Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài nguyên môi trường

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 (23/02/2021 09:34)
​Ngày 03/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
Quyết định về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 4) cho Công ty Cổ phần Free Land để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (18/02/2021 10:52)
​Ngày 09/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 4) cho Công ty Cổ phần Free Land để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch (Công ty CP Long Thành Riverside) (18/02/2021 10:46)
​Ngày 09/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch (Công ty CP Long Thành Riverside).
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa được gia hạn sử dụng đất (18/02/2021 10:42)
​Ngày 09/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa được gia hạn sử dụng đất.
Quyết định về việc giao đất cho Giáo xứ Xuân Quế xây dựng công trình tôn giáo tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (18/02/2021 10:22)
​Ngày 09/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc giao đất cho Giáo xứ Xuân Quế xây dựng công trình tôn giáo tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất của Trường tiểu học Xuân Quế để thực hiện dự án xây dựng công trình tôn giáo tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (18/02/2021 10:17)
​Ngày 09/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường tiểu học Xuân Quế để thực hiện dự án xây dựng công trình tôn giáo tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước quản lý tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (17/02/2021 15:33)
​Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước quản lý tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Long Thọ quản lý tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (17/02/2021 15:29)
​Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Long Thọ quản lý tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phú Điền để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (17/02/2021 15:23)
​Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 542/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phú Điền để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Bàng sử dụng làm trường học tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (17/02/2021 14:42)
​Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Bàng sử dụng làm trường học tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường An Bình để sử dụng làm Văn phòng khu phố 5 tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (17/02/2021 14:38)
Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường An Bình để sử dụng làm Văn phòng khu phố 5 tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường An Bình để sử dụng làm Văn phòng khu phố 12 tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (17/02/2021 14:34)
Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường An Bình để sử dụng làm Văn phòng khu phố 12 tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Bàu Hàm quản lý tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (17/02/2021 14:28)
​Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Bàu Hàm quản lý tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (10/02/2021 15:04)
​Ngày 08/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025 (05/02/2021 14:19)
​Ngày 03/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Thuận Hòa tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (03/02/2021 14:28)
​Ngày 02/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Thuận Hòa tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Tu viện Mến Thánh Giá Gò Vấp Thiên Bình tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (03/02/2021 14:20)
​Ngày 02/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Tu viện Mến Thánh Giá Gò Vấp Thiên Bình tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước Thiền để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bến Sắn tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (03/02/2021 14:13)
​Ngày 02/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước Thiền để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bến Sắn tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Chùa Linh Sơn tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (03/02/2021 14:09)
​Ngày 02/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Chùa Linh Sơn tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với khu đất diện tích 11.754,9 m2 tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (27/01/2021 14:36)
​Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với khu đất diện tích 11.754,9 m2 tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
117.407
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,85%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready