Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Đầu tư - đấu thầu - mua sắm công

Quyết định phê duyệt danh mục thuê hosting và duy trì vận hành hệ thống, chăm sóc, bảo hành bảo trì, nâng cấp trong quá trình sử dụng phần mềm QLTT kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh của Sở GD&ĐT
​Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4503/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thuê hosting và duy trì vận hành hệ thống, chăm sóc, bảo hành bảo trì, nâng cấp trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cần thiết, cấp bách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế
​Ngày 26/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4492/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cần thiết, cấp bách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
​Ngày 25/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4481/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.768 đoạn từ Km18+950 đến Km20+950, huyện Vĩnh Cửu
​Ngày 25/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4480/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.768 đoạn từ Km18+950 đến Km20+950, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.768 đoạn từ Km7+915 đến Km8+800 và đoạn từ Km10+800 đến Km11+100, huyện Vĩnh Cửu
​Ngày 25/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4479/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.768 đoạn từ Km7+915 đến Km8+800 và đoạn từ Km10+800 đến Km11+100, huyện Vĩnh Cửu.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ (đoạn Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú
​Ngày 25/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4478/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ (đoạn Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú.
Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc”
​Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4426/QĐ-UBND về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc”.
Quyết định duyệt KH lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) B/c nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
​Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4425/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
​Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4424/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch
​Ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4436/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01)
​Ngày 19/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4411/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01).
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai
​Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4351/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.
Quyết định về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Hệ thống hàng rào, sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao của người dân xung quanh Sân vận động tỉnh
​Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4350/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Hệ thống hàng rào, sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao của người dân xung quanh Sân vận động tỉnh.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường Xuân Mỹ - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
​Ngày 13/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường Xuân Mỹ - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống chiếu sáng Đường ĐT 779: Km0+000 – Km4+600 (Đường Xuân Tâm – Xuân Đông); Đường ĐT 769: Km18+000 – Km18+600 (huyện Nhơn Trạch) tại huyện Xuân Lộc và huyện Nhơn Trạch
​Ngày 13/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4294/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống chiếu sáng Đường ĐT 779: Km0+000 – Km4+600 (Đường Xuân Tâm – Xuân Đông); Đường ĐT 769: Km18+000 – Km18+600 (huyện Nhơn Trạch) tại huyện Xuân Lộc và huyện Nhơn Trạch.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường dây trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế ngầm, MCCB đảm bảo đáp ứng cho trạm biến áp 1.000kVA tại Sân vận động tỉnh
​Ngày 13/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường dây trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế ngầm, MCCB đảm bảo đáp ứng cho trạm biến áp 1.000kVA tại Sân vận động tỉnh.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 – Mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 1 cho các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 13/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4275/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 – Mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 1 cho các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống chiếu sáng đường ĐT 774B (Đường Tà Lài): Km42+400 đến Km48+200; Km49+600 đến Km55+100 huyện Tân Phú
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4269/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống chiếu sáng đường ĐT 774B (Đường Tà Lài): Km42+400 đến Km48+200; Km49+600 đến Km55+100 huyện Tân Phú.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4268/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành.
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Long Khánh đến khu xử lý năm 2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư
​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4267/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Long Khánh đến khu xử lý năm 2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
776.564
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready