Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin thống kê Đồng Nai

Tình hình văn hóa xã hội ước thực hiện năm 2017
Năm 2017 toàn ngành văn hóa tập trung tuyên truyền, quán triệt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của tỉnh. Thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính tri, văn hóa, thể thao Mừng Đảng, Mừng xuân Bính Thân 2017 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Các hoạt động với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, có chất lượng, diễn ra sôi nổi ở hầu hết các địa phương, mang tính giáo dục truyền thống cách mạng, tạo không khí phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Công tác đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm kịp thời; các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện một cách đồng bộ, tập trung đúng mức và đạt kết quả tích cực.
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 11/2017
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2017 so với tháng 10/2017 tăng 0,06%. Các nhóm hàng có chỉ số giá tăng so tháng trước như sau:
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu 11 tháng năm 2017
Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 1.543,4 triệu USD, tăng 6,9% so tháng trước. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tháng 11 tăng khá so với tháng trước: Giày dép các loại 392,7 triệu USD, tăng 34,4%; hàng dệt may 203,9 triệu USD, tăng 32,1%; xơ sợi các loại 145,2 triệu USD, tăng 19,2%; sản phẩm gỗ 145,6 triệu USD, tăng 34,1%; Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng 127,5 triệu USD, tăng 18,2%...
Vận tải hành khách, hàng hoá 11 tháng năm 2017
Sản lượng vận tải hàng hóa tháng 11 ước đạt 4.318 ngàn tấn vận chuyển và 313.467,5 ngàn tấn.km luân chuyển, so tháng trước tăng 0,23% về tấn vận chuyển, tăng 0,28% về tấn.km luân chuyển. Ước sản lượng vận tải hàng hóa 11 tháng đạt 46.507,4 ngàn tấn vận chuyển và 3.172.399,4 ngàn tấn.km luân chuyển, so cùng kỳ tăng 5,52% về tấn vận chuyển, tăng 5,57% về tấn.km luân chuyển.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành 11 tháng năm 2017
Doanh thu dịch vụ khách sạn, nhà hàng ước 11 tháng đạt 13.534,5 tỷ đồng, tăng 16,78% so cùng kỳ. Trong đó: Dịch vụ lưu trú ước đạt 285,4 tỷ đồng, tăng 8,16%; dịch vụ ăn uống ước đạt 13.276 tỷ đồng, tăng 16,96% so cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 11 tháng năm 2017
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2017 đạt 12.617,8 tỷ đồng, tăng 0,72% so tháng trước. Lũy kế 11 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 137.659,1 tỷ đồng, tăng 11,85% so cùng kỳ và đạt 91,35% so kế hoạch năm (Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì 11 tháng tăng khoảng 7,7%). Trong đó: Kinh tế nhà nước tăng 4,51%; Kinh tế ngoài quốc doanh tăng 12,59%; Kinh tế có vốn ĐTNN tăng 7,36%.
Vốn đầu tư phát triển ước thực hiện năm 2017
Dự ước tháng 11 năm 2017 vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 544,4 tỷ đồng, tăng 3,5% so tháng trước. Ước 11 tháng thực hiện 4.159,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ và bằng 81,1% so kế hoạch năm.
Nông nghiệp - Lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện năm 2017
Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá SS 2010) năm 2017 đạt 37.033,6 tỷ đồng, tăng 3,15% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 34.829,2 tỷ đồng, tăng 2,94% (trồng trọt tăng 1,72%; chăn nuôi tăng 3,75%; dịch vụ tăng 5,14%); Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 265,0 tỷ đồng, tăng 2,38%; Giá trị sản xuất thủy sản đạt 1.939,4 tỷ đồng, tăng 7,23% so cùng kỳ.
Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước thực hiện năm 2017
Thực hiện kế hoạch xây dựng năm 2017, ngành xây dựng tiếp tục triển khai rà soát và đẩy mạnh tiến độ thực hiện các quy hoạch: quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch lĩnh vực ngành quản lý. Đồng thời, tổ chức rà soát các quy hoạch không còn phù hợp với thực tiễn, không có khả năng triển khai nhằm tạo điều kiện cho người dân an tâm phát triển sản xuất.
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 11 tháng năm 2017
Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 11 tháng tiếp tục tăng trưởng ổn định.
Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2017
Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 11 tháng tiếp tục tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 11 năm 2017 tăng 0,84% so tháng trước.
Tài chính - ngân hàng dự ước năm 2017
Ngành tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành như: Cục Thuế, Cục Hải quan thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu NSNN, tạo mọi thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, tập trung đầy đủ, kịp thời. Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc nộp thuế theo đúng quy định của nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10 và thực hiện 10 tháng đầu năm 2017
Tháng 10/2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì mức tăng trưởng ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 10 tăng 2,75% so tháng trước; lũy kế 10 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,51% so cùng kỳ. Trong đó: nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,72% là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm trên 90%) ngành luôn tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của toàn ngành...
Một số chỉ tiêu văn hoá, xã hội tháng 10/2017
Tình hình dịch bệnh: Theo báo cáo của ngành y tế tình hình dịch bệnh phát sinh trong tháng như sau: Lỵ các loại: 6 ca, giảm 38 ca (-86,36%) so tháng trước; Tiêu chảy: 452 ca, tăng 376 ca (+5,95 lần); Sốt xuất huyết: 654 ca, giảm 199 ca (-23,33%); Thuỷ đậu: 38 ca, tăng 31 ca (+5,4 lần); Sốt rét: 2 ca, giảm 8 ca (-805); Hội chứng tay chân miệng: 1.253 ca, giảm 460 ca (-26,85%) so tháng trước.
Tài chính - ngân hàng tháng 10/2017
Thu ngân sách: Dự ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2017 đạt 3.726,1 tỷ đồng, tăng 7,94% so với tháng trước. Ước 10 tháng đạt 35.536,2 tỷ đồng, đạt 73,53% so dự toán và tăng 5,11% so cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa 23.785,6 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán, tăng 9,97%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11.750 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán, tăng 6,84% so với cùng kỳ.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2017
Dự ước tháng 10 năm 2017 vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 526 tỷ đồng, tăng 9,28% so tháng trước. Ước 10 tháng thực hiện 3.615 tỷ đồng, tăng 8,59% so cùng kỳ và bằng 70,47% so kế hoạch năm.
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 10/2017
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2017 so với tháng 9/2017 tăng 0,43%. (Khu vực thành thị tăng 0,42%; nông thôn tăng 0,44%).
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu tháng 10/2017
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 ước đạt 1.483,5 triệu USD, tăng 5,4% so tháng trước. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tháng 10 tăng khá so với tháng trước: Giày dép các loại 262,6 triệu USD, tăng 25%; hàng dệt may 164,7 triệu USD, tăng 8,2%; xơ sợi các loại 121,3 triệu USD, tăng 6,18%; sản phẩm gỗ 115,75 triệu USD, tăng 8,8%; Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng 103,2 triệu USD, tăng 4,1%...
Vận tải hành khách, hàng hoá tháng 10/2017
Hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Qua các đợt giá cả xăng dầu tăng nhẹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải, tuy nhiên các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vẫn ổn định giá cước và chấp hành nghiêm túc việc kê khai niêm yết giá cước theo quy định.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành tháng 10/2017
Doanh thu dịch vụ khách sạn, nhà hàng ước 10 tháng đạt 10.974 tỷ đồng, tăng 11,74% so cùng kỳ. Trong đó: Dịch vụ lưu trú ước đạt 242 tỷ đồng, tăng 9,5%; dịch vụ ăn uống ước đạt 10.732 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.1%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.