Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Huyện, thành phố

Cập nhật 16/09/2016 15:36
Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Long Khánh


​1. Chức năng, nhiệm vụ
- UBND thành phố Long Khánh do HĐND thành phố Long Khánh bầu ra, là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND thành phố và cơ quan Nhà nước cấp trên.
- UBND thành phố chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND thành phố nhằm đảm bảo chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và các chính sách khác trên địa bàn.
- Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo các điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và 107 của Luật Tổ chức HĐND và UBND. UBND thành phố còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
. Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thành phố về quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thành phố trên cơ sở quy hoạch chung, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, giao thông, phòng, cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị, biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn;
. Thực hiện quản lý và kiểm tra sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của Chính phủ; tổ chức thực hiện các quyết định, xử lý vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật;
. Quản lý, kiểm tra đối với việc sử dụng các công trình công cộng được giao trên địa bàn; việc xây dựng và sử dụng các công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị;
. Quản lý các cơ sở văn hoá thông tin, thể dục thể thao của thành phố; bảo vệ và phát huy các giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh do thành phố quản lý.
2. Thông tin liên hệ
- Trụ sở: Số 1, Đường Cách mạng tháng Tám, Phường Xuân An, thành phố Long Khánh.
- Điện thoại: 0251.3877.328; Fax: 0251.3877.628

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.