Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lộc An tại xã Lộc An, huyện Long Thành (25/02/2021 08:24)
​Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lộc An tại xã Lộc An, huyện Long Thành.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú (10/02/2021 14:38)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (10/02/2021 14:30)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch (10/02/2021 14:22)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn Km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu (10/02/2021 14:11)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn Km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành (10/02/2021 14:00)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Nguyễn Thị Minh Khai ( giai đoạn 2), huyện Xuân Lộc (10/02/2021 13:54)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Nguyễn Thị Minh Khai ( giai đoạn 2), huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú, huyện Xuân Lộc (10/02/2021 13:46)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú, huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh, huyện Xuân Lộc (09/02/2021 16:43)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh, huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc (09/02/2021 16:37)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom (09/02/2021 16:31)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (09/02/2021 16:20)
Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa (09/02/2021 16:12)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa (09/02/2021 16:04)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nạo vét bờ trái tuyến rạch Cái Cầu (Suối Xiệp), đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (09/02/2021 15:08)
Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nạo vét bờ trái tuyến rạch Cái Cầu (Suối Xiệp), đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Vành đai 2, thành phố Long Khánh (09/02/2021 14:49)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Vành đai 2, thành phố Long Khánh.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh (09/02/2021 14:32)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh (09/02/2021 11:18)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro, tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (09/02/2021 11:07)

​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro, tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh.

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh (09/02/2021 11:00)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.1%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
114.012
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,85%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready