Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 27/02/2017 10:29
Xem với cỡ chữ

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

​Ngày 13 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Thực hiện quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và văn bản hướng dẫn quy trình tổ chức chỉ đạo triển khai Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kết quả tốt, đảm bảo số liệu điều tra chính xác; Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh triển khai thực hiện các công việc như sau:

Cục Thống kê Đồng Nai có trách nhiệm thường trực cuộc Tổng điều tra phối hợp các sở ngành liên quan: căn cứ phương án điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương lập kế hoạch Tổng điều tra, phân công, phân nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện vật chất như: Xây dựng kế hoạch điều tra, chuẩn bị phiếu điều tra, văn bản tài liệu giải thích hướng dẫn, kinh phí... Tổng điều tra. Sau khi được Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra, tiến hành tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên trên toàn địa bàn tỉnh, đôn đốc thu thập thông tin, chỉnh lý và tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh theo đúng quy định của phương án Tổng điều tra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế Đồng Nai phối hợp Thường trực Ban chỉ đạo (Cục Thống kê Đồng Nai) cung cấp danh sách và thông tin dữ liệu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến 31/12/2016; có văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa phối hợp BCĐ Tổng điều tra cấp huyện trong quá trình rà soát và thu thập thông tin doanh nghiệp.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện các công việc: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để hoàn thành tốt công tác Tổng điều tra theo sự phân công của Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh…

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã (phường): thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc BCĐ đúng thành phần và thời gian quy định, đảm bảo nhân lực, tài lực, tạo điều kiện thuận lợi; tổ chức thực hiện Tổng điều tra theo phương án của Ban chỉ đạo Trung ương và kế hoạch Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; phân công các phòng (Ban) tham gia Tổng điều tra theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp kiểm tra đôn đốc cuộc Tổng điều tra tại địa phương.

Giám đốc (Tổng giám đốc, Thủ trưởng) các Tổng Công ty, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, nhà văn hóa...) có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp với điều tra viên kê khai đầy đủ chính xác các nội dung yêu cầu của phiếu điều tra và báo cáo đúng thời hạn quy định theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra.

Giám đốc các doanh nghiệp ngoài nhà nước (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân) bố trí kế toán trưởng cung cấp thông tin vào các loại biểu mẫu theo qui định, đồng thời chịu trách nhiệm về những số liệu đã khai báo, đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Chủ các cơ sở kinh tế khu vực cá thể cử người nắm được nghiệp vụ và có chuyên môn về lĩnh vực kế toán thống kê cung cấp cho điều tra viên được cử đến những thông tin theo yêu cầu của các loại phiếu điều tra.

Chủ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho điều tra viên được cử đến.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH Đồng Nai, Đài truyền thanh các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa, Báo Đồng Nai, phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiểu rõ mục đích ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung của phiếu điều tra theo yêu cầu.

Sở Tài chính giải quyết, bố trí kinh phí kịp thời và đầy đủ để phục vụ cho cuộc điều tra tiến hành thuận lợi, đạt kết quả, thống nhất với Cục Thống kê (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) đề xuất xử lý kinh phí phát sinh phục vụ địa phương và bổ sung hỗ trợ trình UBND tỉnh giải quyết theo qui định.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương và Tổ Thường trực Tổng điều tra xúc tiến nhanh các bước chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiến hành triển khai Tổng điều tra từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017, đảm bảo tiến độ điều tra đúng theo phương án của Ban chỉ đạo Trung ương. Định kỳ hàng tuần có báo cáo tiến độ kết quả về UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày ký. Đây là cuộc điều tra 5 năm mới tiến hành một lần, phạm vi đối tượng tham gia điều tra đa dạng tiến hành trên cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt.

Đính kèm: Chỉ thị số 04/CT-UBND

Hoài Tâm

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
41.250
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,87%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiChuyển đổi sốKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready