Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Y tế

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020 (05/04/2021 15:55)

Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020.

Văn bản về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh (28/10/2020 14:28)
Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 13020/UBND-KGVX về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn thu hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (15/10/2020 10:39)
Ngày 14/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3776/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn thu hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Quyết định chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả (29/09/2020 16:02)
Ngày 29/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả.
Quyết định chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả (29/09/2020 16:00)
Ngày 29/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả.
Quyết định thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn Đồng Nai để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (20/08/2020 14:52)
Ngày 19/8/2020, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 144/QĐ-BCĐ về việc thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn Đồng Nai để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Quyết định thành lập Khu cách lý tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai: Trung đoàn Đồng Nai (20/08/2020 14:17)
Ngày 19/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc thành lập Khu cách lý tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai: Trung đoàn Đồng Nai.
Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (20/08/2020 10:42)
Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 9952/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế cho các cơ sở y tế thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai quản lý (18/08/2020 15:25)
Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế cho các cơ sở y tế thuộc ngành y tế tỉnh Đồng nai quản lý.
Văn bản về việc tiếp tục thực hiện Văn bản số 9497/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 (13/08/2020 15:25)
Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 9654/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện Văn bản số 9497/UBND-KGVX ngày 11/8/2020
Văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (12/08/2020 14:29)
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 9497/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Văn bản về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (07/08/2020 16:14)
Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 9309/UBND-KGVX về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh (30/07/2020 09:55)
Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 8836/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Văn bản về việc triển khai thực hiện Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (30/07/2020 09:10)
Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 8806/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Quân - Dân y tỉnh Đồng Nai (30/07/2020 08:58)
Ngày 29/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Quân - Dân y tỉnh Đồng Nai.
Văn bản về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (27/07/2020 13:47)
Ngày 26/7/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 124/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Văn bản về việc phối hợp, hỗ trợ đưa người cách ly tại Cơ sở cách ly số 04 ra sân bay, nhà ga, bến xe (21/07/2020 09:17)
Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 8488/UBND-KGVX về việc phối hợp, hỗ trợ đưa người cách ly tại Cơ sở cách ly số 04 ra sân bay, nhà ga, bến xe
Văn bản về việc triển khai thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (17/07/2020 14:53)
Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 8399/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
​Lần đầu thực hiện phẫu thuật tim bằng phương pháp nội soi (30/09/2019 10:28)
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất lần đầu tiên thực hiện thành công ca mổ tim bằng phương pháp nội soi. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên trong tỉnh thực hiện được kỹ thuật này.
Phòng, chống bệnh tay chân miệng trong trường học (30/09/2019 10:17)
​Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng lây lan nhanh trong trường học, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị lãnh đạo Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp, huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để chủ động phòng, chống dịch bệnh; truyền thông để người dân thực hiện ăn chín, uống chín, ở sạch, sử dụng đồ chơi sạch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
262.463
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready