Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Trả lời ý kiến người dân

Cập nhật 26/07/2017 15:49
Xem với cỡ chữ

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Hồ Ngọc Thạch (huyện Định Quán)


​Nội dung câu hỏi:

Tôi làm đơn này kính trình bày với cơ quan thẩm quyền một sự việc như sau: Nguồn gốc đất thửa 150, tờ bản đồ số 5, diện tích 600 mét vuông do bà Chu Đức Long khai phá năm 1975 để ở và sản xuất nông nghiệp, đến năm 1990 bà Long sang nhượng cho cô ruột tôi là Nguyễn Thị Huệ và đất được sử dụng cho đến nay. Tháng 06/2014, cô ruột tôi là Nguyễn Thị Huệ qua đời, để lại quyền thừa kế mảnh đất hợp pháp trên cho tôi là Nguyễn Hồ Ngọc Thạch và chị tôi là Nguyễn Hồ Ngọc Bích (Theo di chúc lập ngày 18/03/2014, số công chứng 0828, quyển số 01-2014-TP/CC-SCC/HĐGD tại văn phòng công chứng Bến Lức). Trong quá trình tiếp nhận mảnh đất, tôi phát hiện có sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Thị Huệ không phải là nguồn gốc đất nêu trên mà là thửa đất số 123, tờ bản đồ số 5, loại đất trồng cây lâu năm. Địa chỉ thửa đất: ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Diện tích đất là 633,5 m2 (Sáu trăm ba mươi ba phẩy năm mét vuông), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE880625, số vào sổ cấp giấy: H00497, cơ quan cấp: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Định Quán, cấp ngày 26 tháng 02 năm 2007.
Theo tôi tìm hiểu thì phát hiện thửa đất 150, tờ bản đồ số 5 của Nguyễn Thị Huệ đã được cấp cho ông Dương Đức Thông (giấy chứng nhận số BE 405249, thửa đất số 150, tờ bản đồ số 5, số vào sổ cấp GCN: CH 431). Hiện nay, ông Dương Đức Thông (sinh năm 1984, số CMND: 271550873,nơi cấp Đồng Nai, số điện thoại 0902505030 ) là chủ đất nằm liền kề miếng đất của Nguyễn Thị Huệ và đã cầm cố giấy chứng quyền sử dụng đất này tại ngân hàng.
Ngày 25 tháng 08 năm 2016, tôi đã làm đơn kiến nghị “Về việc thẩm tra quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE8809625 cấp ngày 26/12/2007 cho bà Nguyễn Thị Huệ, thửa đất số 123, tờ bản đồ số 5, diện tích 633,5 m2 tại ấp 3 xã Phú Lợi”. Sau khi thẩm tra, UBND Thị Trấn Định Quán đã ra thông báo số 255/TB-UBND ngày 13/10/2016 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Huệ và ông Dương Đức Thông tại ấp 3 xã Phú Lợi. Kết luật thẩm tra nêu rõ: Việc UBND huyện Định Quán cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE880625 ngày 26/02/2007 cho bà Nguyễn Thị Huệ thuộc thửa đất số 123 tờ bản đồ số 5 diện tích là 635,5m2 đất LNC tại ấp 3, xã Phú Lợi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 405249 ngày 20/10/2011 đã cấp cho ông Dương Đức Thông thuộc thửa đất số 150 tờ bản đồ số 05 diện tích 600m2 đất ONT+LNC tại ấp 3, xã Phú Lợi là không đúng đối tượng sử dụng đất, đồng thời yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Định quán có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi theo thông báo trên.
Tôi đã nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 880625 của cô tôi là bà Nguyễn Thị Huệ cho cơ quan thẩm quyền theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2787/QĐ-UBND. Tuy nhiên đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 405249 của ông Dương Đức Thông đến nay vẫn chưa thu hồi được dù đã mời lên làm việc. Do không thể thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 405249 ngày 20/10/2011 đã cấp cho ông Dương Đức Thông khiến tôi không thể thực hiện các việc sau:
Nhận tiền bồi thường về việc mở rộng quốc lộ 20 do thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Thị Huệ khác với thông tin nguồn gốc đất đang được lưu giữ tại trung tâm phát triển quỹ đất.
Thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang người thừa kế hợp pháp là tôi và chị tôi là Nguyễn Hồ Ngọc Bích.
Dù đã rất nhiều lần tôi liên hệ với các văn phòng: phòng tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất, ủy ban nhân dân xã Phú Lợi. Nhưng đến nay, tôi vẫn chưa được giải quyết các vấn đề nêu trên.
Tôi có câu hỏi như sau:
1. Thời gian thu hồi sổ đỏ của ông Dương Đức Thông là bao nhiêu ngày kể từ ngày ra quyết định thông báo thu hồi sổ đỏ?
2. Trường hợp không thể thu hồi được sổ đỏ của ông Dương Đức Thông thì Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Định Quán phải có kiến nghị hủy sổ đỏ theo khoản 7 điều 106 của Luật Đất Đai hay không? Và thời gian hủy sổ đỏ theo thủ tục là bao lâu.
Trong thời gian chờ đợi sự quan tâm, xem xét giúp đỡ của quý cơ quan, tôi xin chân thành cảm ơn.
Phòng Tài nguyên và Môi trường – UBND huyện Định Quán có ý kiến phản hồi như sau:
1. Thời hạn thu hồi giấy CNQSDĐ khi đã có Thông báo kết quả thẩm tra việc cấp giấy CNQSDĐ
Trường hợp thu hồi giấy CNQSDĐ của ông Dương Đức Thông đã được cơ quan thanh tra thẩm tra, UBND huyện Định Quán đã có Thông báo số 255/TB-UBND về việc kết quả thẩm tra hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ của ông Dương Đức Thông và bà Nguyễn Thị Huệ ngụ tại ấp 3, xã Phú Lợi.
Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nêu rõ: “...sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp”. Như vậy, sau 30 ngày, kể từ niêm yết, công khai Thông báo kết quả thẩm tra mà không ai thắc mắc, khiếu nại thì UBND huyện Định Quán sẽ ban hành Quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ theo quy định của pháp luật.
2. Hủy giấy CNQSDĐ trong trường hợp người sử dụng đất không bàn giao giấy chứng nhận để cơ quan nhà nước lập thủ tục thu hồi
Căn cứ theo quy định tại Khoản 7, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ nêu rõ: “Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp...
Qua rà soát, kiểm tra hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận thấy hiện nay giấy CNQSDĐ số BE 405249 ngày 20/10/2011 đã được ông Dương Đức Thông thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Sở giao dịch Đồng Nai, Phòng giao dịch Định Quán (HDBank Định Quán). Thời gian xử lý nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được ký kết giữa ông Dương Đức Thông và ngân hàng HDBank Định Quán trước ngày 12/12/2017. Do đó, việc thu hồi giấy CNQSDĐ trên sẽ làm ảnh hưởng đến giao dịch về đất đai giữa ông Dương Đức Thông và ngân hàng HDBank Định Quán.
Ngày 13/7/2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Định Quán, UBND xã Phú Lợi cùng làm việc với ngân hàng HDBank Định Quán, ông Dương Đức Thông vả ông Nguyễn Hô Ngọc Thạch. Tại buổi làm việc, ông Dương Đức Thông đã trình bày những khó khăn về kinh tế trong việc giải chấp ngân hàng để lấy giấy CNQSDĐ giao cho cơ quan nhà nước lập thủ tục thu hồi. Để có thời gian cho ông Dương Đức Thông xử lý các khoản nợ đã vay, bàn giao giấy CNQSDĐ; đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Nguyễn Hồ Ngọc Thạch, đại diện các ban ngành, UBND xã Phú Lợi, ông Dương Đức Thông và ông Nguyễn Hồ Ngọc Thạch cùng thống nhất thời hạn cho ông Dương Đức Thông cung cấp giấy CNQSDĐ số BE 405249 ngày 20/10/2011 là trước ngày 30/7/2017.
Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên mà ông Dương Đức Thông vẫn không bàn giao giấy CNQSDĐ số BE 405249 ngày 20/10/2011 cho cơ quan nhà nước lập thủ tục thu hồi thì UBND huyện sẽ ban hành Quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ trên để Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Định Quán có cơ sở báo cáo UBND huyện quyết định hủy giấy CNQSDĐ theo quy định của pháp luật.
Phòng Tài nguyên và Môi trường có thông tin phản hồi đến ông Nguyễn Hồ Ngọc Thạch.
Trân trọng.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.321.911
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.