Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phú Lập quản lý tại xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Phú Lập quản lý tại xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Gia Tân 1 để sử dụng làm Trung tâm Văn hóa xã tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Gia Tân 1 để sử dụng làm Trung tâm Văn hóa xã tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Bàu Hàm 2 quản lý tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Bàu Hàm 2 quản lý tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Tà Lài quản lý tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Tà Lài quản lý tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

​Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định về việc sửa đổi tên người sử dụng đất, diện tích cho thuê đất ghi tại Quyết định số 4690/QĐ.UBND ngày 12/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 01/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc sửa đổi tên người sử dụng đất, diện tích cho thuê đất ghi tại Quyết định số 4690/QĐ.UBND ngày 12/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao nhiệm vụ điều trị COVID-19 cho Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao nhiệm vụ điều trị COVID-19 cho Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 742/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready