Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định thu hồi đất của HTX DV Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng và giao cho Công ty TNHH bất động sản Gia Đức tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cây xanh, mặt nước ... thuộc một phần dự án Khu đô thị DVTM cao cấp Cù lao Phước Hưng (05/05/2021 14:50)
​Ngày 04/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng và giao cho Công ty TNHH bất động sản Gia Đức tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cây xanh, mặt nước - thể dục thể thao thuộc một phần dự án Khu đô thị Dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 4 theo điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 (04/05/2021 10:26)
​Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 4 theo điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (29/04/2021 13:33)

Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường 5 nối dài tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (28/04/2021 15:39)
​Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường 5 nối dài tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia (28/04/2021 14:58)
​Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Cải tạo nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (28/04/2021 14:35)
​Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Cải tạo nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (28/04/2021 13:49)
​Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng tuyến thoát nước mưa từ Khu dân cư Kim Oanh qua Khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (28/04/2021 11:07)
​Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng tuyến thoát nước mưa từ Khu dân cư Kim Oanh qua Khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (28/04/2021 10:39)
​Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án Đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (19/04/2021 16:24)
​Ngày 19/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (13/04/2021 09:39)
​Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (13/04/2021 09:16)
​Ngày 12/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (31/03/2021 09:38)
​Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lộc An tại xã Lộc An, huyện Long Thành (25/02/2021 08:24)
​Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lộc An tại xã Lộc An, huyện Long Thành.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú (10/02/2021 14:38)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (10/02/2021 14:30)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch (10/02/2021 14:22)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn Km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu (10/02/2021 14:11)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn Km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành (10/02/2021 14:00)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Nguyễn Thị Minh Khai ( giai đoạn 2), huyện Xuân Lộc (10/02/2021 13:54)
​Ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường Nguyễn Thị Minh Khai ( giai đoạn 2), huyện Xuân Lộc.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
262.463
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready