứng nhận an toàn thực phẩm; kinh nghiệm trên thương trường và năng lực cạnh tranh chưa cao.

Công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị); các chương trình, dự án (Chương trình nhà ở xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án chống ngập và dự án đầu tư mở rộng phát triển mạng lưới đường ống cấp nước phụ vụ người dân…) mặc dù được tập trung thực hiện, tuy nhiên, tiến độ và nội dung của lập các quy hoạch và chương trình, dự án vẫn chậm so với kế hoạch đã đề ra.

Kết quả thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với dự toán. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký mới giảm; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh tăng. Số dự án thu hút mới của đầu tư trong nước và nước ngoài tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên, số dự án thu hút mới của 02 khu vực này vẫn tập trung chủ yếu trong các khu công nghiệp, có quy mô dự án và vốn đầu tư tương đối nhỏ; chưa thu hút được dự án lớn do quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê còn hạn chế.

Một số đơn vị còn chậm trong việc giải ngân chi hỗ trợ cho người lao động (các huyện: Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Cẩm Mỹ); chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh cơ bản phát huy được hiệu quả, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn phát sinh một số đối tượng trên thực tế đang gặp khó khăn, nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ như người lao động phải giảm giờ làm trong nhiều ngày, nhiều tuần nhưng không liên tục trong tháng. Việc kết nối cung cầu lao động giữa người lao động bị mất việc làm với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khác còn bị động và chưa phát huy hiệu quả cao, do một số doanh nghiệp không thông báo kịp thời phương án, kế hoạch dự kiến sử dụng và cắt giảm lao động đến cơ quan nhà nước. Số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần vẫn tăng cao so với cùng kỳ.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023

Tình hình thế giới thời gian tới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, nhất là, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8,0% và để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ về phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo tinh thần của Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

2. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra tại Chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 23/11/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến: các dự án trọng điểm quốc gia (Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Tân Phú, Vành đai 3, Vành đai 4); các dự án trọng điểm của tỉnh; Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa; thực hiện chuyển đổi số của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh và các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã đề ra.

4. Tập trung Hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định. Thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác thu hút các dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chương trình mục tiêu quốc gia; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính và các hoạt động về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch trong năm 2023.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giải quyết các chế độ chính sách cho gia đình, người có công cách mạng. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

7. Tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, hướng tới góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước đối với các cam kết của Việt Nam tại COP26.

8. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Đồng Nai./.

​​B. BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA HỘI NHÀ BÁO ĐỒNG NAITổng hợp tình hình thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước (ngoài tỉnh) đã có 1.356 tác phẩm báo chí, trong đó có 838 bản tin và 518 bài viết thông tin, tuyên truyền về tỉnh Đồng Nai. Thông tin của các cơ quan báo chí xoay quanh những nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thời sự, chính trị

Các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thông tin đậm nét nhiều sự kiện thời sự, chính trị quan trọng của tỉnh, như: thông tin về việc Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Tọa đàm khoa học “Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn tới"; Đồng Nai triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Phát động Tháng công nhân năm 2023 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo, đài ngoài tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền một số hội nghị và các kỳ họp quan trọng của tỉnh. Trong đó, nổi bật là các Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh như: Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI); Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững của Đồng Nai; Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh và tuyên dương 57 tập thể, cá nhân điển hình; Đồng Nai triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); Đồng Nai quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"; UBND tỉnh tổ chức chương trình gặp gỡ hữu nghị người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin về kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND tỉnh (khóa X) thông qua 07 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh còn thông tin về Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật và Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội (khóa XV) về khảo sát tại Đồng Nai; thông tin, tuyên truyền về thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ;...

2. Về kinh tế - xã hội

Các báo, đài thông tin về việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh gặp gỡ, đối thoại với người dân có đất thu hồi phục vụ dự án mở đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành và Quốc lộ 51; thông tin Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa công trình sân bay quốc tế Long Thành; Đồng Nai đón chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc đến ga Trảng Bom; Đồng Nai xuất khẩu lô hàng chuối đầu tiên sang Trung Quốc và dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 500.000 tấn chuối trong năm 2023...

Trên lĩnh vực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, các báo, đài tập trung thông tin về việc tỉnh khởi công xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai; xây dựng khu tái định cư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tại xã Long Đức, huyện Long Thành); Đồng Nai tháo gỡ khó khăn để thành lập 08 khu công nghiệp mới; Đồng Nai ra mắt nền tảng số - ứng dụng “Đồng Nai chuyển đổi số" phục vụ người dân và doanh nghiệp; bàn giao gần 3,0 ha đất đã được xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa; Đồng Nai chăm lo, hỗ trợ tiền cho người lao động bị mất việc làm, tạm hoãn hợp đồng lao động;...

Riêng trong tháng đầu tiên của năm 2023, các báo, đài trong nước còn tập trung thông tin đậm nét việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tặng quà động viên các nhà thầu thi công dự án và gặp gỡ, thăm hỏi hộ dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Ngoài ra, các báo, đài còn thông tin về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát dự án khu dân cư đô thị Dầu Giây (huyện Thống Nhất); công nhân Đồng Nai kiến nghị với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề bức thiết; thông tin về Hội nghị doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Đồng Nai năm 2023;...

Đặc biệt, nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, các cơ quan báo chí ngoài tỉnh còn thông tin về chuyến thăm, tặng quà tết cho người dân tại Đồng Nai của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; thông tin về lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi vì COVID-19. Đồng thời, thông tin đậm nét về các hoạt động của tỉnh trong việc chăm lo tết cho người lao động và các hộ dân nghèo tại địa phương...

3. Trên lĩnh vực pháp luật, an ninh trật tự

Trong 6 tháng đầu năm, các báo, đài ngoài tỉnh thông tin về việc chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép ở huyện Nhơn Trạch; UBND tỉnh yêu cầu xử lý sai phạm đất đai ở huyện Trảng Bom; điều tra dấu hiệu sai phạm tại khu dân cư Long Phước (xã Long Phước, huyện Long Thành); Thanh tra Chính phủ đề nghị chuyển cơ quan điều tra đối với  dự án khu dân cư Phước Tân (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa); khởi tố vụ án xây dựng trái phép 680 căn nhà thuộc dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom); đề nghị truy tố 13 bị can phù phép 9,0 ha đất công thành đất tư nhân tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa); điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan dự án khu dân cư Phú An (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa); nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai lãnh án 20 năm tù; thông tin về vụ việc liên quan đến sai phạm tại 02 dự án thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, 05 cán bộ bị truy tố; việc tạm đóng cửa khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) do có sai phạm về thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước...

Ngoài ra, báo chí ngoài tỉnh còn thông tin về vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC); vụ khám xét hàng loạt phòng khám ở Đồng Nai, phát hiện trục lợi bảo hiểm hàng trăm tỷ đồng, tạm giữ hình sự 18 người để phục vụ điều tra; vụ bóc trần “tổ hợp" tái chế dầu nhớt liên tỉnh, phát hiện nhiều cơ sở tái chế dầu nhớt thải quy mô lớn cung cấp số lượng lớn dầu tái chế lậu đi các tỉnh; xử phạt, đình chỉ công ty gây ô nhiễm sông Buông; vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu: truy tố 32 bị can về tội trốn thuế; điều tra về vụ trạm xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 bơm xăng nối số để móc túi khách hàng;...

Về an ninh trật tự, các báo, đài thông tin về việc Công an Đồng Nai khám phá 02 đường dây mua bán ma túy quy mô lớn; triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí, thu giữ 14 khẩu súng; đánh sập âm mưu vụ cướp bạc tỷ của “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"; khởi tố vụ án chìm thuyền chở khách trên sông Đồng Nai; khởi tố nhóm cưa trộm sắt cầu Ghềnh cũ (phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa); tạm đình chỉ quản lý người nước ngoài hành hung nữ công nhân; khởi tố đối tượng dùng xăng khống chế cháu bé 04 tuổi để đòi nợ…

Trên đây là báo cáo tóm tắt các nội dung thông tin, tuyên truyền chủ yếu của các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2023.

C. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG CUỐI/2023 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY:

Thực hiện chương trình Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2023; trong buổi họp báo đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2023 với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; các kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện các nghị quyết, kết luận NQTW 6 (khóa XIII). Đồng thời, tiếp tục bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.

2. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa"; Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và tập trung tuyên truyền việc các tỉnh, thành khu vực triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền các kết quả trong việc thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)".

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại và kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng tại các diễn đàn quốc tế của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2023 và những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) của Trung ương và của địa phương; tuyên truyền Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, về biên giới và quản lý biên giới quốc gia.

5. Tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội (khóa XV), Kỳ họp thường kỳ giữa và cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X); việc thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Đồng Nai trên địa bàn; tập trung tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để khởi công xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn I và các hạng mục đường cất, hạ cánh, sân đỗ tàu bay được đồng loạt khởi công trong quý III năm 2023.

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa", về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và cuộc thi ảnh với chủ đề “Tôi tin dùng hàng Việt"; công tác dân vận chính quyền; chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phòng, chống đuối nước, công tác phòng, chống cháy nổ; tuyên truyền phòng, chống ma túy và các loại tội phạm gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; kết quả kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2023 và công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2023-2024.

7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền kết luận Phiên họp thứ 7, 8 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh.

​8. Tập trung công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh và Đại hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; các gương điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn và Hội Nông dân các cấp. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, đó là: 57 năm Ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do" (17/7/1966); 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962); 69 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ lập lại hòa bình ở Đông Dương (20/7/1954); 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947); 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929); 28 năm Ngày Việt Nam gia nhập (ASEAN) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (28/7/1995); 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888); 49 năm Ngày Việt Nam là hội viên Phong trào các nước không liên kết (26/8/1975); 54 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (02/9/1969); 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945); 68 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955); 46 năm Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (20/9/1977); 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945); 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930); 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930); 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982); 77 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); 63 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960); 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944), 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989); ...​

Văn phòng UBND tỉnh

Các tin khác

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang