Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Công khai tổ chức cán bộ

Quyết định về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (19/07/2021 10:51)
Ngày 15/7/2021, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 150/QĐ-BCĐ389 về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Quyết định kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai (14/07/2021 15:18)
​Ngày 14/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2394/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán nhiệm kỳ 2021 – 2026 (12/07/2021 15:22)
​Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2364/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (12/07/2021 10:25)
​Ngày 09/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026 (12/07/2021 09:03)
​Ngày 09/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh (12/07/2021 08:57)
​Ngày 08/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong An - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.
Quyết định đổi tên và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (09/07/2021 17:41)
​Ngày 09/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai (09/07/2021 13:55)
​Ngày 08/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc  thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai.
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tỉnh Đồng Nai (08/07/2021 13:43)
​Ngày 02/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai (08/07/2021 13:38)
​Ngày 02/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào sản xuất và đời sống” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 (08/07/2021 11:16)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào sản xuất và đời sống” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/07/2021 10:44)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/07/2021 10:42)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2224/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/07/2021 10:32)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/07/2021 10:21)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2222/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/07/2021 10:11)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (08/07/2021 10:07)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Phong An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Thành giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/07/2021 09:54)
​Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (08/07/2021 08:11)
Ngày 06/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2296/QĐ-GQXP về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 (06/07/2021 15:30)
​Ngày 05/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
387.400
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,93%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready