Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (18/09/2020 13:55)
Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được phê duyệt tại Quyết định số 4780/QĐ.CT.UBT ngày 11/10/2004, Quyết định số 5088/QĐ.CT.UBND ngày 24/5/2006, Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (17/09/2020 09:54)
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3361/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đồng Tân sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (17/09/2020 09:37)
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đồng Tân sử dụng (thuộc phạm vi 5.000 ha) để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được phê duyệt tại Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai (11/09/2020 09:36)
Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được phê duyệt tại Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Xuân Hưng tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (03/09/2020 08:11)
Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3158/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Xuân Hưng tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị The Lake tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (03/09/2020 08:06)
Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3157/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị The Lake tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định sửa đổi một số nội dung tại Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (26/08/2020 16:07)
Ngày 13/8/2020,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư (18,22 ha) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (26/08/2020 14:31)
Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư (18,22 ha) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch Sơn Tiên thuộc một phần Khu du lịch và đô thị Sơn Tiên tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (21/08/2020 10:51)
Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3018/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch Sơn Tiên thuộc một phần Khu du lịch và đô thị Sơn Tiên tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định điều chỉnh số liệu và đính chính Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 và Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 KDC TMDV tại xã Phước Tân (nay là phường Phước Tân) (20/08/2020 16:15)
Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số liệu và đính chính Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 và Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư thương mại dịch vụ tại xã Phước Tân (nay là phường Phước Tân), thành phố Biên Hòa.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thạnh Phú tại xã Tân Bình và xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (20/08/2020 16:02)
Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2994/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thạnh Phú tại xã Tân Bình và xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (18/08/2020 09:27)
Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú (17/08/2020 09:01)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2905/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ (17/08/2020 08:57)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã lộ 25, huyện Cẩm Mỹ (17/08/2020 08:53)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Nâng cấp đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã lộ 25, huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ (17/08/2020 08:47)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Xây dựng đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường song hành Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830 + 820 đến Km1832 + 400), huyện Thống Nhất (17/08/2020 08:43)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2901/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường song hành Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830 + 820 đến Km1832 + 400), huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường một chiều từ chân đồi lên đỉnh đồi Núi Cúi, huyện Thống Nhất (17/08/2020 08:39)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường một chiều từ chân đồi lên đỉnh đồi Núi Cúi, huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (17/08/2020 08:29)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (17/08/2020 08:24)
Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đối với Dự án Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
599.198
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,92%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Thư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready