Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Phòng chống tham nhũng

Cập nhật 14/12/2018 14:04
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

​Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh trong công tác PCTN nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Đồng Nai. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ PCTN.
Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.
Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc.
Đính kèm: Kế hoạch số 670/KH-UBND

Nguồn: Thanh tra tỉnh

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.042.956
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.