Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin đấu thầu

Quyết định về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 cung cấp thiết bị truyền hình trực tuyến phục vụ công tác chuyên môn và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII của Văn phòng Huyện ủy Thống Nhất (17/09/2020 08:31)
Ngày 16/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 cung cấp thiết bị truyền hình trực tuyến phục vụ công tác chuyên môn và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII của Văn phòng Huyện ủy Thống Nhất.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y dược cổ truyền (17/09/2020 08:20)
Ngày 16/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3348/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y dược cổ truyền.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Đội Cảnh sát GTTT và mở rộng kho bãi giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông của Công an huyện Xuân Lộc (16/09/2020 14:19)
Ngày 16/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3350/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Đội Cảnh sát GTTT và mở rộng kho bãi giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông của Công an huyện Xuân Lộc.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm bơm ấp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán (16/09/2020 09:33)
Ngày 15/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm bơm ấp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (10/09/2020 14:54)
Ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến đường Chất Thải Rắn đoạn từ Km7+976 (cầu An Viễn) đến Km8+927,35, huyện Trảng Bom (10/09/2020 14:51)
Ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến đường Chất Thải Rắn đoạn từ Km7+976 (cầu An Viễn) đến Km8+927,35, huyện Trảng Bom.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo đầu tư Xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai (10/09/2020 14:45)
Ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo đầu tư Xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020 (10/09/2020 14:41)
Ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư lắp đặt đồng hồ nước cho các trạm cấp nước năm 2020 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (08/09/2020 14:43)
Ngày 8/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư lắp đặt đồng hồ nước cho các trạm cấp nước năm 2020 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Đường Sông Nhạn – Dầu Giây từ Hương lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ) đến đường ĐT 769 huyện Long Thành (08/09/2020 14:37)
Ngày 8/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Đường Sông Nhạn – Dầu Giây từ Hương lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ) đến đường ĐT 769 huyện Long Thành.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - giai đoạn 3 (08/09/2020 14:32)
Ngày 8/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3255/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - giai đoạn 3.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa (08/09/2020 14:26)
Ngày 8/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3254/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ (08/09/2020 14:21)
Ngày 8/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ thu mẫu và phân tích mẫu trong công tác quản lý môi trường các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai của ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (08/09/2020 10:42)
Ngày 7/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ thu mẫu và phân tích mẫu trong công tác quản lý môi trường các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai của ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (08/09/2020 10:34)
Ngày 7/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3223/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định điều chỉnh Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (03/09/2020 15:59)
Ngày 1/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (28/08/2020 15:11)
Ngày 28/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3138/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú (28/08/2020 15:04)
Ngày 28/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3137/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú.
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phụ kiện thay thế định kỳ phục vụ hoạt động của các trạm quan trắc nước thải và không khí tự động năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/08/2020 14:56)
Ngày 28/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phụ kiện thay thế định kỳ phục vụ hoạt động của các trạm quan trắc nước thải và không khí tự động năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác dạy và học ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tân Phú năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú (28/08/2020 14:45)
Ngày 28/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác dạy và học ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tân Phú năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
599.198
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,92%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Thư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready