Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Cập nhật 21/03/2017 15:28
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Đây là cuộc Tổng điều tra có phạm vi trên cả nước, đối tượng điều tra rất lớn, nội dung điều tra phức tạp, thời gian điều tra kéo dài ngày, các lực lượng điều tra lớn. Để tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra, từ đó huy động toàn xã hội tích cực tham gia cuộc Tổng điều tra và động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu. Công tác tuyên truyền tập trung các nội dung sau: mục đích, yêu cầu cuộc Tổng điều tra; đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra; kế hoạch tiến hành Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh; chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và đối tượng phải thực hiện và khai phiếu điều tra; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác trong cuộc Tổng điều tra.
Hoài Tâm

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.328.261
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,67%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.