Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin thống kê Đồng Nai

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 06 tháng đầu năm 2017
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 so với tháng 5/2017 tăng 0,03% (Khu vực thành thị tăng 0,03%; nông thôn tăng 0,04%). Hầu hết các nhóm hàng hóa tăng nhẹ so tháng trước. Riêng hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,16%. Trong đó: Thực phẩm giảm 0,41%, giảm chủ yếu do giá bán heo hơi trên thị trường liên tục giảm trong thời gian dài, làm cho sản lượng heo thịt trên thị trường dư thừa nhiều. Mặc dù tỉnh đã có nhiều biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn cho người chăn nuôi như không tăng giá thức ăn chăn nuôi, các cuộc “giải cứu heo thịt” nhằm giúp cho người nông dân chăn nuôi được triển khai trên phạm vi rộng, tuy nhiên với sản lượng heo thịt lớn và nhu cầu không tăng nên giá các mặt hàng này vẫn giảm mạnh...
Một số chỉ tiêu văn hoá, xã hội 06 tháng đầu năm 2017
Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm tăng chủ yếu ở các bệnh như sốt xuất huyết (+1,78 %), thủy đậu (+2,28 lần), hội chứng tay chân miệng (+1,8 lần), nguyên nhân do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, kèm theo những cơn mưa thất thường nên người dân ít đề phòng dịch bệnh xảy ra, hiện bệnh tay chân miệng là mối quan tâm của mọi người dân, trong tình hình dịch bệnh tăng giảm liên tục ngành y tế tiếp tục triển khai công tác giám sát chặt chẽ, tuyên truyên để người dân có biện pháp phòng tránh nhằm sớm phát hiện các ca bệnh mới để có biện pháp chống dịch nhanh chống dập dịch không để dịch lây lan.
Tài chính - ngân hàng 06 tháng đầu năm 2017
Thu ngân sách: Dự ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 22.267,1 tỷ đồng, đạt 46,07% so dự toán và tăng 11,13% so cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách đạt 22.267,1 tỷ đồng, tăng 16,04%. Trong đó: thu nội địa 15.167,1 tỷ đồng, tăng 21,74%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.100 tỷ đồng, tăng 5,51% so cùng kỳ.
Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước 06 tháng đầu năm 2017
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài: Tính từ đầu năm đến ngày 20/6/2017 tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn là 640 triệu USD, đạt 64% so kế hoạch năm, bằng 60,95% so cùng kỳ; trong đó cấp mới 37 dự án với tổng vốn đăng ký 227 triệu USD và 51 dự án tăng vốn 413 triệu USD.
Vốn đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm 2017
Vốn đầu tư phát triển trên đại bàn 06 tháng năm 2017 ước đạt 26.250,6 tỷ đồng, tăng 9,85% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn khu vực nhà nước đạt 5.175,8 tỷ đồng, chiếm 19,72% tổng vốn và tăng 7,56% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước đạt 9.601,6 tỷ đồng, chiếm 36,58% và tăng 9,45%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 11.473,1 tỷ đồng, chiếm 43,71%, tăng 10,26%.
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu 06 tháng đầu năm 2017
Sáu tháng đầu năm 2017 công tác xúc tiến thương mại tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao năng lực hội nhập, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn có cơ hội nắm bắt, tận dụng thế mạnh để thâm nhập, phát triển thị trường mới và khai thác hiệu quả thị trường truyền thống. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng khá so cùng kỳ như: hàng may mặc, giày da, sản phẩm điện tử, nông sản, đồ gỗ.v.v. góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn.
Vận tải hành khách, hàng hoá 06 tháng đầu năm 2017
6 tháng đầu năm 2017 hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh ổn định, nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách lưu thông chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng vận tải hàng hóa cho cả năm, các ngành sản xuất công nghiệp phát triển nên nhu cầu vận tải và dịch vụ vận tải tăng, ngoài ra nhu cầu tiêu dùng xã hội, vận chuyển vật liệu xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn 6 tháng tăng cao góp phần tăng doanh thu vận tải.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành 06 tháng đầu năm 2017
Doanh thu dịch vụ khách sạn, nhà hàng ước 6 tháng đạt 6.498,3 tỷ đồng, tăng 13,05% so cùng kỳ. Trong đó dịch vụ lưu trú đạt 145,2 tỷ đồng, tăng 9,37%; dịch vụ ăn uống đạt 6.353 tỷ đồng, tăng 13,1% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đạt 42,7 tỷ đồng, tăng 10,24% so cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 06 tháng đầu năm 2017
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường 6 tháng đầu năm 2017 đạt 74.164,34 tỷ đồng, tăng 11,45% so cùng kỳ (Nếu loại trừ yếu tố giá tổng mức bán lẻ 6 tháng tăng trên 7%). Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 5.371,15 tỷ đồng, tăng 4,56%; Kinh tế ngoài quốc doanh đạt 67.084,72 tỷ đồng, tăng 12,24%; Kinh tế có vốn ĐTNN đạt 1.708,47 tỷ đồng, tăng 4,31%.
Diện tích gieo trồng vụ Hè thu năm 2017 (Đến ngày 15/6/2017)
Tính đến ngày 15/6/2017 toàn tỉnh đã gieo trồng được 58.471 ha, đạt 83,77% so kế hoạch và bằng 85% so cùng kỳ. Trong đó: Diện tích cây lương thực đạt 38.371 ha, bằng 84,58% kế hoạch  và giảm 11,73%; Cây củ có bột đạt 9.193 ha, bằng 80,58% kế hoạch  và bằng 75,08%; Cây thực phẩm đạt 4.598 ha, bằng 59,51% kế hoạch và bằng 80,23%; cây công nghiệp hàng năm đạt 4.972 ha, bằng 103,73% kế hoạch  và bằng 88,85% so cùng kỳ.
Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 06 tháng đầu năm 2017
Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17.166,54 tỷ đồng, tăng 2,48% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 16.127,8 tỷ đồng, tăng 2,3% (trồng trọt tăng 1,52%; chăn nuôi tăng 2,59%; dịch vụ tăng 6,04%); Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 127,7 tỷ đồng, tăng 1,84%; Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 911,17 tỷ đồng, tăng 5,81% so cùng kỳ.
Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá sản xuất 06 tháng đầu năm 2017
 Dự ước 6 tháng giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn (theo giá thực tế của nhà sản xuất) đạt 15.108,73 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ. Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước đạt 851,64 tỷ đồng, tăng 7,8%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 7.813,9 tỷ đồng, tăng 10,5%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 1.480,2 tỷ đồng, tăng 11,6%; Loại hình khác đạt 4.962,99 tỷ đồng, tăng 7%. Giá trị sản xuất phân theo loại công trình: Công trình nhà ở đạt 5.063,3 tỷ đồng, tăng 7,8%; Công trình nhà không để ở đạt 3.736,7 tỷ đồng, tăng 10,2%; Công trình kỹ thuật dân dụng đạt 3.507 tỷ đồng, tăng 10,7%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 2.801,7 tỷ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ.
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 06 tháng đầu năm 2017
Chỉ số sản phẩm công nghiệp 6 tháng đầu năm một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ như: Vải các loại đạt 171,3 triệu M2, tăng 19,44%; bao bì các loại 68.426 tấn, tăng 14,59%; thuốc bảo vệ thực vật 14.003 tấn, tăng 17,65%; bột ngọt 127.400 tấn, tăng 10,27%; sữa rửa mặt và các phế phẩm 4.251,8 tấn, tăng 15,14%; bột giặt và các phế phẩm tẩy rửa 52.240,4 tấn, tăng 19,2%... một số sản phẩm giảm so cùng kỳ: cà phê các loại 50.617,8 tấn , giảm 10,65%; quần áo các loại 57,6 triệu cái, giảm 5,2%; giấy bìa các loại 2.395 tấn, giảm 3,6%; giường tủ bàn ghế 4.109,3 nghìn chiếc, giảm 4,2%...
Chỉ số sản xuất công nghiệp 06 tháng đầu năm 2017
Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 ổn định và duy trì mức tăng trưởng. Xuất khẩu giữ được mức tăng trưởng cao, tạo điều kiện sản xuất công nghiệp phát triển. Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để có những giải pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp trên các lĩnh vực tín dụng, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, giải quyết thủ tục Thuế, Hải quan, công nghệ,… qua đó đã góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần ổn định sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 06 tháng đầu năm 2017
Dự ước 6 tháng đầu năm 2017 tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 93.211,09 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ (mục tiêu cả năm tăng 8-9%);...
Một số chỉ tiêu văn hoá, xã hội 06 tháng đầu năm 2017
Tình hình dịch bệnh: Tình hình dịch bệnh 5 tháng đầu năm 2017 như sau: Tả, dịch hạch, bạch hầu, ho gà, uốn ván không người mắc; Lỵ các loại: 32 ca giảm 13 ca (-71,11%); Tiêu chảy: 965 ca giảm 273 ca (-22,05); Sốt xuất huyết: 1.210 ca giảm 141 ca (-10,44%); Thủy đậu: 103 ca tăng 53 ca (+2,06 lần); Hội chứng tay chân miệng: 1.022 ca, tăng 495 ca (+1,94 lần);Hội chứng tay chân miệng: 1.022 ca, tăng 495 ca (+1,94 lần) ; Sởi: không có ca bệnh giảm 2 ca so với cùng kỳ.
Vốn đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm 2017
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng năm 2017 ước đạt 26.149,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn khu vực nhà nước đạt 5.175,8 tỷ đồng, chiếm 19,79% tổng vốn và tăng 7,56% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước đạt 9.500,2 tỷ đồng, chiếm 36,33% và tăng 9,45%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 11.473,1 tỷ đồng, chiếm 43,87%, tăng 10,2%.
Vận tải hành khách, hàng hoá 06 tháng đầu năm 2017
Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2017 tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách lưu thông.
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu 06 tháng đầu năm 2017
Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 5 trên địa bàn ước đạt 1.427,9 triệu USD, tăng 4,6% so tháng trước. Dự ước 5 tháng đạt 6.607,2 triệu USD, tăng 10,9% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 90,4 triệu USD, tăng 2%; Kinh tế ngoài quốc doanh đạt 791,4 triệu USD, tăng 6,3%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 5.725,4 triệu USD, tăng 11,7%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành 06 tháng đầu năm 2017
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 5 đạt 1.095,8 tỷ đồng, tăng 1,28% so tháng trước. 5 tháng đạt 5.390,8 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ. Trong đó dịch vụ lưu trú đạt 120,7 tỷ đồng, tăng 9,3%; dịch vụ ăn uống đạt 5.270 tỷ đồng, tăng 12,6%. Dự ước 6 tháng đạt 6.500,5 tỷ đồng, tăng 13,05% so cùng kỳ.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.3%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.