Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thi đua yêu nước - cụm thi đua

Khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015 (01/09/2017 14:49)
Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 37 tập thể, Bẳng khen cho 56 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và 04 Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm năm 2012 (23/12/2013 09:56)

​  

Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước dẫn đầu các cụm thi đua trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai năm 2011 (05/06/2013 15:23)

 

 
Tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009 và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2005-2009 (28/05/2013 15:10)

​Ngày 25/10/2010 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2801/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho cá nhân là lãnh đạo các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009. Bao gồm:

Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2009) (27/05/2013 16:20)

​Ngày 16/7/2010 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm. Bao gồm:

Tặng Bằng khen cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 (27/05/2013 16:07)

​Ngày 29/6/2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008. Bao gồm:

Tặng Bằng khen cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007 (27/05/2013 16:00)

Ngày 23/5/2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định 1636/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007. Bao gồm:

Tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 40 tập thể, Bằng khen cho 53 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007 (24/05/2013 14:55)

​Ngày 19/5/2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định 1572/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007. Bao gồm:

Tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 46 tập thể, Bằng khen cho 91 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010 và 02 Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm năm 2010 (24/05/2013 14:39)

​Ngày 21/4/2011 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định 1062/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010.

Tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 39 tập thể, Bằng khen cho 79 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011 và 03 Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm năm 2011 (24/05/2013 14:28)

​Ngày 9/4/2012 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011. Bao gồm:

Tặng Cờ Thi đua cho 47 tập thể, Bằng khen cho 80 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009 (24/05/2013 10:36)

​Ngày 09/3/2010 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định 609/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009 bao gồm:

Tặng cờ thi đua xuất sắc cho 43 tập thể, Bằng khen cho 47 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 (24/05/2013 10:01)

​Ngày 11/3/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định 598/QĐ-UBND về việc Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008. Bao gồm:

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.051.751
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,88%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.