Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin thống kê Đồng Nai

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và một số giải pháp thực hiện trong năm 2017
Kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm năm 2016 tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,06%; khu vực dịch vụ tăng 9,0%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,32%; thuế sản phẩm tăng 6,13%, cụ thể như sau:
Một số chỉ tiêu văn hoá, xã hội tháng 12/2016
Tình hình dịch bệnh phát sinh trong tháng 12 năm 2016 như sau: Hội chứng tay chân miệng: 144 ca, giảm 115 ca (-44,4%) so tháng trước; lỵ các loại 11 ca, giảm 08 ca (-42,11%); sốt rét 03 ca, giảm 02 ca (-40%); sốt xuất huyết 245 ca, giảm 02 ca (-0,81%); Thủy đậu 09 ca tăng 02 ca (+28,6%); Tiêu chảy 140 ca, giảm 17 ca (-10,83%) so với tháng trước. Số cháu tiêm đủ 6 loại văcxin: 5.712 cháu, tăng 16,8% so tháng trước.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 12/2016
Dự ước thực hiện vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 12 năm 2016 đạt 492,8 tỷ đồng, tăng 5,78% so tháng trước.
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu tháng 12/2016
Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 12 năm 2016 đạt 1.349,5 triệu USD, tăng 0,23% so tháng trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 15,4 triệu USD, giảm 1,3%; kinh tế ngoài quốc doanh đạt 195 triệu USD, giảm 0,2%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.139,1 triệu USD, tăng 0,32%. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu tháng 12/2016 đạt thấp do tháng 12 là thời điểm một số doanh nghiệp cơ bản hoàn tất hợp đồng xuất khẩu của năm 2016 đã ký kết, các hợp đồng mới chưa triển khai nên tháng 12 kim ngạch xuất khẩu tăng không cao so với tháng trước.
Vận tải hành khách, hàng hoá tháng 12/2016
Vận tải hàng hoá: Tháng 12 ước đạt 4.017,3 ngàn tấn, tăng 0,46% so tháng trước và 273.368 nghìn tấn.km, tăng 0,53%. Trong đó: Vận tải đường bộ đạt 3.894,6 nghìn tấn, tăng 0,46% so tháng trước và 253.316,2 nghìn tấn.km, tăng 0,53%; vận tải đường sông đạt 122,7 nghìn tấn và 20.051,8 nghìn tấn.km luân chuyển, so tháng trước tăng 0,41% về tấn vận chuyển, và tăng 0,49% về tấn.km luân chuyển.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành năm 2016
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch đạt 997,24 tỷ đồng, tăng 0,78% so với tháng trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 12/2016
Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 12 đạt 11.675,1 tỷ đồng, tăng 0,71% so với tháng trước.
Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2016 (đến ngày 15/12/2016)
Đến nay tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân thực hiện là 9.835 ha, đạt 23,35% so với kế hoạch và bằng 107,16% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây lúa gieo trồng là 6.044 ha, cây bắp là 1.352 ha, cây rau các loại là 1.562 ha, cây đậu các loại là 117 ha…
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 12/2016
Tháng 12 năm 2016 một số sản phẩm có chỉ số tăng so với tháng trước như: Giấy và bìa các loại đạt 380,3 tấn, tăng 0,78%; Thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản đạt 421,2 nghìn tấn, tăng 2,44%; Thuốc lá sợi đạt 2.072,3 tấn, tăng 0,7%; Bao bì các loại đạt 10.950,1 tấn, tăng 3,43%; Đá xây dựng các loại đạt 1.385,6 nghìn m3, tăng 2,95%; Giày dép các loại đạt 20,5 triệu đôi, tăng 2,46%; vải các loại đạt 29,7 triệu m2, tăng 2,69%; quần áo các loại 10,6 triệu cái, tăng 9,03%; giường, tủ, bàn ghế 789,2 nghìn chiếc, tăng 4,1%…
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2016
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2016 tăng 2,41% so tháng trước, trong đó: ngành khai khoáng tăng 4,77%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,38%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 1,15%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 0,62%.
Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2016
Chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng đầu năm 2016 tăng 8,27% so với cùng kỳ.
Một số chỉ tiêu văn hóa - xã hội 11 tháng năm 2016
Toàn ngành văn hóa tập trung tuyên truyền, quán triệt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của tỉnh, nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao và các ngày lễ lớn nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của đất nước.
Hoạt động ngân hàng 11 tháng năm 2016
Hoạt động tín dụng: Đến 30/11/2016 tổng dư nợ cho vay ước đạt 125.593 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cuối năm 2015. Trong đó: dư nợ ngắn hạn ước đạt 72.128 tỷ đồng, tăng 15,72%; dư nợ trung, dài hạn ước đạt 53.465 tỷ đồng, tăng 18,05% so với 31/12/2015.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 11 tháng năm 2016
Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng đạt khá so với những tháng trước; các Ban quản lý dự án: Giao thông, giáo dục, y tế… và các huyện, Thị Xã, TP tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình dự án đảm bảo theo kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn.
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu tháng 11/2016
Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục tăng so với tháng trước. Cụ thể, tình hình xuất khẩu như sau:
Vận tải hành khách, hàng hóa tháng 11/2016
Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh tháng 11 ổn định đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách lưu thông. Các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc việc kê khai niêm yết giá cước theo quy định.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành tháng 11/2016
Ngành khách sạn nhà hàng: Doanh thu tháng 11 đạt 987,4 tỷ đồng, tăng 0,91% so tháng trước và tăng 6,65% so tháng cùng kỳ năm trước; Lũy kế 11 tháng đạt 10.488,6 tỷ đồng, chiếm 8,43% và tăng 10,21% so cùng kỳ. ngành này tăng chủ yếu là dịch vụ ăn uống.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11/2016
Tháng 11 các hoạt động kinh doanh trên thị trường xã hội có xu hướng tăng nhẹ, trong đó giá một số mặt hàng phục vụ đời sống có xu hướng tăng như các mặt hàng thực phẩm; Giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng qua các đợt, trong khi đó các mặt hàng đồ dùng gia dình giảm nhẹ, đã tác động đến tổng mức bán lẻ hàng hoá, thu dịch vụ.
Diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2016
Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2016 là 56.427 ha, đạt 93,67% so kế hoạch và bằng  98,2% so cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2016 giảm 1.034 ha (-1,8%).
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 11 tháng năm 2016
Chỉ số sản phẩm công nghiệp 11 tháng năm 2016 một số sản phẩm có chỉ số tăng so với cùng kỳ như: Giấy và bìa các loại đạt 7.038 tấn, tăng 34,57%; Thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản đạt 4.339,6 nghìn tấn, tăng 17,55%...
1 - 20 Next

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061).3827555; Fax: (061).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.