Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 02/07/2020 09:24
Xem với cỡ chữ

Đảng bộ xã Phú Tân, H.Định Quán phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu

​Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Tân, H.Định Quán tập trung nhiều giải pháp xây dựng thành công nông thôn mới; thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…
2.7- H1 Đảng bộ Phú Tân phấn đấu XD thành công NTM kiểu mẫu.jpg
Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Tân
Đồng chí Hà Văn Diêm, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân cho biết, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021 và NTM kiểu mẫu năm 2024. Trong đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm đúng mức, tạo đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết.
Nâng cao đời sống người dân
Xã Phú Tân, H.Định Quán hiện có tổng số 2.518 hộ, trên 12,2 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 48 khu dân cư. Xã có 15 dân tộc anh em sinh sống, phân bố đều ở 7 ấp. 5 năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ xã lãnh đạo xây dựng thành công nông thôn mới.
Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Diêm cho biết, vào đầu nhiệm kỳ, Phú Tân vẫn còn là một xã có nhiều khó khăn, đời sống người dân chưa được cải thiện nhiều. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến cuối nhiệm kỳ, Phú Tân đã xây dựng thành công nông thôn mới; đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên.
“Toàn xã đã giảm mạnh hộ nghèo xuống còn 0,58% (còn 15 hộ) hiện nay (tương đương giảm 108 hộ); 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1. 7/7 ấp duy trì ấp văn hóa với trên 98% hộ đạt gia đình văn hóa; tiêm chủng mở rộng đạt trên 99%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 9,34% năm 2015 xuống dưới 7%. Xây dựng và sửa chữa hơn 70 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa hoàn toàn nhà tạm cho hội nghèo…đã nâng cao đời sống mọi mặt của người dân”, đồng chí Hà Văn Diêm nhấn mạnh.
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã đã tổ chức 13 đợt tiếp xúc cử tri, 374 lượt đại biểu tham dự, trên 2,7 ngàn lượt cử tri đóng góp hơn 470 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới. HĐND, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, đảm bảo người dân luôn được hưởng đúng các chế độ chính sách về an sinh xã hội.
Theo đồng chí Hà Văn Diêm, 5 năm qua, xã đã tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 38 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội cũng như chương trình hoạt động và giám sát của HĐND xã. Các nghị quyết được ban hành đều có nội dung quan tâm sát đến an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Nhờ đó, mục tiêu xây dựng NTM khi triển khai về các ấp đều được nhân dân đồng thuận cao.
Đồng chí Chu Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ ấp 5 cho hay, toàn ấp có 472 hộ dân, hơn 70% số hộ có đời sống từ khá trở lên (tăng hơn 35% so đầu nhiệm kỳ). Trong ấp chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo phấn đấu xóa hết vào cuối năm 2020.
“Nhờ chủ trương đúng về chính sách an dân, an sinh xã hội mà trong xây dựng NTM, cả 9/9 tổ nhân dân trong ấp đều đồng lòng, ủng hộ tích cực. Đến nay, 9/9 tuyến giao thông liên tổ, hơn 90% các tuyến đường nội đồng trong ấp đều được bê tông hóa”, đồng chí Chu Ngọc Hải nhấn mạnh.
Ông Vy Văn Tân (dân tộc Tày) là một hộ có nhiều đóng góp trong xây dựng ấp văn hóa, chăm sóc bảo vệ các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và tham gia ủng hộ xây dựng nhà tình thương. Ông Tân cho hay, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân bằng các chính sách an sinh xã hội. Người dân chúng tôi phải tích cực tham gia các hoạt động chung để góp phần xây dựng NTM sáng, xanh, sạch, đẹp.
Với những đóng góp tích cực, gia đình ông cùng hội người cao tuổi trong ấp là lực lượng chính quản lý, chăm sóc 9/9 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại ấp 5…cá nhân ông nhiều lần được UBND huyện, công an tỉnh khen thưởng tích cực trong các hoạt động xây dựng NTM, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
Nỗ lực xây dựng NTM kiểu mẫu
2.7- H2 Đảng bộ Tân Phú phấn đấu XD thành công NTM kiểu mẫu.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước đại hội 
Theo đồng chí Hà Văn Diêm, nhiệm kỳ 2020-2025, Phú Tân có nhiều lợi thế được coi là nền tảng vững chắc. Trong đó, sự quan tâm của tổ chức Đảng cấp trên; năng lực, trình độ của cán bộ xã đang từng bước được chuẩn hóa, ngang tầm nhiệm vụ. Kinh tế xã hội phát triển, các chính sách an dân được làm tốt nên ngày càng được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Quy chế dân chủ cơ sở được mở rộng là những điều kiện tốt để Phú Tân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.
Từ những lợi thế này, Đảng bộ xã Phú Tân xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Phát huy dân chủ, tiếp tục cải thiện đời sống mọi mặt của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội…huy động sức mạnh toàn dân xây dựng thành công NTM kiểu mẫu.
Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Diêm cho biết, để thực hiện đạt những mục tiêu này, đưa Phú Tân về đích NTM kiểu mẫu, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện các bước đột phá: huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, ưu tiện thủy lợi, mạng lưới điện và đường nội đồng. Xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.
Tập trung đột phá đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở khu dân cư gắn vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Đột phá trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân; tăng cường công tác đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Đồng thời, đột phá trong việc phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…
“NTM nâng cao hay kiểu mẫu chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống người dân được nâng lên. Người dân thực sự phát huy quyền làm chủ trong góp ý cho cán bộ, đảng viên, trong các quyết sách về phát triển cũng như nâng cao đời sống mọi mặt người dân”, đồng chí Hà Văn Diêm nhấn mạnh.
Cùng những bước đột phá này, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguyệt Hà

 

Một số chỉ tiêu Đảng bộ xã phấn đấu lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hằng năm; tiếp tục vận động các nguồn lực vào xã hội hóa giao thông nông thôn. Duy trì độ che phủ đất tự nhiên trên 80%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Trên 80% hộ dân sử dụn nước sạch; 100% hộ sử dụng điện; duy trì ấp văn hóa đạt 100%; nâng mức sống mọi mặt của người dân…
 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
117.407
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,85%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready