Thứ 2, Ngày 10/7/2016

VB tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019 (09/04/2019 16:12)
Ngày 22/3/2019, Ban Chỉ đạo 515 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019.
Kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 (30/12/2016 09:46)
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Bộ Quốc phòng ban hành mẫu Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến (12/12/2016 10:28)
Quyết định số 4969/QĐ-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, ban hành mẫu Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.
Chỉ thị về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (12/12/2016 10:21)
Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 95/CT-BQP về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (12/12/2016 10:08)
Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TBXH, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (12/12/2016 10:00)
Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Quyết định số 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (22/08/2016 16:31)

​​Ngày 27 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (08/08/2016 07:51)

​Ngày 03 tháng 12 năm 2015 ban hành Quyết định số 2855/QĐ-BTL về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (20/07/2016 14:51)

​Thông tư số 148/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (20/07/2016 14:45)

​Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ (20/07/2016 14:42)

​Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (20/07/2016 14:30)

​Thông tư số 214/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (20/07/2016 14:24)

​Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ (20/07/2016 14:22)

​Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

Pháp lệnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (24/06/2016 10:56)

​Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (24/06/2016 10:34)

​Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
226.052
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready