Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin đấu thầu

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 49,8 ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (14/06/2019 13:26)
Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 49,8 ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mít tinh tuyên truyền về sử dụng nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn năm 2019 (27/03/2019 09:01)
Ngày 19/3/2019, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã có Quyết định số 20/QĐ-TTN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mít tinh truyên truyền về sử dụng nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn năm 2019.
Quy chế đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (14/01/2019 16:43)
​Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế số 03/2019/QC-HĐĐG về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu dân cư theo quy hoạch 61,2ha, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (14/01/2019 16:38)
Ngày 09/01/2019, UBND ban hành Thông báo số 02/TB-HĐĐG về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu dân cư theo quy hoạch 61,2ha, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư theo quy hoạch 61,2 ha, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (14/01/2019 15:25)
​Ngày 28/12/2018, UBND ban hành Quyết định số 4649/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư theo quy hoạch 61,2 ha, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 2 (Xây lắp + thiết bị): Đường dây 22KV và trạm biến áp 3P, 3x25 KVA, Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 và ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu (23/11/2018 15:01)
Ngày 19/11/2018, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 80/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 2 (Xây lắp + thiết bị): Đường dây 22KV và trạm biến áp 3P, 3x25 KVA, Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 và ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mới và sửa chữa panô tuyên truyền về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (04/05/2018 08:18)
Ngày 06/04/2018, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã có Quyết định số 16/QĐ-TTN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mới và sửa chữa panô tuyên truyền về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt mở rộng tuyến đường ống cấp nước xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú (22/11/2017 15:18)
Tên gói thầu: Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt mở rộng tuyến đường ống cấp nước xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú.
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu (tư vấn): Lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý năm 2017 (22/11/2017 15:17)
1. Gói thầu (tư vấn): Lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý năm 2017.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05,06,07,08,09 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông (18/10/2017 08:36)
Tên gói thầu: Gói thầu số 05 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Long Thành, Nhơn Trạch quản lý và các công trình do Ban Quản lý dự án tỉnh, Khu Quản lý đường bộ đường thủy làm chủ đầu tư thuộc khu vực 1.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Tên gói thầu: gói thầu số 8 (xây lắp + lán trại): Cầu 1 Phúc Nhạc 2) (30/08/2017 10:11)
Tên gói thầu: gói thầu số 8 (xây lắp + lán trại): Cầu 1 Phúc Nhạc 2.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (xây lắp): Đường vào cầu Bến Tẹc (30/08/2017 10:07)
Tên gói thầu: gói thầu số 1 (xây lắp): Đường vào cầu Bến Tẹc.
Thông báo thi công xây dựng (Công trình: Văn phòng một cửa Xã Gia Kiệm; địa điểm: xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) (30/08/2017 10:05)
Ngày 24/7/2017, Ban quản lý dự án đã có thông báo số 915/TB-BQLDA thi công xây dựng. Công trình: Văn phòng một cửa Xã Gia Kiệm. Địa điểm: xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai với nội dung như sau:
Thi công xây dựng dự án: Mở rộng, nâng cấp đường Ngô Quyền – Sông Sao giai đoạn 1 (18/07/2017 16:30)
Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo về việc thi công xây dựng dự án: Mở rộng, nâng cấp đường Ngô Quyền – Sông Sao giai đoạn 1 tại ấp Ngô Quyền – xã Bàu Hàm 2 – huyện Thống Nhất.
Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Lê Lợi (18/07/2017 16:28)
Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo về việc thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Lê Lợi (Hạng mục: phòng chức năng tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).
Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Xuân Thiện (18/07/2017 16:27)
Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo về việc thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Xuân Thiện (Hạng mục: Khu hiệu bộ và phòng chức năng tại xã Xuân Thiện – huyện Thống Nhất).
Thông báo về việc thi công xây dựng, dự án: Trường Mầm non Gia Tân 2, hạng mục: Cải tạo các phòng học và phòng chức năng, địa điểm: xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (26/05/2017 09:46)
​Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất thông báo như sau:
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 (tư vấn): Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (phần Đường dây trung thế và trạm biến áp) Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền, huyện Tân Phú (13/04/2017 15:08)
​Ngày 03/04/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã có Quyết định số 09/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (phần Đường dây trung thế và trạm biến áp) Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền, huyện Tân Phú với các nội dung sau:
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị): Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x25KVA Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (05/04/2017 09:08)
Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05 (xây lắp + thiết bị): Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x25KVA Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, với các nội dung sau:
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập đề án thăm dò nước dưới đất Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (27/03/2017 14:23)
Ngày 17/02/2017 Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT.NT đã có Quyết định số 01/QĐ-TTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập đề án thăm dò nước dưới đất Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, với các nội dung sau:
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.042.956
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.