Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tài nguyên môi trường

Quyết định về việc đính chính diện tích ghi tại Điều 2 Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai giảm nhu cầu sử dụng tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (05/05/2021 14:57)
​Ngày 04/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc đính chính diện tích ghi tại Điều 2 Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai giảm nhu cầu sử dụng tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc đính chính Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng khách sạn Ánh Dương được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà hàng và khách sạn Sunshine (28/04/2021 16:26)
​Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng khách sạn Ánh Dương được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà hàng và khách sạn Sunshine tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Phú Minh Châu được gia hạn sử dụng đất tại phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh (28/04/2021 10:17)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Phú Minh Châu được gia hạn sử dụng đất tại phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh.
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Bửu Phúc Đạt gia hạn sử dụng đất tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc (28/04/2021 09:57)
Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Bửu Phúc Đạt gia hạn sử dụng đất tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (27/04/2021 15:28)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1, Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường Phước Tân để sử dụng làm Văn phòng khu phố Rạch Chiếc tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (27/04/2021 14:26)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND phường Phước Tân để sử dụng làm Văn phòng khu phố Rạch Chiếc tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho UBND phường Thống Nhất quản lý tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (27/04/2021 14:05)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND phường Thống Nhất quản lý tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án đầu tư kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ logistic (27/04/2021 13:47)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất  tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án đầu tư kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ logistic.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Long Thọ để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 1 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (27/04/2021 10:35)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Long Thọ để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 1 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Đại Phước để sử dụng làm Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (27/04/2021 10:16)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Đại Phước để sử dụng làm Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 điều chỉnh hình thức thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nhơn Trạch 2 (27/04/2021 09:46)
​Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 điều chỉnh hình thức thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhơn Trạch V, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 13:31)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhơn Trạch V, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Ngô Nguyễn thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Xưởng gốm DNTN Ngô Nguyễn tại Cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh thuộc phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa (19/04/2021 13:27)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Ngô Nguyễn thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Xưởng gốm DNTN Ngô Nguyễn tại Cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh thuộc phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Long Thọ để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 11:15)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Long Thọ để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Đại Phước để sử dụng làm Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 11:03)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Đại Phước để sử dụng làm Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Long Thọ để sử dụng làm Trung tâm văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 10:52)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Long Thọ để sử dụng làm Trung tâm văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Diệu Thương được gia hạn thời gian thuê đất tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa (19/04/2021 10:45)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Diệu Thương được gia hạn thời gian thuê đất tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước An để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Vũng Gấm tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 10:29)
Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước An để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Vũng Gấm tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước An để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bà Trường tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 09:44)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước An để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bà Trường tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước An để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bàu Bông tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 09:40)
​Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Phước An để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Bàu Bông tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
262.463
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready