Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến

(CTT-Đồng Nai) - Đó là một trong những nhấn mạnh của UBND tỉnh tại Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa được ban hành.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Phong trào thi đua do cấp nào phát động thì cấp đó xét khen thưởng

Theo Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, về nguyên tắc thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xét khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. Phong trào thi đua do cấp nào phát động thì cấp đó xét khen thưởng. Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng lớn đối với tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét khen thưởng.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập phải có ý kiến chấp thuận chủ trương khen thưởng của Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ khen thưởng đảm bảo đúng thời hạn theo quy định. Tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm đánh giá thành tích, xác nhận thành tích, thủ tục và nội dung hồ sơ trình cấp trên khen thưởng gồm: Hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Không xét khen thưởng theo công trạng đối với các đơn vị ngoài cụm, khối thi đua tỉnh và các đơn vị ngành dọc (do Bộ, ngành, Trung ương quản lý biên chế, quỹ lương). Không xét khen thưởng sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội thao, hội diễn, hội thi. Ngoại trừ các trường hợp thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chưa xem xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ; tập thể, cá nhân đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

UBND tỉnh tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2024
UBND tỉnh tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2024

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện

Về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, UBND tỉnh nêu rõ, phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. Tổ chức phong trào thi đua phải xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung và thời gian thi đua thiết thực, rõ ràng.

Tổ chức phát động, xây dựng kế hoạch, xác định biện pháp, phối hợp với cơ quan có liên quan để tuyên truyền mục đích ý nghĩa của phong trào thi đua, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Cùng với đó, cần có kế hoạch hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát phong trào thi đua theo thẩm quyền để nâng cao hiệu quả tổ chức phong trào thi đua.Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua nhằm đánh giá kết quả thực hiện, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng. Kịp thời tổ chức tuyên truyền để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông qua Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi, tổng hợp và phối hợp trong công tác hướng dẫn khen thưởng.
Trang Thư

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang