Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Dân hỏi - giám đốc sở trả lời

Cập nhật 07/04/2017 10:02
Xem với cỡ chữ

Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 7, ngày 02/04/2017)

​Trong chuyên mục Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời năm 2016, ông Cao Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ với quý vị về những nội dung liên quan đến chương trình cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời tháng này, chúng tôi đã mời ông Cao Tiến Dũng đến phim trường để trao đổi những nội dung liên quan đến những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Câu 1: Câu hỏi đầu tiên, thưa ông cho biết bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, một trong những khó khăn mà doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt quan tâm đó là chuyện tiếp cận đất đai. Tỉnh đã có giải pháp nào hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khâu tiếp cận đất đai?

Đây là những khó khăn chung của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cũng như các Sở ban ngành tiếp nhận nhiều phản ánh của doanh nghiệp xung quanh những khó khăn này thông qua các buổi gặp gỡ doanh nghiệp. UBND tỉnh đã ghi nhận những khó khăn trên và đã chỉ đạo các Sở ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đồng thời thông tin đến doanh nghiệp các chính sách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực này để doanh nghiệp biết và tiếp cận.

Hiện nay chủ trương của UBND đối với các dự án sản xuất công nghiệp thì được xem xét giải quyết đầu tư vào trong các khu, cụm công nghiệp có ngành nghề phù hợp. Do vậy,  tỉnh đã có chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện để thực hiện dự án đầu tư. Nội dung chính sách quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể hỗ trợ một số hỗ trợ chính sau:

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp:

+ Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước. Mức hỗ trợ là 20 tỷ đồng/cụm công nghiệp. Đối với các cụm công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 30 ha: Hỗ trợ 15 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

+ Quỹ phát triển đất tỉnh hỗ trợ ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch đối với các cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng để giao cho Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng.

Việc hỗ trợ nêu trên nhằm mục đích giảm chi phí đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư trong cụm công nghiệp thông qua giảm chi phí cho các chủ đầu tư hạ tầng cụm.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, hỗ trợ xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng: 30.000 đồng/m2 tính theo diện tích thuê lại của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Câu 2. Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, hộp thư chuyên mục nhận được khá nhiều câu hỏi. Một người dân hỏi: Chúng tôi mong muốn đầu tư lĩnh vực nông nghiệp (mở trại chăn nuôi heo) đề nghị đồng chí Giám đốc cung cấp thêm thông tin về các chính sách hỗ trợ, và các quy định về vị trí phù hợp.

a) Về chính sách hỗ trợ:

Theo quy định tại Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, mức hỗ trợ như sau:

+ Hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị.

+ Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì ngoài mức hỗ trợ trên dự án còn được hỗ trợ 70% chi phí nhưng không quá 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục. 

+ Ngoài hỗ trợ hạ tầng, nếu dự án nhập giống gốc cao sản vật nuôi được hỗ trợ 40% chi phí nhập giống gốc. Danh mục giống gốc cao sản vật nuôi theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Các dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ phải bảo đảm (1) quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 2.000 con trở lên đối với heo thịt; hoặc từ 500 con trở lên đối với heo nái sinh sản; (2) Dự án phù hợp quy hoạch; (3) Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành; (4)  sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương.

Các chủ đầu tư có thể liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể theo quy định.

b) Về vị trí phù hợp: Đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với UBND các địa phương để được hướng dẫn vị trí trong các khu quy hoạch vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung.

Câu 3. Thưa đồng chí, hiện nay phong trào khởi nghiệp đang diễn ra sôi động trên phạm vi cả nước. Đồng Nai cũng không ngoại lệ. Tỉnh có chủ trương nào riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp mới khởi nghiệp?

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay đồng thời thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, hưởng ứng Chương trình khởi nghiệp quốc gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 9308/KH-UBND ngày 06/10/2016 phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 trong đó xác định các nhiệm vụ chính như:

- Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thông tin tuyên truyền, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp, thông qua đó quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp hiệu quả.

- Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp nhằm bổ sung kiến thức về quản lý, kế toán, tài chính, khả năng lập dự án,… thông qua đó nâng cao hơn nữa vai trò điều hành, quản lý của các lãnh đạo doanh nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý, hỗ trợ quản lý (bao gồm việc tiếp cận các phầm mềm quản lý về kế toán, hỗ trợ tiếp cận các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng…) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động.

- Xây dụng các giải pháp hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính chính sách của nhà nước.

- Thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử tại các cơ quan chuyên ngành. Bên cạnh đó thực hiện cung cấp thông tin các nội dung liên quan về hoạt động trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Với mỗi nhiệm vụ, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng Sở ngành, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thưa quý vị và các bạn! xung quanh câu chuyện khởi nghiệp và những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn rất nhiều. Bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là cả một quá trình dài. Trong suốt quá trình đó, mỗi doanh nghiệp có những điều kiện hoàn cảnh riêng, ngành nghề kinh doanh không giống nhau, nên khó khăn vướng mắc phát sinh cũng khác nhau. Song với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” hàng năm tỉnh đều tổ chức rất nhiều cuộc gặp gỡ để cùng trao lắng nghe những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời.

Quý bạn đọc có thể xem lại file video của chương trình tại địa chỉ: https://www.dongnai.gov.vn/Pages/video.aspx?v=/Video%20clip/Ask7.mp4

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
234.317
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready