Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Chính sách mới

​​Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng từ 1-7-2019
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội.
Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học khối ngành y, dược
Ngày 28/02/2019, Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạp giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
​Sửa đổi quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Được tạm nhập, tái xuất các tác phẩm, hiện vật, tài liệu để triển lãm
Ngày 26/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm.
​Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
Ngày 21/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ngày 08/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Nghị định mới về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Ngày 05/3/2019, Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.
Nghị định mới quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Ngày 25/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
Nghị định mới về họ, hụi, biêu, phường
Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường.
​Áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô
Thủ tướng Chính phủ vừa quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Quy định này nhằm hạn chế các khí độc hại gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn, góp phần bảo vệ môi trường.
​Đồng Nai áp dụng đơn giá đất mới
Từ ngày 15-4, Quyết định 13/2019 của UBND tỉnh về Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có hiệu lực. Quyết định này là cơ sở để lập, thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ thu nhập và thặng dư theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, tư vấn xác định giá đất.
Dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy
Sở Giao thông vận tải cho biết, thực hiện Thông tư số 59/2018 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình nhanh chóng triển khai thực hiện theo các quy định.
​Mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 255/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
Ngày 28/12/2018, Bộ y tế ban hành Quyết định số 46/2018/TT-BYT về quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
Quản lý và khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nghị định mới về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Thông tư mới quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư
Ngày 24/01/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Ngày 01/02/2019, Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.
Nghị định mới về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
550.724
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,76%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.