Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài nguyên môi trường

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (23/09/2020 09:41)
Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3415/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (23/09/2020 09:28)
Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3413/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Phương Minh Triết sử dụng vào mục đích xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (22/09/2020 10:48)
Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3417/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Phương Minh Triết sử dụng vào mục đích xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán quản lý, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định (21/09/2020 10:37)
Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3380/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán quản lý, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của UBND xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 6 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (19/08/2020 10:51)
Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của UBND xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 6 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị (17/08/2020 13:37)
Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9728/KH-UBND về thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Điện cơ Đồng Nai tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa (06/08/2020 13:46)
Ngày 6/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Điện cơ Đồng Nai tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa (03/08/2020 15:24)
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa.
Quyết định phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 (03/08/2020 09:23)
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Gia Tân 1 để quản lý tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (31/07/2020 09:54)
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Gia Tân 1 để quản lý tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Thành ủy Long Khánh để sử dụng làm Trụ sở làm việc tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (31/07/2020 09:44)
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Thành ủy Long Khánh để sử dụng làm Trụ sở làm việc tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 5 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (31/07/2020 09:40)
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 5 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (31/07/2020 09:31)
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Chùa Vĩnh Ân tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (31/07/2020 08:59)
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Chùa Vĩnh Ân tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất;..trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/07/2020 11:11)
Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/07/2020 11:07)
Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/07/2020 11:04)
Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/07/2020 10:58)
Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/07/2020 10:48)
Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2622/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/07/2020 10:35)
Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2621/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
615.964
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Thư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready