Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 09/03/2017 09:05
Xem với cỡ chữ

Quyết định thành lập Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai

Ngày 07 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Công tác Người khuyết tật là tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chính sách, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trợ giúp người khuyết tật (NKT) trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác NKT. Tổ chức, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với NKT. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác NKT trên địa bàn tỉnh.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Công tác giải thể sau khi có văn bản báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND tỉnh.
Hoài Tâm

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.342.490
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,65%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.