Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin đấu thầu

Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đường Xuân Hưng – Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (06/05/2022 08:40)
​Ngày 05/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đường Xuân Hưng – Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 (22/04/2022 11:06)
​Ngày 21/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045.
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng đề án phát triển sx nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh g/đ 2021-2030 của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22/04/2022 10:38)
​Ngày 20/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), thành phố Biên Hòa (31/03/2022 15:06)
​Ngày 31/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), thành phố Biên Hòa.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Bà Long, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (28/03/2022 09:37)
​Ngày 24/03/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Bà Long, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (24/03/2022 15:38)
​Ngày 23/03/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến VI, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (24/03/2022 15:34)
​Ngày 23/03/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến VI, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện Long Thành năm 2022 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư (23/02/2022 09:09)
​Ngày 22/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện Long Thành năm 2022 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh (16/02/2022 15:12)
​Ngày 16/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích đô thị huyện Xuân Lộc năm 2022 của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc làm chủ đầu tư (21/12/2021 09:41)
​Ngày 20/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5130/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích đô thị huyện Xuân Lộc năm 2022 của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc làm chủ đầu tư.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (13/12/2021 14:09)
​Ngày 10/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5006/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh, huyện Định Quán (08/12/2021 14:27)
​Ngày 07/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4937/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh, huyện Định Quán.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán (06/12/2021 10:36)
​Ngày 03/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4915/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 và Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường tỉnh ĐT.765, huyện Cẩm Mỹ (06/12/2021 10:34)
​Ngày 03/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4914/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 và Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường tỉnh ĐT.765, huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước bên phải khoảng từ Km4+311 (Cầu Suối Tre) đến Km4+950; Đoạn từ Km4+950 đến Km5+650 thuộc tuyến đường Chất Thải Rắn, huyện Trảng Bom (06/12/2021 10:33)
​Ngày 03/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4913/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước bên phải khoảng từ Km4+311 (Cầu Suối Tre) đến Km4+950; Đoạn từ Km4+950 đến Km5+650 thuộc tuyến đường Chất Thải Rắn, huyện Trảng Bom.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Xây dựng một số hạng mục thuộc tiểu dự án Trạm xử lý nước thải số 1 thành phố Biên Hòa (06/12/2021 10:31)
​Ngày 03/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Xây dựng một số hạng mục thuộc tiểu dự án Trạm xử lý nước thải số 1 thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2021 do Công an tỉnh làm chủ đầu tư (30/11/2021 09:48)
Ngày 29/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4831/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2021 do Công an tỉnh làm chủ đầu tư.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (19/11/2021 09:39)
​Ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4715/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo nghiên cứu khả thi đầu tư Hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (17/11/2021 08:30)
​Ngày 16/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4689/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo nghiên cứu khả thi đầu tư Hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã Lộ 25, huyện Thống Nhất.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (12/11/2021 09:23)
​Ngày 12/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4651/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
519,751
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,79%
Đã xử lý
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNHĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUA MẠNGĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNGHọp báo UBND tỉnhChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMCHUYỂN ĐỔI SỐSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready