Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái

(CTT-Đồng Nai) - Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Quan điểm và nhiệm vụ ấy đã và đang được các cấp ủy Đảng trên địa bàn Đồng Nai quán triệt sâu sắc và tập trung, nghiêm túc thực hiện.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ các ấp, khu phố tại huyện Vĩnh Cửu
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ các ấp, khu phố tại huyện Vĩnh Cửu

Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Đảng ta luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Đồng thời, luôn kiên trì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đó cũng là điều mà Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đặc biệt nhấn mạnh tại các buổi nói chuyện chuyên đề với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ các ấp, khu phố tại các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; là bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ thành quả cách mạng, thành quả của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Do vậy, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chứ không phải của một lực lượng chuyên trách nào; trong đó, vai trò hàng đầu là ở người đứng đầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Văn Trung cho biết, nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Tỉnh đoàn luôn chú trọng tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Xác định đây là nội dung quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng xây dựng đất nước.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đa dạng hóa hình thức triển khai, tăng cường hình thức trực tuyến; thiết kế các infographic, sử dụng công cụ mạng xã hội… để tuyên truyền, chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, đã thành lập và duy trì hoạt động 28 CLB lý luận trẻ từ cấp tỉnh đến cấp huyện với tổng cộng 425 thành viên, sinh hoạt định kỳ hàng quý bằng các hình thức: trực tiếp, trực tuyến, viết bài luận, sinh hoạt thực tế. Một trong những nội dung được lựa chọn thường xuyên nhất là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội còn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, bài giới thiệu các gương điển hình, người tốt việc tốt, gương sáng thanh niên, bài viết có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi, những thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội. Qua đó, nhằm góp phần “phủ xanh”, xây dựng “vùng xanh” trên không gian mạng. Hiện tại, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng và duy trì hoạt động hơn 500 tài khoản mạng xã hội.
Đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ các ấp, khu phố tại huyện Nhơn Trạch nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ các ấp, khu phố tại huyện Nhơn Trạch nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tích cực phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Tấn Phước cho hay, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hàng năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của huyện đều ban hành chương trình công tác và kế hoạch triển khai các hoạt động trên cơ sở định hướng của BCĐ 35 tỉnh và phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Bên cạnh đó, BCĐ tổ chức giao ban định kỳ hàng quý và tổ chức tổng kết hàng năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động từng quý, năm và đề ra phương hướng cho thời gian tới. Phân công các thành viên BCĐ phụ trách các lĩnh vực nhằm đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên từng lĩnh vực được sâu sắc hơn và chuyển tải các hoạt động của ngành mình được chính xác và nhanh hơn đến quần chúng nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Tấn Phước nhấn mạnh, trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trên địa bàn trong công tác xây dựng Đảng về chức năng tư tưởng. Nâng cao nhận thức của các thành viên BCĐ35 và các Đảng ủy xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong việc định hướng dư luận, ngăn chặn hiệu quả, đấu tranh kịp thời, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin trên các Fanpage của huyện, xã để đáp ứng nhu cầu thông tin chính thống của nhân dân và cán bộ, đảng viên; tăng cường “phủ xanh” thông tin tích cực trên mạng…, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nêu rõ, hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Do vậy, muốn bảo vệ, cấp ủy các cấp, từng cán bộ đảng viên phải tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, chống lại mọi phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc của thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Đặc biệt là phải tích cực phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương; chủ động, tích cực phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các quan điểm, hình thức sai trái của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên với phương châm phòng ngừa là chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Chủ động phòng chống tiêu cực, phòng chống tự chuyển hóa, tự diễn biến; gìn giữ phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Đảng, gần gũi với nhân dân…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường nhấn mạnh, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Trang Thư

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang