Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Huyện, thành phố

Cập nhật 16/09/2016 15:44
Xem với cỡ chữ

UBND huyện Nhơn Trạch


​1. Chức năng, nhiệm vụ

Gồm 12 xã: Phước Thiền, Hiệp Phước, Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông, Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Long Thọ, Phước An.

- Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện: thực hiện chức năng tham mưu UBND huyện về các công tác thuộc lĩnh vực nôi vụ như quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng, trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và thực hiện các công tác về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch, đầu tư, thẩm định đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh, quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, hướng dẫn cấp xã về nghiệp vụ quản lý tài chính ở địa phương.

- Phòng Giáo dục huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cấp huyện.

- Phòng Văn Hóa – Thông Tin – Thể Thao huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình.

- Phòng Y tế huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân bao gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản môi trường.

- Phòng Tư pháp huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải của cơ sở và các công tác tư pháp khác.

- Phòng Kinh tế huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư nghiệp, định canh định cư, kinh tế mới, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã, quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các họat động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phòng Quản lý Đô thị huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông.

- Thanh tra huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện. Tổ chức kiểm tra thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân số gia đình và trẻ em.

- Văn Phòng HĐND và UBND huyện: tham mưu giúp HĐND và UBND huyện thực hiện các công tác sau:

. Tổ chức phục vụ họat động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND cấp huyện giao.

. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp, HĐND và UBND cấp xã để thực hiện chương trình kế hoạch công tác của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ, thi đua, khen thưởng; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBND huyện.

. Phòng Tôn giáo Dân tộc huyện: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

2. Thông tin liên hệ

- Trụ sở : Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3521.108; Fax: 0251.3521.090

- Website: nhontrach.dongnai.gov.vn​ 

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.