Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Chính sách mới

Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
​Ngày 06/5/2019, Bộ thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT về Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.
Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

​Ngày 24/4/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
​Ngày 01/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi đươc phân công quản lý của Bộ Y tế
Ngày 28/03/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BYT về việc bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.
Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 14/2019/TT-BTC về việc Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
​Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành số 14/2019/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nghị định về phòng thủ dân sự
Ngày 02/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự.
Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
Ngày 27/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Ngày 21/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày 20/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Ngày 15/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Ngày 07/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Ngày 29/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
839.239
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.