Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thí sinh trước “giờ G” (29/06/2021 21:16)
Trên 32 ngàn thí sinh của Đồng Nai đang tích cực ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dù dịch bệnh gây không ít khó khăn cho các thí sinh, tuy nhiên phần đông thí sinh đều quyết tâm cao, sẵn sàng chờ đến “Giờ G”
 
Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2021 (11/06/2021 17:01)
​Ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2021.
Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 (08/06/2021 09:35)
​Ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2021.
Quyết định về việc thành lập Trường trung học phổ thông Lâm nghiệp Đồng Nai (18/05/2021 10:50)
​Ngày 17/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung học phổ thông Lâm nghiệp Đồng Nai.
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (17/05/2021 09:43)
​Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022 (17/05/2021 09:25)
​Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022.
Quyết định về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2020 của các huyện và thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai (10/05/2021 08:40)

Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2020 của các huyện và thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (06/05/2021 15:40)
​Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc đổi tên Trường trung học phổ thông ĐăkLua huyện Tân Phú thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đăk Lua (23/03/2021 15:28)
​Ngày 22/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường trung học phổ thông ĐăkLua huyện Tân Phú thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đăk Lua.
Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng trường trung học đạt chuẩn quốc gia (03/03/2021 09:25)
​Ngày 01/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (18/02/2021 14:01)
Ngày 09/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Quyết định về việc đổi tên trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Song ngữ Đinh Tiên Hoàng thành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng 3 (21/01/2021 15:24)
​Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc đổi tên trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Song ngữ Đinh Tiên Hoàng thành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng 3.
Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (20/01/2021 09:27)
​Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Quyết định công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia năm 2020 (11/01/2021 15:12)
​Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
Quyết định v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai g/đ 2014-2020 (05/01/2021 13:43)
​Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5005/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai (04/01/2021 09:09)
Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai.
Quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 (15/10/2020 10:19)
Ngày 14/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3775/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
Quyết định công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia năm 2020 (27/08/2020 09:55)
Ngày 26/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3103/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/08/2020 09:57)
Ngày 17/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2950/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 (11/08/2020 09:57)
Ngày 7/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
387.400
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,93%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready