Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
THÔNG CÁO BÁO CHÍ; BÁO CÁO TỔNG HỢP; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin: Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai; Báo cáo tổng hợp tình hình thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng cuối năm 2023 của Hội Nhà báo Đồng Nai; Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

A.THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai

I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

1. Lĩnh vực kinh tế

- Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (theo giá so sánh 2010) đạt 246.448,8 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người năm 2023 (theo giá hiện hành) dự ước đạt 139,75 triệu đồng (tương đương 5.996,2 USD).

- Dự ước cả năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 58.035 tỷ đồng, đạt 94% so với dự toán; tổng chi ngân sách địa phương khoảng 24.418,7 tỷ đồng, đạt 94% dự toán giao đầu năm, bằng 95% so với cùng kỳ.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,21% so với cùng kỳ.

- Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) đạt 49.021,71 tỷ đồng, tăng 3,94% so cùng kỳ.

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,92%; doanh thu dịch vụ du lịch tăng 40,8%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 21.714 triệu USD, giảm 11,73% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 15.698 triệu USD, giảm 17,12% so cùng kỳ. Giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 6.016 triệu USD.

- Tình hình thu hút dự án đầu tư mới trong nước và nước ngoài 11 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tăng so với cùng kỳ và tập trung chủ yếu trong khu công nghiệp: Thu hút đầu tư trong nước cấp mới 20 dự án (trong khu công nghiệp 13 dự án) với tổng vốn đăng ký khoảng 6.369 tỷ đồng, tăng gấp 02 lần về số dự án và tăng gấp khoảng 06 lần vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới 65 dự án với tổng vốn đăng ký 317,8 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 77,3% về số dự án và bằng 83,5% về vốn đăng ký cấp mới). Lũy kế đến nay, số dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực là 1.092 dự án với số vốn hơn 318.123 tỷ đồng; số dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực là 1.593 dự án với số vốn 34,05 tỷ USD.

- 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có 3.593 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 26.238 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2022, bằng 94% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 89,6% về số vốn thành lập mới). Số hợp tác xã đăng ký thành lập mới là 27 hợp tác xã.

- Về phát triển khu công nghiệp: trong năm 2023, các khu công nghiệp đã cho thuê được 23,22 ha, tập trung tại các khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, Thạnh Phú, Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Sông Mây. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cho thuê được 6.024,35 ha, đạt 85,66% diện tích đất cho thuê (7.033,08 ha).

- Công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công được tập trung thực hiện, tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, kết quả dự ước năm 2023 đạt 90% kế hoạch, trong đó: vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 90% kế hoạch; vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giải ngân đạt 90% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 90% kế hoạch (ngân sách tỉnh 36,83%; ngân sách huyện 90%).

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 113.239,66 tỷ đồng, đạt 97,62% mục tiêu nghị quyết, tăng 12,2% so cùng kỳ, chiếm khoảng 24% so với tổng sẩn phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh.

- Các chương trình phục hồi phát triển kinh tế, các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh được các Sở, ngành và địa phương của tỉnh chú trọng thực hiện, kết quả: Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thu nợ và giải ngân quay vòng, dư nợ 04 chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 232,834 tỷ đồng và hỗ trợ lãi suất 12,935 tỷ đồng cho 51 khách hàng theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, kết quả trong 10 tháng năm 2023, tỷ lệ giải ngân của 03 Chương trình đạt 98,37% kế hoạch năm.

Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Trong năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch phối hợp với Đơn vị Tư vấn tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác lập quy hoạch tỉnh. Đến nay hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh hoàn thiện và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xem xét, thẩm định theo quy định. Dự kiến trong quý I/2024, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng được các Sở, ngành và địa phương đã tập trung triển khai thực hiện, nhất là công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án Vành Đai 3.... Đối với các hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, đến nay Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa, Trảng Bom; đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, ngày 23/11/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 và đang xem xét để thẩm định hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Long Thành để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Về công tác quản lý thoát nước đô thị: So với cuối năm 2022, đến nay đã xử lý khắc phục được 19 điểm, ghi nhận thêm 03 điểm ngập cục bộ tại huyện Nhơn Trạch. Như vậy, hiện nay còn 39 điểm (khu vực) ngập chưa được xử lý dứt điểm.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả: trong năm 2023, tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Dự kiến đến cuối năm 2023, tỉnh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra cụ thể. Lũy kế đến ngày 24/10/2023, toàn tỉnh có 97/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 22/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 30 khu dân cư kiểu mẫu.

2. Về văn hóa - xã hội; Quốc phòng - an ninh

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng; các chính sách, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân được quan tâm, thực hiện kịp thời, trong năm 2023 tỉnh Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho trên 80,2 ngàn người; chi hơn 14,97 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ cho 463 lao động hưởng chính sách hỗ trợ bị chấm dứt hợp đồng lao động và 9.528 lao động hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; trợ cấp thất nghiệp cho 57.845 người; tư vấn và giới thiệu việc làm cho số lao động thất nghiệp 60.073 người, hỗ trợ học nghề cho 1.039 người; giải quyết chế độ cho 1.108 hồ sơ; hỗ trợ cho 2.510 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 152,266 tỷ đồng…

Ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, các dịch bệnh theo mùa như: sốt sốt huyết, tay chân miệng; khám điều trị bệnh phục vụ Nhân dân và công tác quản lý, cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học; triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình và tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, kết quả: tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông gồm cả thí sinh tự do đạt 97,10%; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông không tính thí sinh tự do đạt 97,28%.

Đối với triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, các dự án cấp nước sạch đô thị và nông thôn: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án (03 dự án tại thành phố Biên Hòa và 02 dự án tại huyện Nhơn Trạch) quy mô khoảng 9.000 căn với, dự kiến trong năm 2023 hoàn thành 472 căn nhà ở xã hội đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Chỉ đạo các ngành Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng mới công trình cấp nước tập trung, dự ước trong năm 2023, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch theo chuẩn QC02 đạt 88,2%; tỷ lệ dân số ở nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn 83,5%.

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; phát triển phong trào khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, các ngành, lĩnh vực theo các Chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Công tác tổ chức bộ máy và biên chế: chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức các cơ quan đảm bảo tinh gọn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không thành lập cơ quan trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã được các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện, đến nay, Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 đã được UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả. Thông tin, truyền thông được tăng cường, nhất là, truyền thông các chính sách của Trung ương và của tỉnh về hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh; chú trọng đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu, độc và xử lý nghiêm các sai phạm.

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh

Dự kiến năm 2023, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt được như sau:
- 09 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết: (1) tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; (2) tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung; (3) tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; (4) tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy; (5) tỷ lệ nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả; (6) tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề; (7) tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm; (8) tỷ lệ phát hiện và xử lý tội phạm ma túy và (9) chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự.

- 08 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết, gồm: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP); (2) GRDP bình quân đầu người; (3) Kim ngạch xuất khẩu; (4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; (5) Tổng thu ngân sách; (6) Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; (7) Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và (8) Tỷ lệ hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước được phê duyệt theo cấp độ an toàn.

- 14 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

II. Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, cụ thể:

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt đơn hàng, chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường xã hội chậm, nhất là các ngành sản xuất chủ lực như: dệt, may mặc, sản xuất da và giầy da, hóa chất, sản phẩm điện tử, giường, tủ, bàn ghế ... Sản xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giá thức ăn tăng cao, bên cạnh đó dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Việc triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trong nước gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về các qui định theo Luật. Công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, các chương trình, dự án mặc dù được tập trung thực hiện, tuy nhiên tiến độ và nội dung của lập các quy hoạch và chương trình, dự án vẫn chậm so với kế hoạch đã đề ra.

Kết quả thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với dự toán. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký mới giảm; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh tăng. Số dự án thu hút mới của đầu tư trong nước và nước ngoài tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên số dự án thu hút mới của 02 khu vực này vẫn tập trung chủ yếu trong các khu công nghiệp, có quy mô dự án và vốn đầu tư tương đối nhỏ; chưa thu hút được dự án lớn do quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê còn hạn chế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt hiệu quả cao. Việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế gặp nhiều vướng mắc, cụ thể trong cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Việc kết nối cung cầu lao động giữa người lao động bị mất việc làm với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khác còn bị động và chưa phát huy hiệu quả cao, do một số doanh nghiệp không thông báo kịp thời phương án, kế hoạch dự kiến sử dụng và cắt giảm lao động đến cơ quan nhà nước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ còn thấp. Số lượng các cơ sở đào tạo nghề bậc trung cấp và ngắn hạn chưa đáp ứng nhu cầu người học. Công tác phát triển xã hội hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do quy định về quy hoạch, thủ tục cấp phép.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp liên quan đến phát triển lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, tuy nhiên lực lượng tham gia vẫn đạt kết quả thấp so với mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi, phải cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất.

III. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024

1. Mục tiêu

Tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Quản lý hiệu quả tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công tác tư pháp và phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho Nhân dân; tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh

a) Các chỉ tiêu kinh tế (05 chỉ tiêu)

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,5-7,0% so với năm 2023.

- GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 148 triệu đồng/người.

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng khoảng 8% so với năm 2023.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2024 khoảng 124.000 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.

b) Các chỉ tiêu về môi trường (04 chỉ tiêu)

- Phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình đạt 20%; ở cơ quan đơn vị đạt 100%.

- Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 100% chất thải nguy hại, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại, 100% chất thải rắn sinh hoạt.

- 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, hoạt động hiệu quả, đạt yêu cầu theo quy định.
- Duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 52%; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 28,3%.

c) Các chỉ tiêu về an sinh -xã hội (13 chỉ tiêu)

- Phấn đấu trong năm 2024, toàn tỉnh có thêm ít nhất 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao.

- Giảm 35% hộ nghèo A trên tổng số hộ nghèo A.

- Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,0%.

- Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 91,2%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 7,6%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 20,5%.

- Số bác sỹ/1 vạn dân là 9,7 bác sỹ; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 30 giường.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%.

- Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 53%.

- Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 49%.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng 715 căn nhà ở xã hội.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt chuẩn: dân số đô thị đạt 89%; dân số nông thôn đạt 84,5%.

- Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung đạt 7,5%; tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đạt 11%; tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy đạt 6,5%.

d) Chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục và đào tạo (03 chỉ tiêu)

- Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên 98%; tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 75%; 100% thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp xã, 90% nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 68,5%; tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm đạt 27,3%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 23%.

đ) Các chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội (07 chỉ tiêu)

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân do Quân Khu giao.

- Hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch.

- Không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự, khủng bố, phá hoại.

- Phấn đấu kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kiềm chế, làm giảm số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và cháy, nổ lớn; phát hiện số vụ ma tuý theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương.

- 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

- Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 75%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố.

- Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Tổng Cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2024.

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) Tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

b) Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng.

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững.

d) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

đ) Thực hiện tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

e) Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

g) Quản lý hiệu quả tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

h) Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác tư pháp, thi hành án và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

i) Về đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập.

B. BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA HỘI NHÀ BÁO ĐỒNG NAI 
Tổng hợp tình hình thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vai trò truyền tải thông tin; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Trong đó, các cơ quan báo, đài đã thông tin, phản ánh kịp thời, trung thực, toàn diện nhiều vấn đề các trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân.

Cụ thể, từ đầu tháng 7 đến đến ngày 18/12/2023, các báo, đài Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.481 tác phẩm báo chí, trong đó có 990 bản tin và 491 bài viết thông tin, tuyên truyền về Đồng Nai. Thông tin được các cơ quan báo chí ngoài tỉnh viết về Đồng Nai xoay quanh những nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thời sự, chính trị

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các báo, đài Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đậm nét nhiều sự kiện thời sự chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, nổi bật nhất là các thông tin về việc Đồng Nai tưởng niệm 54 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (nhằm ngày 21/7 âm lịch); Hội nghị đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh (2020-2025); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong 6 tháng cuối năm, các báo, đài ngoài tỉnh còn thông tin về các cuộc hội nghị, kỳ họp quan trong của tỉnh như Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI); Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ) của HĐND tỉnh (khóa X) và thông tin về kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh Đồng Nai (khóa X); thông tin về Đại hội Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028…

Bên cạnh đó, các báo, đài còn thông tin một số hoạt động đáng chú ý khác như: Hội thảo khoa học về “Phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức mạnh đột phá để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh…”; Hội thảo về “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; Hội thảo về “Thực hiện Đề cương văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Đồng Nai tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực với chủ đề “Đồng Nai - Hội tụ giá trị thiên nhiên, văn hóa và du lịch”; UBND tỉnh tổ chức “Tuần lễ chuyển đổi số” Đồng Nai năm 2023 (từ ngày 10 đến 15/10), với chủ đề “khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” và thông tin về việc Bộ Công an tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Nai với chủ đề “Ánh sáng và niềm tin hòa nhập cuộc sống”.

Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm, báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh còn quan tâm các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các đoàn công tác của các Bộ, ngành về làm việc tại Đồng Nai. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động của Đoàn công tác của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh Đồng Nai; đoàn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh thị sát các dự án quốc gia tại Đồng Nai; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN thăm khu tái định cư sân bay Long Thành và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai; các đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm việc tại Đồng Nai; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị trực tuyến, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Tiền Giang về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công và xuất nhập khẩu; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đoàn thanh tra của Bộ TN&MT thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại UBND tỉnh và thành phố Biên Hòa, Long Khánh; đồng chí Lại Xuân Môn, UVTW Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về tình hình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh; Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tỉnh Đồng Nai; đồng chí Trần Hồng Hà, UVTW Đảng, Phó Thủ tướng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ trên công trường và làm việc với các đơn vị liên quan về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đồng chí Trần Lưu Quang, UVTW Đảng, Phó Thủ tướng chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Xuân Lộc...

2. Về kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan báo, đài cũng có nhiều bài viết giới thiệu về tiềm năng, cơ hội phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, cải thiện môi trường... Trong đó, thông tin đậm nét nhất là việc tỉnh bàn giao toàn bộ 5.000 ha mặt bằng xây dựng sân bay quốc tế Long Thành; thông tin về việc Đồng Nai tháo gỡ khó khăn, tăng sức cạnh tranh cho khu công nghiệp (Báo Nhân Dân, số ra ngày 21/8). Cũng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 25/8, còn có bài Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững, trong đó, cho biết, Đồng Nai đang tăng tốc hành động, triển khai quyết liệt hàng loạt giải pháp để từng bước cải tạo, phục hồi và kiểm soát chặt chẽ môi trường. Trên Báo Đại đoàn kết online ngày 22/8 có bài Khi nông dân thay đổi tư duy làm nông nghiệp, phản ánh việc nông dân Xuân Lộc - Đồng Nai trồng chuối và bưởi để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Một số báo, đài Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh còn có thông tin về việc Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án Trung tâm Thương mại hơn 6.000 tỷ đồng; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đi đầu trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cứng rắn với vấn đề môi trường trong chăn nuôi; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gỡ khó trong khai thác vật liệu xây lắp… Riêng Báo Nhân Dân ngày 23/10 có bài Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh phản ánh Đồng Nai là địa phương phát triển công nghiệp hàng đầu cả nước, đang có nhiều nỗ lực để phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Trong đó có việc thực hiện nhất quán chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án thân thiện môi trường, sử dụng công nghệ hiện đại, ít sử dụng lao động.

Đặc biệt, cũng trong 6 tháng cuối năm, các báo, đài ngoài tỉnh đã thông tin kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển nguồn nhân lực, như: thông tin về Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023; Đồng Nai đối thoại với doanh nghiệp về công tác an ninh trật tự và nhất là thông tin về hoạt động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp xúc, làm việc với các ngành và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các khu công nghiệp của tỉnh; lãnh đạo Đồng Nai tiếp 400 người mua đất dự án khu dân cư hơn 92 ha Gem Sky World (xã Long Đức, huyện Long Thành); chỉ đạo xử lý tình trạng 900 hộ dân sống trong cảnh “hai không”…

Trong tháng 10/2023, các báo, đài thông tin về việc Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp báo chuyên đề về việc khiếu nại, khởi kiện của Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh), yêu cầu công ty chấp hành bản án của Tòa án nhân dân tỉnh, quyết định của UBND tỉnh bàn giao hơn 29.740 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý...

3. Trên lĩnh vực pháp luật, an ninh trật tự

Bên cạnh việc tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan báo chí ngoài tỉnh còn quan tâm phản ánh những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững... Trong đó, một số cơ quan báo, đài kịp thời phản ánh những vấn đề tồn tại, bất cập, những sai phạm trên các lĩnh vực quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh và định hướng dư luận, nhất là đối với các vấn đề nóng, nhạy cảm...

Cụ thể, các báo, đài đã thông tin về trường hợp một phường ở Đồng Nai có 700 căn nhà xây không phép, sai phép; thông tin về việc Đồng Nai công khai danh sách 115 doanh nghiệp nợ thuế gần 776 tỷ đồng; thông tin về dự án khu dân cư Gem Sky World hơn 92 ha tại xã Long Đức (huyện Long Thành) của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An bị kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 900 triệu đồng; thông tin về việc khởi tố vụ án liên quan đến cổ phần hóa tại Tổng công ty Tín Nghĩa; vụ khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc bán dự án “ma” tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom); vụ xét xử sai phạm tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái (Phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa); vụ Công ty Waterfront Đồng Nai bị phạt 130 triệu đồng vì xây 02 công trình không phép; Công ty LiOA Đồng Nai bị điều tra trốn thuế…

Ngoài ra, các báo, đài ngoài tỉnh còn thông tin về vụ khởi tố, bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG liên quan vụ án xây dựng 680 căn biệt thự, nhà liên kế không phép; Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai lãnh án 07 năm tù; mở rộng điều tra vụ án liên quan dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành; vụ luật ngầm xung quanh chợ Long Thành, người bán hàng rong bị “làm luật”; vụ tạm giữ kẻ cho vay lãi suất đến 540%/năm; vụ việc bắt phó giám đốc, khám xét Công ty TNHH Thành Bưởi; vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 05 người chết trên quốc lộ 20; vụ tạm giữ nghi phạm tàng trữ súng, lần ra cả “lò” súng tự chế; về việc xử lý nghiêm hành vi giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo; Cảnh sát giao thông Đồng Nai bắt đoàn mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ; vụ Công ty TNHH Thủy tinh Hongfei bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng do xả thải trái phép; bắt khẩn cấp nghi can bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2,0 tỷ đồng; khởi tố đối tượng vận chuyển 5,6 kg ma túy bằng ôtô; phát hiện hàng loạt tài xế dương tính với chất ma túy; vụ việc giả cảnh sát hình sự “làm luật” người đi đường…

Bằng các chuyên trang, chuyên mục phong phú, đa dạng trên các số báo thường kỳ, ấn phẩm báo chí và các chương trình phát thanh, truyền hình…, trong 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin đậm nét nhiều vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai… Qua đó, các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với tỉnh tuyên truyền và chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về nội dung thông tin, tuyên truyền chủ yếu của các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng cuối năm 2023.

C. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Thực hiện chương trình Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2023; trong buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2024 với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tám, lần thứ Chín  của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, 15 (khóa XI) và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội bền vững". Đồng thời, tiếp tục bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. 

2. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa"; các Quy định của Bộ Chính trị và Trung ương (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan và về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện" và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đồng thời, tuyên truyền kết quả hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu chương trình 7 “người tốt, việc tốt" năm 2023. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại và kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng tại các diễn đàn quốc tế của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong năm 2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, về biên giới và quản lý biên giới quốc gia. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) của Trung ương và của địa phương; tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức. 

5. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội (khóa XV), Kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X); Chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh; việc thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Đồng Nai trên địa bàn; tập trung tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, giao thông kết nối vùng. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa", chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, công tác chăm lo gia đình chính sách và người có công với nước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tuyên truyền tỉnh Đồng Nai chuẩn bị công tác giao quân lên đường nhập ngũ năm 2024; kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 và kết quả học kỳ I (năm học 2023-2024); công tác dân vận chính quyền. Tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy, pháo nổ và các loại tội phạm gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhất là tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

8. Tập trung công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) và công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2024, như: Kỷ niệm 74 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (khóa I) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (06/01/1946); 51 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973); 56 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2024); 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), mừng Xuân Giáp Thìn - 2024; 76 năm chiến thắng La Ngà (01/3/1948); 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910); Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (18/4/2024, tức ngày mùng 10/3 Âm lịch); 154 năm Ngày sinh của V.I. Lênin (22/4/1870); 48 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976) gắn với kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc hội (khóa VI) đổi tên nước ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); 76 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948); 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925);... 

Đính kèm: Thông cáo báo chí của UBND tỉnhBáo cáo tổng hợp của Hội Nhà báo tỉnhĐịnh hướng công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh

Các tin khác

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang