Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

​(CTT-Đồng Nai) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 34 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng

Theo đó, để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025, tại Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025, chấp hành triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan. Đồng thời phải xem xét toàn diện, căn cứ vào thực tiễn và các yếu tố tác động liên quan, các mặt thuận lợi, khó khăn, các yếu tố đặc thù của từng đơn vị, địa phương trong tỉnh, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời cần xác định rõ việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2023 - 2025, đồng thời thực hiện đúng theo Phương án số 01/PA-UBND ngày 2/11/2023 của UBND tỉnh đã được cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Đảm bảo đúng quy định, chất lượng, kịp thời

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trình HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh căn cứ vào các quy định của Bộ Chính trị, của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy đề xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, kịp thời; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các xã, phường sau sắp xếp; phương án xử lý tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí... của các địa phương bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định; triển khai, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi ĐVHC. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định.

 Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú, Huyện ủy Vĩnh Cửu, Thành ủy Long Khánh và Thành ủy Biên Hòa lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện và thành phố căn cứ phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn của cấp trên tổ chức lấy ý kiến Nhân dân liên quan đến Đề án sắp xếp, HĐND các cấp ban hành Nghị quyết về chủ trương sắp xếp hoàn thiện hồ sơ gửi cấp trên đảm bảo thời gian quy định. Sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập tại các ĐVHC sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng; bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp các ĐVHC.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã gồm các nội dung: sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Trang Thư

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang