Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Y tế

Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 (08/07/2021 18:01)
Ngày 08/7/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 126/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 (08/07/2021 17:27)
Ngày 08/7/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 125/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (08/07/2021 11:04)
Ngày 08/7/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 123/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 (07/07/2021 17:29)
Ngày 07/7/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 122/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (07/07/2021 10:02)
​Ngày 05/7/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 120/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (07/07/2021 09:58)
​Ngày 04/7/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 118/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 (06/07/2021 18:10)
Ngày 06/7/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.
Quyết định về việc kết thúc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (06/07/2021 08:14)
​Ngày 05/7/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 119/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (05/07/2021 11:15)
​Ngày 04/7/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa (02/07/2021 08:19)

Ngày 01/7/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 113/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa.

Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thống Nhất (30/06/2021 19:36)
​Ngày 30/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 112/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (29/06/2021 11:21)
​Ngày 28/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 111/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (29/06/2021 11:18)
​Ngày 28/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 110/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất (29/06/2021 11:14)
​Ngày 28/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 109/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất (29/06/2021 11:04)
​Ngày 28/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 108/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (29/06/2021 10:56)

Ngày 28/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 107/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.

Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (28/06/2021 18:17)
​Ngày 28/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 106/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid- 19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 (28/06/2021 18:04)
​Ngày 28/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 105/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid- 19.
Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống dịch Covid -19 (27/06/2021 18:45)
​Ngày 27/6/2021, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 104/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống dịch Covid - 19.
Quyết định đính chính quyết định số 99/QĐ-BCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra về việc kết thúc cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống dịch Covid-19 (25/06/2021 10:18)
​Ngày 24/6/2021, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 100/QĐĐC-BCĐ về việc đính chính quyết định số 99/QĐ-BCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra về việc kết thúc cách ly y tế (Phong tỏa) phòng chống dịch Covid-19.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
387.400
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,93%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready