Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Phúc Hiếu để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dân cư - thương mại - dịch vụ tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (đợt 1) (20/11/2020 11:05)
​Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4404/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Phúc Hiếu để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dân cư - thương mại - dịch vụ tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (đợt 1)
Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi vịt tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (20/11/2020 10:45)
​Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4402/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi vịt tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sơn Tiên thuộc một phần Khu du lịch và đô thị Sơn Tiên tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (20/11/2020 10:33)
​Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4401/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sơn Tiên thuộc một phần Khu du lịch và đô thị Sơn Tiên tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (10/11/2020 14:36)
​Ngày 9/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (09/11/2020 16:12)
​Ngày 9/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4180/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (09/11/2020 15:56)
​Ngày 9/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (05/11/2020 10:56)
​Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3962/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng Khu dân cư A1 – C1 (05/11/2020 09:14)
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3963/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng Khu dân cư A1 – C1 theo quy hoạch tại thị trấn Dầu Giây và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (02/11/2020 15:29)
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3938A/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện  dự án xây dựng khu dân cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (02/11/2020 14:07)
​Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4093/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (02/11/2020 14:00)
​Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4091/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (27/10/2020 09:28)
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3981/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (27/10/2020 09:09)
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3984/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do UBND xã Long Đức quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (26/10/2020 15:05)
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3938/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Long Đức quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm nghỉ dưỡng giải trí tại xã Phú Cường, huyện Định Quán (23/10/2020 15:38)
Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3920/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm nghỉ dưỡng giải trí tại xã Phú Cường, huyện Định Quán.
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (23/10/2020 15:31)
Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3918/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (23/10/2020 15:20)
Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3915/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt Đề cương – Dự toán dự án Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom (22/10/2020 15:02)
Ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương – Dự toán dự án Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom.
Quyết định về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán dự án xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú (22/10/2020 14:57)
Ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3853/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán dự án xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú.
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (21/10/2020 10:22)
Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
776.564
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready