Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Đào tạo sau đại học

Thông báo về việc Xét tuyển học viên tham gia Mục tiêu 2 năm 2018 - Chương trình Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 -2020
Nhằm mục đích đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc xét tuyển học viên cho năm 2018 như sau:
Báo cáo kết quả công tác của học viên tham gia Chương trình Đào tạo sau đại học năm 2017
Nhằm đánh giá hiệu quả công tác của các học viên tham gia Chương trình Đào tạo sau đại học để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh hàng năm.
Thông báo nộp Báo cáo công tác năm 2016
Nhằm đánh giá hiệu quả công tác của các học viên tham gia Chương trình Đào tạo sau đại học để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh hàng năm.
Phê duyệt danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 2 năm 2015

​Ngày 02 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 2 năm 2015 (thuộc Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội).

Mẫu báo cáo kết quả công tác đối với học viên tốt nghiệp khi tham gia Chương trình Đào tạo sau đại học
Danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 1 năm 2015
Thông báo về việc xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2015

​Ngày 27/4/2015, Ban Chủ nhiệm Chương trình đào tạo sau đại học ban hành thông báo về việc xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2015 (Thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015).

​Danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 2 năm 2014
Danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 1 năm 2014

Thông báo Về việc báo cáo kết quả công tác năm 2013

​  

Thông báo Về việc xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2014

​Thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015

Danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 2 năm 2013 thuộc đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

 

Danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 1 năm 2013

​Thuộc đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 

Thông báo: Xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2013
Thời gian tiếp học viên Chương trình đào tạo sau Đại học

​Lịch tiếp học viên các ngày trong tuần

Thông báo đề nghị báo cáo kết quả công tác năm 2012

​  

Quyết định về việc phê duyệt danh sách ứng viên được chính thức tham gia Chương trình đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2012

​Thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015​

Thông báo Về việc xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai đợt 2 năm 2012

​Thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015​

Ban hành Quy chế tuyển sinh của Chương trình 2 về đào tạo sau đại học giai đoạn 2011-2015

Quyết đinh số 1550/QĐ-UBND, ban hành kèm theo Quyết đinh này Quy chế tuyển sinh Chương trình 2 về đào tạo sau đại học thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015​

Thông báo Về việc xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2012

Thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015​

1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.051.751
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,88%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.