Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin thống kê Đồng Nai

Một số chỉ tiêu văn hoá, xã hội 06 tháng đầu năm 2017
Tình hình dịch bệnh: Tình hình dịch bệnh 5 tháng đầu năm 2017 như sau: Tả, dịch hạch, bạch hầu, ho gà, uốn ván không người mắc; Lỵ các loại: 32 ca giảm 13 ca (-71,11%); Tiêu chảy: 965 ca giảm 273 ca (-22,05); Sốt xuất huyết: 1.210 ca giảm 141 ca (-10,44%); Thủy đậu: 103 ca tăng 53 ca (+2,06 lần); Hội chứng tay chân miệng: 1.022 ca, tăng 495 ca (+1,94 lần);Hội chứng tay chân miệng: 1.022 ca, tăng 495 ca (+1,94 lần) ; Sởi: không có ca bệnh giảm 2 ca so với cùng kỳ.
Vốn đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm 2017
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng năm 2017 ước đạt 26.149,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn khu vực nhà nước đạt 5.175,8 tỷ đồng, chiếm 19,79% tổng vốn và tăng 7,56% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước đạt 9.500,2 tỷ đồng, chiếm 36,33% và tăng 9,45%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 11.473,1 tỷ đồng, chiếm 43,87%, tăng 10,2%.
Vận tải hành khách, hàng hoá 06 tháng đầu năm 2017
Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2017 tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách lưu thông.
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu 06 tháng đầu năm 2017
Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 5 trên địa bàn ước đạt 1.427,9 triệu USD, tăng 4,6% so tháng trước. Dự ước 5 tháng đạt 6.607,2 triệu USD, tăng 10,9% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 90,4 triệu USD, tăng 2%; Kinh tế ngoài quốc doanh đạt 791,4 triệu USD, tăng 6,3%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 5.725,4 triệu USD, tăng 11,7%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành 06 tháng đầu năm 2017
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 5 đạt 1.095,8 tỷ đồng, tăng 1,28% so tháng trước. 5 tháng đạt 5.390,8 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ. Trong đó dịch vụ lưu trú đạt 120,7 tỷ đồng, tăng 9,3%; dịch vụ ăn uống đạt 5.270 tỷ đồng, tăng 12,6%. Dự ước 6 tháng đạt 6.500,5 tỷ đồng, tăng 13,05% so cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 06 tháng đầu năm 2017
Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 5 đạt 12.455,9 tỷ đồng, tăng 1,09% so tháng trước. Dự ước 5 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ đạt 61.556,5 tỷ đồng, tăng 11,33% so cùng kỳ và đạt 40,85% so kế hoạch năm.
Diện tích gieo trồng vụ Hè thu năm 2017 (Đến ngày 15/5/2017)
Tính đến ngày 15/5/2017 toàn tỉnh đã gieo trồng được 21.795 ha, đạt 36,18% so kế hoạch và bằng 31,68% so cùng kỳ. Trong đó: diện tích cây lương thực là: 12.414 ha, đạt 27,36% kế hoạch và bằng 28,56% so cùng kỳ; cây thực phẩm là 2.745 ha, đạt 35,52% kế hoạch và bằng 47,90% so cùng kỳ; cây công nghiệp hàng năm là 4.515  ha, đạt 94,16% kế hoạch và bằng 80,65%.
Nông nghiệp 06 tháng đầu năm 2017
Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17.166,6 tỷ đồng, tăng 2,48% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 16.127,8 tỷ đồng, tăng 2,3% (trồng trọt tăng 1,52%; chăn nuôi tăng 2,59%; dịch vụ tăng 6,04%); Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 127,7 tỷ đồng, tăng 1,84%; Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 911,2 tỷ đồng, tăng 5,81% so cùng kỳ. Nguyên nhân giá trị sản xuất nông nghiệp năm nay tăng thấp do 6 tháng đầu năm giá tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là heo giảm mạnh đã ảnh hưởng đến tổng đàn và sản lượng xuất chuồng.                                          
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2017
Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực. Xuất khẩu giữ được mức tăng trưởng cao, tạo điều kiện sản xuất công nghiệp phát triển.
Tài chính - ngân hàng 06 tháng đầu 2017
Thu ngân sách: Dự ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm đạt 17.666,6 tỷ đồng, đạt 36,49% so dự toán và tăng 7,46% so cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách đạt 17.666,6 tỷ đồng, tăng 12,87%. Trong đó: thu nội địa 12.166,6 tỷ đồng, tăng 19,12%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.500 tỷ đồng, tăng 1,14%.
Một số chỉ tiêu văn hoá, xã hội tháng 4/2017
Tình hình dịch bệnh: Do thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ nắng nóng nên bệnh tay chân miệng tăng cao, tuy nhiên ngành y tế đã có những biện pháp khắc phục kịp thời để khống chế dịch bùng phát. Tình hình dịch bệnh tăng, giảm trong tháng như sau: Hội chứng tay chân miệng: 814 ca, tăng 425 ca (+2,09 lần); Lỵ các loại: 32 ca, tăng 2 ca (+6,67%); Tiêu chảy: 761 ca, giảm 110 ca (-12,63%); Thuỷ đậu: 78 ca, tăng 47 ca (+2,5 lần); Sốt rét 2 ca, giảm 39 ca (-95,12%); Sốt xuất huyết: 887 ca, giảm 286 ca (-24,38%); Tả, dịch hạch, bạch hầu, ho gà, sởi không phát sinh.
Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu tháng 4/2017
Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 4 trên địa bàn ước đạt 1.459,8 triệu USD, tăng 0,15% so tháng trước. Dự ước 4 tháng đạt 5.276,1 triệu USD, tăng 12,8% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 73,1 triệu USD, tăng 2,35%; Kinh tế ngoài quốc doanh đạt 640,7 triệu USD, tăng 7,2%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 4.562,3 triệu USD, tăng 13,8%.
Vận tải hành khách, hàng hoá tháng 4/2017
Hoạt động vận tải tháng 4 năm 2017 tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách lưu thông. Do đang là mùa xây dựng nên nhu cầu vận chuyển hàng hoá, vật liệu xây dựng trên địa bàn tăng. Bên cạnh đó trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ như ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (ÂL), ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao hơn so với tháng trước.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành tháng 4/2017
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 4 đạt 1.088,9 tỷ đồng, tăng 1,27% so tháng trước. Dự ước 4 tháng đạt 4.301,9 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ. Trong đó dịch vụ lưu trú đạt 96,4 tỷ đồng, tăng 9%; dịch vụ ăn uống đạt 4.205,4 tỷ đồng, tăng 11,4%.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 4/2017
Tháng 4 năm 2017 các hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có phần sôi động hơn, giá cả hàng hóa dịch vụ khá ổn định, một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình... giá có xu hướng giảm.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2017
Dự ước tháng 4 năm 2017 vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý đạt 253,7 tỷ đồng, tăng 9,3% so tháng trước. ước 4 tháng thực hiện 912 tỷ đồng, tăng 3,17% so cùng kỳ và bằng 17,78% so kế hoạch năm 2017.
Tình hình sản xuất Nông, lâm, thủy sản tháng 4/2017
Tình hình gieo trồng vụ Đông xuân 2016 – 2017: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân dự ước là là 40.131 ha, đạt 100,9% so với kế hoạch và bằng 95% so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân 2017 vượt so kế hoạch đề ra và giảm 4,71% so với cùng kỳ.
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 4/2017
Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Bột giặt đạt 34,72 nghìn tấn, tăng 32,8%; Giấy và bìa các loại đạt 1,6 nghìn tấn, tăng 19%; Bao bì các loại đạt 26,9 nghìn tấn, tăng 16%; Sơn các loại đạt 43 nghìn tấn, tăng 15,1%; Cà phê các loại đạt 37,2 nghìn tấn, tăng 15,6%...
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2017
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 04 năm 2017 tăng 2,96% so tháng trước.
Tài chính – Ngân hàng tháng 4/2017
- Hoạt động tín dụng: Đến 30/4/2017 tổng dư nợ cho vay ước đạt 139.528 tỷ đồng, tăng 7,79% so với cuối năm 2016. Trong đó: dư nợ ngắn hạn ước đạt 75.213 tỷ đồng, tăng 9,09%; dư nợ trung, dài hạn ước đạt 64.315 tỷ đồng, tăng 6,31% so với 31/12/2016.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.3%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.