Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

​Ngày 04/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

​Ngày 04/10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 29/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Quốc Hồng (lần hai)

​Ngày 26/09/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Quốc Hồng (lần hai).

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/CP ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/CP ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Đồng Nai.

Quyết định v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về chủ trương lập đề án di dời, xây mới Khu trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về chủ trương lập đề án di dời, xây mới Khu trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài là dự án “Nghiên cứu mở rộng chương trình tư vấn giảm uống rượu bia để dự phòng HIV, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm” do tổ chức The University of North Carolina (UNC/Mỹ) tài trợ

​Ngày 02/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài là dự án “Nghiên cứu mở rộng chương trình tư vấn giảm uống rượu bia để dự phòng HIV tại Việt Nam, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm" do tổ chức The University of North Carolina (UNC/Mỹ) tài trợ.

Kế hoạch thực hiện Quyết định 05/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định 05/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang