Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin thống kê Đồng Nai

Cập nhật 06/01/2017 11:14
Xem với cỡ chữ

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và một số giải pháp thực hiện trong năm 2017

​I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
1. Lĩnh vực kinh tế:
Kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm năm 2016 tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,06%; khu vực dịch vụ tăng 9,0%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,32%; thuế sản phẩm tăng 6,13%, cụ thể như sau:
- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 8,3% so với cùng kỳ.
- Xây dựng: Giá trị xây lắp đạt 23.745 tỷ đồng, tăng 9,51% so cùng kỳ.
- Nông nghiệp: Uớc giá trị sản xuất đạt 29.690,6 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ. Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2016 có 20 xã, 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, đến hết năm 2016, ước tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia đạt 60%.
- Thương mại - Dịch vụ và Giao thông vận tải: Chỉ số giá tiêu dùng 12 tháng năm 2016 tăng 3,98%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 136.047,7 tỷ đồng, tăng 11,06% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu dự ước đạt 15.234 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 12.947,2 triệu USD, tăng 1,57% so cùng kỳ.
Về việc khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh: Việc thi công xây dựng cầu Ghềnh mới tiến hành đúng theo tiến độ được giao và đã thông tuyến trước ngày 30/6/2016.
- Hoạt động tài chính tín dụng: Dự ước đến 31/12/2016, tổng vốn huy động trên địa bàn tăng 22,87% so với cùng kỳ năm 2015; tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 20,45% so với 31/12/2015 (nợ xấu dự ước chiếm 1,42% trên tổng dư nợ), trong đó, dư nợ cho vay tăng 20,54% so với cùng kỳ.
- Thu ngân sách nhà nước: Đạt 42.880 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015.
- Huy động vốn đầu tư phát triển: Đạt 75.292,7 tỷ đồng.
- Thu hút đầu tư nước ngoài, trong nước và đăng ký doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể:
+ Đầu tư nước ngoài (FDI): Ước năm 2016 thu hút vốn FDI đạt 2,0 tỷ USD (trong đó vốn đăng ký cấp mới khoảng 1,2 tỷ USD), đạt 200% kế hoạch năm, bằng 83,3% so với cùng kỳ; vốn giải ngân đạt khoảng 1,0 tỷ USD dự kiến giải ngân cả năm. Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư kết hợp xúc tiến du lịch tại 02 thành phố lớn của Nhật Bản (Tokyo, Osaka) và Lễ hội Hoa Anh Đào lần đầu tiên tại Đồng Nai, thu hút trên 48 ngàn lượt khách và người dân đến tham quan.
+Tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 12.800 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2015.
+ Dự ước năm 2016 có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2015, số vốn đăng ký trên 19.000 tỷ đồng.
+ Về phát triển kinh tế tập thể: Công tác đăng ký lại hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được tập trung thực hiện, dự ước đến cuối năm 2016, tỷ lệ chuyển đổi theo Luật hợp tác xã đạt 100%.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh:
- Công tác văn hóa: Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 - 2015.
- Giáo dục - đào tạo: Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; Đề án của Chính phủ về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT, đạt khoảng 91,7% (so với cùng kỳ năm trước giảm 0,16%).
- Khoa học - công nghệ: Triển khai Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/5/2016 Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Công nghệ sinh học Đồng Nai.
- Công tác y tế: Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường thực hiện ở các cấp. Năm 2016, tỉnh tổ chức khánh thành Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Khánh, đưa Bệnh viện Long Khánh mới vào phục vụ bệnh nhân trên địa bàn thị xã Long Khánh, các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, các huyện lân cận của tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ giảm nghèo: Giải quyết việc làm cho 90.192 lượt lao động, đạt 106,11% kế hoạch năm, tăng 3,55% so với cùng kỳ; tuyển mới đào tạo nghề cho 67.400 người, đạt 100% kế hoạch năm; hỗ trợ cho 11.936 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo vay mới, số tiền 260.310 triệu đồng, đạt 99,5% lượt hộ vay và 153% số tiền.
- Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt trên 77,5%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội là 42,7%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 41,6%.
- Về cải cách hành chính: Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng trên địa bàn; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
 - Công tác bầu cử: Thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021, toàn tỉnh có 2,2 triệu người đi bầu, đạt tỷ lệ gần 99,60%. Trong đó, số đại biểu Quốc hội (khóa XIV) tỉnh Đồng Nai có 11 đại biểu; đại biểu HĐND cấp tỉnh có 87 người; đại biểu HĐND cấp huyện có 426 người; Đại biểu HĐND cấp xã có 5.095 người.
- Về quốc phòng - an ninh: Công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng tai nạn giao thông đường thủy tăng.
Đánh giá:  Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2016 theo Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh có:
- 03 chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết: Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2016; Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.
- 20 chỉ tiêu đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.
- 01 chỉ tiêu dự kiến không đạt là tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, dự kiến năm 2016 tăng 7,9% so với cùng kỳ (mục tiêu của Nghị quyết 10-12%). Nguyên nhân không đạt: Do trong năm 2016, giá bán và xuất khẩu trên thị trường thế giới có xu hướng giảm mạnh, một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như: May mặc, xơ sợi, sản phẩm điện tử... bị áp lực cạnh tranh về giá cả, chất lượng, đơn hàng.
II. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017
1. Các chỉ tiêu kinh tế (6 chỉ tiêu):
- Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP tăng 8-9% so với năm 2016.
- GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 83-84 triệu đồng (tương đương khoảng 3.700 - 3.750 USD/người).
- Kim ngạch xuất khẩu năm 2017 tăng 7% - 9% so với năm 2016.
- Tổng vốn đầu tư phát triển huy động toàn xã hội năm 2017 khoảng 78.000 - 80.000 tỷ đồng.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng số lượng nhà ở xã hội 552 căn.
- Tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.
2. Các chỉ tiêu xã hội (12 chỉ tiêu):
- Phấn đấu trong năm 2017, toàn tỉnh có thêm 02 đơn vị cấp huyện và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 còn 1,06%, quy mô dân số trung bình khoảng 3.049.000 người, trong đó dân số thành thị chiếm khoảng 35% dân số.
- Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực đô thị xuống còn 2,4%.
- Giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới).
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2017 đạt 71%, trong đó đào tạo nghề đạt 56%. Tỷ lệ lao động đào tạo từ trung cấp nghề trở lên chiếm tỷ lệ 16-17% trên tổng số lao động được đào tạo nghề.
- Số Bác sỹ trên 1 vạn dân là 7,5 Bác sỹ/1 vạn dân; Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 27,5 giường/1vạn dân.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 8,6%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 24%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 79-80%.
- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 44,8%; bảo hiểm thất nghiệp là 43,7%.
- Đạt trên 90% ấp, khu phố và trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu ấp, khu phố, hộ gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (riêng doanh nghiệp đạt 72%).
- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt trên 99%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02 trên 65%.
3. Các chỉ tiêu về môi trường (3 chỉ tiêu):
- Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 97% chất thải nguy hại, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại, 96% chất thải rắn sinh hoạt.
- 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.
- Giữ độ che phủ cây xanh đạt 56%; ổn định tỷ lệ che phủ của rừng đạt 29,76%.
4. Các chỉ tiêu về quốc phòng, trật tự xã hội (4 chỉ tiêu):
- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân do Quân khu giao.
- Giảm số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông từ 5-10%.
- Giảm từ 5-7% số vụ tội phạm hình sự.
- Phấn đấu xử lý 90% tin báo, tố giác tội phạm; đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án từ 70% trở lên, tỷ lệ điều tra các vụ trọng án từ 90% trở lên.

UBND tỉnh Đồng Nai

 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
234.317
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready