Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Xây dựng Nông thôn mới - Văn bản liên quan

Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới mới kiểu mẫu năm 2022

​Ngày 17/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới mới kiểu mẫu năm 2022.

Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 17/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 05 tháng 05 năm 2022

​Ngày 19/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 192/TB-UBND về kết luận của đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 05 tháng 05 năm 2022.

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

​Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai đợt 2 năm 2021

​Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai đợt 2 năm 2021.

Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

​Ngày 18/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu năm 2021

​Ngày 18/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu năm 2021.

Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

​Ngày 05/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

181488.31.10-Tăng%20cường%20công%20tác%20tuyên%20truyền%20trong%20xây%20dựng%20nông%20thôn%20mới.jpg

Tăng cường công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới tỉnh đã làm việc về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Quyết định phê duyệt Đề án rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

​Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready