Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Số liệu tài khoản quốc gia

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 06 tháng năm 2019

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2019

Dự ước thực hiện vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do địa phương quản lý tháng 5 năm 2019 thực hiện 437,9 tỷ đồng, tăng 11,8% so với tháng 4 năm 2019, dự kiến 5 tháng năm 2019 thực hiện 1.814,8 tỷ đồng tăng 9% so cùng kỳ. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cụ thể như sau:

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 04/2019

Dự ước thực hiện vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do địa phương quản lý tháng 4 năm 2019 thực hiện 377,77 tỷ đồng, tăng 9,2% so với tháng 3 năm 2019. Dự ước 4 tháng năm 2019 thực hiện 1.363 tỷ đồng tăng 14,35% so cùng kỳ và bằng 20,4% so kế hoạch năm 2019. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cụ thể như sau:

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý I năm 2019

Dự ước vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý I năm 2019 thực hiện 15.995,4 tỷ đồng, giảm 34,93% so với quý IV/2018 và tăng 13,64% so cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân quý này giảm mạnh so quý 4/2018 vì quý 4 tập trung đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các công trình trước tết, sang quý 1/2019 trùng vào tết nên tiến độ thực hiện còn chậm.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành quý I năm 2019

Vốn đầu tư thực hiện nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2019

Dự ước thực hiện vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do địa phương quản lý tháng 02 năm 2019 thực hiện 280,68 tỷ đồng, giảm 19,94% so với tháng 01 năm 2019, tăng 26% so cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 01/2019

Kế hoạch thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý được giao 6.683 tỷ đồng, bằng 92% so năm 2018. Dự ước tháng 01 năm 2019 vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 350,5 tỷ đồng, giảm 67,92% so tháng trước; so cùng kỳ tăng 22%. Nguyên nhân giảm mạnh so tháng trước do tháng 12 năm 2018 các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch năm, bên cạnh đó bước sang tháng 01 năm 2019 là tháng giáp tết Nguyên Đán nên các dự án chủ yếu thực hiện ở các công trình chuyển tiếp từ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2018

Dự ước tháng 11 năm 2018 vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 955 tỷ đồng, tăng 8,7% so tháng trước. Ước 11 tháng thực hiện 6.105,9 tỷ đồng, tăng 23,3% so cùng kỳ và bằng 84,3% so kế hoạch năm 2018.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10/2018

Dự ước tháng 10 năm 2018 vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 810 tỷ đồng, tăng 5% so tháng trước. Ước 10 tháng thực hiện 5.081,8 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ và bằng 70,1% so kế hoạch năm 2018.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước các quý năm 2018

 

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready