Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Xây dựng Nông thôn mới - Văn bản liên quan

Kế hoạch số 12367/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X) về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020 (11/10/2017 14:53)
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12367/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X) về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020.
Thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020 (18/05/2017 09:55)
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4358/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020.
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X) về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020. (04/01/2017 10:32)
Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12367/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X) về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020.
Công nhận xã Gia Kiệm đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/12/2016 14:56)
Ngày 27 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4489/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thủ tướng ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (18/10/2016 09:05)
Ngày 17-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo quyết định, xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có 19 tiêu chí, chia 4 nhóm: quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường.
Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi (28/06/2013 15:37)

Văn bản số 425/SNN-NN ngày 20/02/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020" (21/03/2013 08:53)

​Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"

Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai về Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (14/01/2013 15:22)

   ​

Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 20/9/2012, Quyết định Ban hành Đề án Củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2020 (13/12/2012 09:41)

    ​

Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh, Quyết định ban hành Đề án Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020 (13/12/2012 09:35)

    ​

Thông tư số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011, Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (13/12/2012 09:29)

    ​

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011, Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (13/12/2012 09:18)

    ​

Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng, Quyết định sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (13/12/2012 09:06)

   ​

Kế hoạch 61/KH-BCĐ ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai, Tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 (13/12/2012 08:49)

     ​

Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai, Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Đồng Nai (13/12/2012 08:41)

    ​

Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012, Quyết định ban hành định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (13/12/2012 08:35)

     ​

Văn bản số 4051/UBND-CNN ngày 07/6/2012, Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (13/12/2012 08:23)

     ​

Quyết định 3337/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Đồng Nai.​ (11/12/2012 16:08)

    

Quyết định 2327/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Đồng Nai. (11/12/2012 15:59)

   

Văn bản số 2162/UBND-CNN ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai, Hướng dẫn quy định lập, thẩm định phê duyệt, đề án xây dựng xã nông thôn mới (11/12/2012 15:10)

      

1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.328.321
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.