Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
​Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Trần thị Đỏ (huyện Nhơn Trạch)

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi vào tháng 01/2021 tôi được tặng cho quyền sử dụng đất thửa 700, tờ bản đồ số 08, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch và sau đó tôi đăng ký biến động và bị chuyển trả hồ sơ do có thông báo thu hồi đất từ năm 2010. Cho tôi hỏi theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 có quyết định hủy bỏ các dự án thu hồi đất trong phụ lục V có dự án trên đất của tôi. Nay tôi được đăng ký biến động nhận tặng cho được không, xin cám ơn.

* UBND huyện Nhơn Trạch có ý kiến trả lời tại Công văn số: 2141/UBND-CCHC ngày 28/3/2022 như sau:

1. Đối với tiến độ triển khai dự án:

Thửa đất số 700, tờ bản đồ số 08 xã Long Tân (bản đồ địa chính thành lập năm 2008) nằm trong dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân do Công ty Phương Đông làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh Đồng Nai giới thiệu địa điểm tại Văn bản số 8720/UBND-CNN ngày 26/10/2009, đồng thời đã được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo thu hồi đất số 1467/TB-UBND ngày 04/3/2010.

Tuy nhiên, do dự án chậm triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, do đó ngày 02/4/2015 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 2329/UBND-ĐT về việc thu hồi chủ trương giới thiệu địa điểm cho Công ty Phương Đông đối với dự án nêu trên. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa bãi bỏ, thu hồi thông báo thu hồi đất số 1467/TB-UBND ngày 04/3/2010 đối với dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân do Công ty Phương Đông làm chủ đầu tư.

Ngày 08/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc hủy bỏ danh mục 331 dự án với tổng diện tích 4.584,4ha, trong đó có dự án khu dân cư theo quy hoạch của Công ty Phương Đông. 

Ngày 21/02/2022 UBND huyện Nhơn Trạch có Văn bản số 1208/UBND-TN về việc kiến nghị bãi bỏ, thu hồi Thông báo thu hồi đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Theo đó, UBND huyện kiến nghị bãi bỏ thông báo thu hồi đất đối với 12 dự án, trong đó có dự án khu dân cư theo quy hoạch của Công ty Phương Đông.

Ngày 25/02/2022 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 1950/UBND-KTN về việc tham mưu xử lý kiến nghị hủy Thông báo thu hồi đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ dự án, hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định pháp luật hiện hành về đất đai, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

2. Đối với việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Căn cứ Văn bản số 2801/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 11/12/2020 của Tổng Cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, quy định thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không cấp giấy chứng nhận.

Do đó, đối với trường hợp thửa đất số 700, tờ bản đồ số 08 xã Long Tân (bản đồ địa chính thành lập năm 2008) nằm trong dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân do Công ty Phương Đông làm chủ đầu tư, đã có Thông báo thu hồi đất số 1467/TB-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai thì không cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp biến động chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Như vậy, việc tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 700, tờ bản đồ số 08 xã Long Tân (bản đồ địa chính thành lập năm 2008) chỉ được thực hiện sau khi UBND tỉnh bãi bỏ, thu hồi Thông báo thu hồi đất số 1467/TB-UBND ngày 04/3/2010.​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready