Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 02/12/2018 06:30
Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp.

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 13000/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp. 
Theo đó, thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với Thủ tưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: xây dựng hoặc củng cố, nâng cấp chuyên mục riêng về họp trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để đăng tải giấy mời họp, chương trình, tài liệu… đối với các cuộc họp. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc đối với chế độ họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của ngày 20 tháng 11 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ phục vụ họp trực tuyến của UBND tỉnh với các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tổng hợp báo cáo việc tổ chức các cuộc họp, các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Báo cáo chế độ thực hiện chế độ họp về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, nâng cấp chuyên mục họp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, nhằm đảm bảo việc đăng tải đầy đủ về giấy mời họp, chương trình và tài liệu…đối với các cuộc họp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuyên mục họp trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của từng đơn vị.
Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức họp, các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc họp, số lượng các cuộc họp được giảm của tỉnh, trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 
Thiên Bảo 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
81.569
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,53%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.