Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thực hiện chính sách an sinh xã hội

Nỗ lực giúp người nghiện hòa nhập cộng đồng (28/06/2021 10:37)
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng của tỉnh, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Điều đáng quan tâm là tỷ lệ người nghiện ma túy trong giới trẻ khá cao. Trong khi đó tác hại của ma túy rất nghiêm trọng, không chỉ hủy hoại sức khỏe, trí tuệ của nhiều người mà còn là nguyên nhân của rất nhiều loại tội phạm khác nhau.
Quyết định sửa đổi, b/s một số điều của Quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (24/03/2021 15:02)
​Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của Nhóm trẻ Mầm non Thiên Thần Maika theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ (19/03/2021 09:51)
​Ngày 18/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của Nhóm trẻ Mầm non Thiên Thần Maika theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (15/01/2021 09:47)
​Ngày 13/01/2021, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (15/01/2021 08:52)
​Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ dân có cá nuôi lồng bè bị chết tại khu vực sông La Ngà, hồ Trị An, huyện Định Quán trong đợt thiên tai tháng 06/2020 (13/01/2021 10:38)
​Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5069/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ dân có cá nuôi lồng bè bị chết tại khu vực sông La Ngà, hồ Trị An, huyện Định Quán trong đợt thiên tai tháng 06/2020.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (29/12/2020 08:57)
​Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4881/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 (29/12/2020 08:52)
​Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4880/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020.
Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Thừa Đức, Xuân Đông, Xuân Mỹ và Nhân Nghĩa của huyện Cẩm Mỹ (27/10/2020 14:52)
Ngày 26/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Thừa Đức, Xuân Đông, Xuân Mỹ và Nhân Nghĩa của huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (15/10/2020 09:58)
Ngày 14/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3774/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định về việc sửa đổi danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại thành phố Long Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (14/10/2020 14:53)
Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3761/QĐ-UBND về việc sửa đổi danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại thành phố Long Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Hưng Lộc, Gia Tân 3, Xuân Thiện và thị trấn Dầu Giây (14/10/2020 14:43)
Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Hưng Lộc, Gia Tân 3, Xuân Thiện và thị trấn Dầu Giây của huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Phước Thái và thị trấn Long Thành của huyện Long Thành (14/10/2020 14:36)
Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3759/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Phước Thái và thị trấn Long Thành của huyện Long Thành.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Hiếu Liêm, Trị An và thị trấn Vĩnh An của huyện Vĩnh Cửu (14/10/2020 14:05)
Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3758/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Hiếu Liêm, Trị An và thị trấn Vĩnh An của huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Long Thành (14/10/2020 13:54)
Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Long Thành.
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Giang Điền, An Viễn, Quảng Tiến của huyện Trảng Bom (14/10/2020 11:16)
Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3756/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Giang Điền, An Viễn, Quảng Tiến của huyện Trảng Bom.
Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh; người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm,..theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tp.Biên Hòa (14/10/2020 11:07)
Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3755/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Cẩm Đường, Tân Hiệp và Phước Thái của huyện Long Thành (08/10/2020 15:04)
Ngày 07/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3658/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Cẩm Đường, Tân Hiệp và Phước Thái của huyện Long Thành.
Kế hoạch về việc thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 329/KH-TU ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/08/2020 14:42)
Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 9354/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 329/KH-TU ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 39/CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh (03/08/2020 15:59)
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
387.400
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,93%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready