Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin đấu thầu

Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đấu nối, mở rộng tuyến đường ống cấp nước tại 03 công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai quản lý (24/02/2021 15:49)
​Ngày 23/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đấu nối, mở rộng tuyến đường ống cấp nước tại 03 công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai quản lý.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19) huyện Nhơn Trạch (24/02/2021 09:56)
​Ngày 22/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19) huyện Nhơn Trạch.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (23/02/2021 10:31)
​Ngày 22/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Hạng mục: Trường Mầm non tại ô đất có kí hiệu I-GD-3 và Chợ tại ô đất có kí hiệu II-TM-1).
Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường tại các phòng ban và khu trung tâm hành chính huyện và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Thống Nhất (19/02/2021 14:03)
​Ngày 18/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường tại các phòng ban và khu trung tâm hành chính huyện và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2021 do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất làm chủ dầu tư.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai (19/02/2021 13:52)
​Ngày 09/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Kho lưu trữ huyện Long Thành (19/02/2021 13:47)
​Ngày 09/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Kho lưu trữ huyện Long Thành.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và xây mới nhà thể thao đa năng Trường THPT Thống Nhất, huyện Thống Nhất (18/02/2021 14:18)
​Ngày 09/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và xây mới nhà thể thao đa năng Trường THPT Thống Nhất, huyện Thống Nhất.
Quyết định điều chỉnh Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (10/02/2021 15:18)
​Ngày 09/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 51 vào Trung đoàn 93, xã Long Phước, huyện Long Thành (10/02/2021 14:46)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 51 vào Trung đoàn 93, xã Long Phước, huyện Long Thành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư (05/02/2021 15:42)
​Ngày 04/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 – mua sữa học đường các tháng 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 năm 2021 cho các trường học trên địa bàn tỉnh thuộc đề án “Sữa học đường” của Sở Giáo dục và Đào tạo (05/02/2021 15:24)
​Ngày 04/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 – mua sữa học đường các tháng 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 năm 2021 cho các trường học trên địa bàn tỉnh thuộc đề án “Sữa học đường” của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (03/02/2021 14:32)
​Ngày 03/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa (02/02/2021 09:26)
​Ngày 01/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ Khu Trung tâm hành chính huyện, đường HL10 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2021 do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư (27/01/2021 15:35)
​Ngày 27/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ Khu Trung tâm hành chính huyện, đường HL10 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2021 do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, huyện Định Quán (27/01/2021 15:30)
​Ngày 27/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, huyện Định Quán.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì chăm sóc cây xanh và quét dọn vệ sinh trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư (27/01/2021 15:19)
​Ngày 25/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì chăm sóc cây xanh và quét dọn vệ sinh trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình xây mới Nhà thể dục thể thao đa năng Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (27/01/2021 14:48)
​Ngày 25/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình xây mới Nhà thể dục thể thao đa năng Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Sĩ Liên, huyện Trảng Bom (25/01/2021 13:47)
​Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Sĩ Liên, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư (25/01/2021 13:35)
​Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư (25/01/2021 11:12)
​Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
117.407
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,85%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready