Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Công khai tổ chức cán bộ

Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (18/11/2020 10:20)
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/11/2020 10:14)
Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4256/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Duy Thi.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/11/2020 10:00)
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4255/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Ngọc Hưng.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/11/2020 09:53)
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Ký.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (18/11/2020 09:46)
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4253/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Nghị.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/11/2020 09:42)
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4252/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Tuấn Dũng.
Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc (16/11/2020 10:02)
​Ngày 13/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4292/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khang - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021 trên địa bàn tỉnh (10/11/2020 14:28)
​Ngày 9/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4195/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Quyết định bổ sung nhân sự tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai (06/11/2020 09:50)
​Ngày 5/11/2020,Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 168/QĐ-BCĐ về việc Bổ sung nhân sự tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (06/11/2020 08:48)
​Ngày 5/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4153/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Việt Tiến - Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế (06/11/2020 08:40)
​Ngày 5/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4152/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.
Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản lý Qũy đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai (08/10/2020 10:46)
Ngày 07/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản lý Qũy đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (06/10/2020 14:26)
Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3629/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.
Quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06/10/2020 09:28)
Ngày 05/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút  Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (01/10/2020 08:07)
Ngày 30/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Duy Tân.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (01/10/2020 08:01)
Ngày 30/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Nguyên.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/10/2020 07:58)
Ngày 30/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Chí Cường.
Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (29/09/2020 10:51)
Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3519/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh (29/09/2020 10:46)
Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (29/09/2020 10:42)
Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Ân - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
771.143
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready