Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài nguyên môi trường

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (22/07/2021 09:20)
​Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (21/07/2021 11:11)
​Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Hài hòa giữa nhu cầu phát triển và bảo vệ môi trường (19/07/2021 09:59)
Với hàng loạt dự án hạ tầng lớn đã và đang được triển khai, Đồng Nai có nhu cầu rất lớn về nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình. Do đó, các mỏ vật liệu sẽ đưa vào khai thác thời gian tới cũng rất nhiều. Điều này đòi hỏi phải có cơ chế quản lý khai thác khoáng sản một cách hợp lý để đảm bảo tính hài hòa giữa nhu cầu sử dụng và bảo vệ môi trường.
Quyết định về việc sửa đổi thời hạn sử dụng đất ghi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai (15/07/2021 13:07)
​Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2403/QĐ-UBND về việc sửa đổi thời hạn sử dụng đất ghi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho phép Chùa Thanh Trì được chuyển đổi mục đích sử dụng đất (15/07/2021 09:25)
​Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2402/QĐ-UBND về việc cho phép Chùa Thanh Trì được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Long Phước tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (12/07/2021 10:39)
​Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Long Phước tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (09/07/2021 15:00)
​Ngày 08/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công ty CP Sonadezi Long Thành).
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm được chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (07/07/2021 08:28)
​Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm được chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (05/07/2021 09:49)
​Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu B1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (05/07/2021 09:43)
​Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu B1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bàu Phụng tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (01/07/2021 15:14)
​Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bàu Phụng tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (01/07/2021 15:09)
​Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc sửa đổi thời hạn sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai (01/07/2021 14:28)
​Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc sửa đổi thời hạn sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Vi phạm về môi trường tái diễn trong thời điểm dịch bệnh (30/06/2021 14:31)
Biết được các cơ quan chức năng tập trung lực lượng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều đối tượng tìm cách khai thác khoáng sản (đất, cát) trái phép, đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường...
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường Bửu Long để sử dụng làm Nhà văn hóa khu phố 3 tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (25/06/2021 15:09)
​Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường Bửu Long để sử dụng làm Nhà văn hóa khu phố 3 tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đề xuất giao đất, cho thuê đất với 4 loại dự án (25/06/2021 09:10)
Đề xuất giao đất, cho thuê đất với 4 loại dự án
Đồng Nai có 194.746ha đất trồng cây lâu năm (25/06/2021 09:06)
Đồng Nai có 194.746ha đất trồng cây lâu năm
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường Bửu Long để sử dụng làm Nhà văn hóa khu phố 4 tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (24/06/2021 14:13)
​Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường Bửu Long để sử dụng làm Nhà văn hóa khu phố 4 tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định v/v sửa đổi Điều 1 Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v cho Hợp tác xã An Phát chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại phường Phước Tân và phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa (24/06/2021 09:20)
​Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc cho Hợp tác xã An Phát chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại phường Phước Tân và phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COMECO) do tự nguyện trả lại đất tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (24/06/2021 09:13)
​Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COMECO) do tự nguyện trả lại đất tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
387.400
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,93%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready