Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (04/08/2020 14:58)
Ngày 4/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (03/08/2020 08:34)
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch tại Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 22/10/ 2012 của UBND tỉnh (03/08/2020 08:27)
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phân Lilama 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 (03/08/2020 08:21)
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện đầu tư xây dựng Khu dân cư và tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ (31/07/2020 09:05)
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện đầu tư xây dựng Khu dân cư và tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Hai Dung chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch để sử dụng vào mục đích thực hiện đầu tư Khu đô thị du lịch sinh thái Six Senses Sài Gòn River (27/07/2020 14:56)
Ngày 24/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Hai Dung chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch để sử dụng vào mục đích thực hiện đầu tư Khu đô thị du lịch sinh thái Six Senses Sài Gòn River.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (23/07/2020 14:13)
Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Xi măng Siam City Nhơn Trạch thuê đất để xây dựng trạm nghiền xi măng và cầu cảng chuyên dùng phục vụ cho trạm nghiền xi măng tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (23/07/2020 08:44)
Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Xi măng Siam City Nhơn Trạch thuê đất để xây dựng trạm nghiền xi măng và cầu cảng chuyên dùng phục vụ cho trạm nghiền xi măng tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (22/07/2020 11:13)
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác tăng độ sâu đến cao trình - 80 m tại mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2) tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH MTV Hoàng Liêm được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy cưa xẻ, chế biến gỗ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (22/07/2020 11:09)
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Hoàng Liêm được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy cưa xẻ, chế biến gỗ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Trạch 6) tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (22/07/2020 11:07)
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Trạch 6) tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Amata giai đoạn II mở rộng lần 2) tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa (22/07/2020 11:03)
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Amata giai đoạn II mở rộng lần 2) tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư Hiệp Hòa (đợt 2) (22/07/2020 10:39)
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư Hiệp Hòa (đợt 2).
Quyết định sửa đổi Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh (21/07/2020 08:28)
Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh.
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng khách sạn Ánh Dương được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà hàng và khách sạn Sunshine tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (17/07/2020 16:13)
Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng khách sạn Ánh Dương được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà hàng và khách sạn Sunshine tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tam Phước tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa (15/07/2020 14:25)
Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tam Phước tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Bửu Long, phường Tân Phong và phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (15/07/2020 14:04)
Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Bửu Long, phường Tân Phong và phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (15/07/2020 11:08)
Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
483.654
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,94%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready