Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

​Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

​Ngày 06/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3682/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai

​Ngày 03/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Thời gian qua, Nhơn Trạch là một trong những địa phương được đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); chỉ số CCHC cấp huyện của Nhơn Trạch thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu của tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

​Ngày 13/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3442/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày 08/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready