Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Công khai tổ chức cán bộ

Quyết định phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 (25/02/2021 14:23)
​Ngày 25/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (25/02/2021 08:35)
​Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định điều chỉnh nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh là người đứng đầu (24/02/2021 16:04)
Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh là người đứng đầu.
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh Đồng Nai (24/02/2021 10:04)
​Ngày 23/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh Đồng Nai.
Quyết định kiện toàn Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung Trường Đại học An ninh Nhân dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (22/02/2021 14:59)
​Ngày 17/2/2021, Trưởng ban ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định số 10/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung Trường Đại học An ninh Nhân dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Quyết định thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai (09/02/2021 10:29)
​Ngày 05/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai (09/02/2021 10:22)
​Ngày 05/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2020 (08/02/2021 10:04)
​Ngày 05/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020.
Quyết định kiện toàn nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm cơ quan Thường trực (05/02/2021 15:07)
​Ngày 04/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm cơ quan Thường trực.
Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai (05/02/2021 15:00)
​Ngày 04/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai (05/02/2021 14:55)
​Ngày 04/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.
Quyết định thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đồng Nai (05/02/2021 14:50)
​Ngày 04/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021 10:26)
​Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đức Hòa.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021 10:21)
​Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Dương Hùng.
Quyết định về việc ủy quyền phụ trách, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (25/01/2021 10:13)
​Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh (25/01/2021 09:53)
​Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định sưu tầm hiện vật, tranh ảnh thuộc Dự án mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (21/01/2021 16:11)
Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định sưu tầm hiện vật, tranh ảnh thuộc Dự án mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn nhân sự Hội đồng Thẩm định xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 (20/01/2021 10:12)
​Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn nhân sự Hội đồng Thẩm định xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực (14/01/2021 11:08)
​Ngày 13/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực.
Quyết định về việc thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai (13/01/2021 14:34)
​Ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
117.407
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,85%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready