Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thanh tra - khiếu nại tố cáo

Quyết định về việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Thành tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (lần hai) (03/06/2021 13:18)
​Ngày 24/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Thành tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng Hải (lần hai) (03/06/2021 10:40)
​Ngày 2/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng Hải (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Tộ tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (lần hai) (28/05/2021 08:45)
​Ngày 27/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Tộ tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn tranh chấp đai đất của bà Trần Thị Hiền tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (lần hai) (27/05/2021 15:43)
​Ngày 27/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn tranh chấp đai đất của bà Trần Thị Hiền tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trà Thanh Quang (lần hai) (26/05/2021 13:49)
​Ngày 21/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trà Thanh Quang (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Thu Thủy và ông Võ Hiền Triết (lần hai) (26/05/2021 13:43)
​Ngày 21/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Thu Thủy và ông Võ Hiền Triết (lần hai).
Quyết định về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước niên độ 2018-2019 tại Trường Đại (14/05/2021 13:50)
​Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước niên độ 2018-2019 tại Trường Đại học Đồng Nai.
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Việt (lần đầu) (13/05/2021 08:53)
​Ngày 12/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Việt (lần đầu).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Chè Phúc Khánh Thái Nguyên (lần đầu) (11/05/2021 08:54)
​Ngày 10/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Chè Phúc Khánh Thái Nguyên (lần đầu).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Phước Toàn (lần hai) (10/05/2021 15:44)
​Ngày 07/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Phước Toàn (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Văn Thành và bà Nguyễn Thị Ngưu (lần hai) (10/05/2021 14:17)
​Ngày 07/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Văn Thành và bà Nguyễn Thị Ngưu (lần hai).
Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước niên độ 2018-2019 tại Trường ĐH Đồng Nai (07/05/2021 08:33)
​Ngày 06/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước niên độ 2018-2019 tại Trường Đại học Đồng Nai.
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Xuân Đào và bà Kiều Thị Loan (lần hai) (06/05/2021 14:50)
​Ngày 05/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Xuân Đào và bà Kiều Thị Loan (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa (lần hai) (06/05/2021 14:47)
​Ngày 05/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Huẫn (lần hai) (29/04/2021 14:04)
​Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Huẫn (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Trước (lần hai) (29/04/2021 13:46)
​Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Trước (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thảo (lần hai) (29/04/2021 13:38)
​Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thảo (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Lê Minh (lần 2) (13/04/2021 08:52)
​Ngày 07/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Lê Minh (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Kim Ngân (lần hai) (08/04/2021 16:22)
​Ngày 07/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Kim Ngân (lần hai).
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (lần 2) (24/03/2021 09:48)
​Ngày 23/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (lần 2).
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
341.497
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,91%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready