Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Công khai tổ chức cán bộ

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh (24/09/2020 15:15)
Ngày 24/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3487/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
Quyết định về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh (23/09/2020 10:18)
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (23/09/2020 10:04)
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3424/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (23/09/2020 10:00)
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3423/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (23/09/2020 09:55)
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (23/09/2020 09:52)
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3421/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (23/09/2020 09:48)
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3420/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (22/09/2020 09:26)
Ngày 21/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khóa XI , nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/09/2020 09:19)
Ngày 21/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3398/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/09/2020 09:14)
Ngày 21/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (22/09/2020 09:08)
Ngày 21/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3396/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (22/09/2020 09:03)
Ngày 21/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3395/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai (15/09/2020 08:07)
Ngày 14/9/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai.
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 (15/09/2020 08:03)
Ngày 14/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Quyết định điều chỉnh thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 6 (theo QĐ số 3181/QĐ-UBND ngày 01/9/2020) (11/09/2020 09:41)
Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 6 (theo Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020).
Quyết định về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ (08/09/2020 10:52)
Ngày 7/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3244/QĐ-UBND về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ đối với ông Huỳnh Tấn Thìn - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Quyết định điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai (03/09/2020 16:04)
Ngày 3/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3201/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 6) (03/09/2020 15:52)
Ngày 1/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 6).
Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương (28/08/2020 14:36)
Ngày 27/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương đối với ông Lê Văn Lộc.
Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tài chính (28/08/2020 14:32)
Ngày 27/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3124/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Thư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
615.824
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Thư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready