Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin đấu thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mới và sửa chữa panô tuyên truyền về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (04/05/2018 08:18)
Ngày 06/04/2018, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã có Quyết định số 16/QĐ-TTN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mới và sửa chữa panô tuyên truyền về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt mở rộng tuyến đường ống cấp nước xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú (22/11/2017 15:18)
Tên gói thầu: Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt mở rộng tuyến đường ống cấp nước xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú.
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu (tư vấn): Lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý năm 2017 (22/11/2017 15:17)
1. Gói thầu (tư vấn): Lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý năm 2017.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05,06,07,08,09 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông (18/10/2017 08:36)
Tên gói thầu: Gói thầu số 05 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Long Thành, Nhơn Trạch quản lý và các công trình do Ban Quản lý dự án tỉnh, Khu Quản lý đường bộ đường thủy làm chủ đầu tư thuộc khu vực 1.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Tên gói thầu: gói thầu số 8 (xây lắp + lán trại): Cầu 1 Phúc Nhạc 2) (30/08/2017 10:11)
Tên gói thầu: gói thầu số 8 (xây lắp + lán trại): Cầu 1 Phúc Nhạc 2.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (xây lắp): Đường vào cầu Bến Tẹc (30/08/2017 10:07)
Tên gói thầu: gói thầu số 1 (xây lắp): Đường vào cầu Bến Tẹc.
Thông báo thi công xây dựng (Công trình: Văn phòng một cửa Xã Gia Kiệm; địa điểm: xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) (30/08/2017 10:05)
Ngày 24/7/2017, Ban quản lý dự án đã có thông báo số 915/TB-BQLDA thi công xây dựng. Công trình: Văn phòng một cửa Xã Gia Kiệm. Địa điểm: xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai với nội dung như sau:
Thi công xây dựng dự án: Mở rộng, nâng cấp đường Ngô Quyền – Sông Sao giai đoạn 1 (18/07/2017 16:30)
Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo về việc thi công xây dựng dự án: Mở rộng, nâng cấp đường Ngô Quyền – Sông Sao giai đoạn 1 tại ấp Ngô Quyền – xã Bàu Hàm 2 – huyện Thống Nhất.
Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Lê Lợi (18/07/2017 16:28)
Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo về việc thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Lê Lợi (Hạng mục: phòng chức năng tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).
Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Xuân Thiện (18/07/2017 16:27)
Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo về việc thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Xuân Thiện (Hạng mục: Khu hiệu bộ và phòng chức năng tại xã Xuân Thiện – huyện Thống Nhất).
Thông báo về việc thi công xây dựng, dự án: Trường Mầm non Gia Tân 2, hạng mục: Cải tạo các phòng học và phòng chức năng, địa điểm: xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (26/05/2017 09:46)
​Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo như sau:
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 (tư vấn): Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (phần Đường dây trung thế và trạm biến áp) Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền, huyện Tân Phú (13/04/2017 15:08)
​Ngày 03/04/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã có Quyết định số 09/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (phần Đường dây trung thế và trạm biến áp) Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền, huyện Tân Phú với các nội dung sau:
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị): Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x25KVA Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (05/04/2017 09:08)
Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05 (xây lắp + thiết bị): Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x25KVA Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, với các nội dung sau:
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập đề án thăm dò nước dưới đất Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (27/03/2017 14:23)
Ngày 17/02/2017 Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 01/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập đề án thăm dò nước dưới đất Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, với các nội dung sau:
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 11 (Tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 04 Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (04/01/2017 14:51)
​Ngày 08 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 158/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 11 (Tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 04 Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, huyện Thống Nhất.
Kết quả lựa chọn thầu gói thầu số 07 (Tư vấn): Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 4 dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25 huyện Thống Nhất. (14/12/2016 08:35)
Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 174/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 07 (Tư vấn): Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 4 dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25 huyện Thống Nhất với các nội dung sau:
Kết quả lựa chọn thầu gói thầu số 02: Mua máy bơm dự phòng cấp 2 cho trạm cấp nước xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc nhằm phục vụ công tác chống hạn mùa khô năm 2016 - 2017 (07/12/2016 15:26)
Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 164/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn thầu gói thầu số 02: Mua máy bơm dự phòng cấp 2 cho trạm cấp nước xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc nhằm phục vụ công tác chống hạn mùa khô năm 2016 - 2017.
Kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 9 (Tư vấn): Khoan thăm dò và khai thác Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (07/12/2016 15:17)
Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 163/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 9 (Tư vấn): Khoan thăm dò và khai thác Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua bơm dự phòng cấp 1 cho các trạm cấp nước do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý nhằm phục vụ cho công tác chống hạn mùa khô năm 2016-2017 (07/12/2016 15:11)
Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 169/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua bơm dự phòng cấp 1 cho các trạm cấp nước do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý nhằm phục vụ cho công tác chống hạn mùa khô năm 2016-2017.
Kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 13 (thiết bị) – Thiết bị xử lý nước bằng xung từ thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (07/12/2016 15:03)
Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 159/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 13 (thiết bị) – Thiết bị xử lý nước bằng xung từ thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.476.836
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,56%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.