Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2022;

Căn cứ quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài chính công khai kết quả thực hiện 9 tháng năm 2022.

Đính kèm: Công văn số 6042/STC-QLNSTH-2022-9T-B59-TT343-75TH-2022-9T-B60-TT343-75; ​TH-2022-9T-B61-TT343-75​

Thùy Dương

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready