Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
参加全国高台教仁生大会的典型代表们会见

Bantin 9.21 (TT) - Hop mat dai bieu tieu bieu di du Dai hoi Nhon sanh cao dai toan quoc.jpg
去参加全国高台教仁生大会的省各位要人,组织和典型教徒会见

在会议上发表,省宗教会会长陈清雄先生,建议各代表去参加国高台教仁生大会时,需要抓紧 “国荣 道光” 道法的宗旨,目的,方向以及党和国家的主张,政策,法律,从此完成好一个代表的职责,为全国高台教仁生大会取得全面的成功作出贡献。他明确表示:各代表在大会的每个举动就为国家服务的基础上,促进民族大团结的意识 这也正是为道教发展的服务,国有兴就道才盛。

代表参加会议的代表们,驻在同奈的西宁高台圣会代表会长玉硬清先生,已感谢各级委,政权,相关机构一直为高台教各民创设在省地盘可行行道追求自己的心思愿望。西宁高台圣会代表会长也说过,15教民在省地盘已举行了基层级的仁生大会,2012年至2017年年期。未来,高台教的各位要人,组织和教徒继续发挥过去已得到的成果,总要关切修行纯正,做好对于国家的本职公民。

来源:同奈报

同奈省Atlas

访问次数

今天:
全部:

同奈省门户

主观单位:同奈省办公室。
负责主任:阮金龙 先生 – 同奈省办公室主任。
地址:同奈省,边和市,青平坊,阮文志路2号。
电话号码: (0251).3847292.
明写 "同奈省门户"​或者"www.dongnai.gov.vn"
​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang