Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tỉnh ủy

Cập nhật 16/09/2016 15:11
Xem với cỡ chữ

Ban Nội chính Tỉnh ủy


1-  Về chức năng, nhiệm vụ:

1.1- Chức năng: Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

1.2- Nhiệm vụ

a- Nghiên cứu, đề xuất: Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Đảng bộ tỉnh. Chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất vói Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính ở địa phương (Tòa án, Kiểm sát, Tư pháp, Thanh tra, Công an, Quân sự, Hải quan); cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b- Hướng dẫn kiểm tra: Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

c- Thẩm định: Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

d- Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

đ- Thực hiện một sổ nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

2-  Về tổ chức bộ máy:

Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập và cơ cấu 03 phòng trực thuộc, gồm: Văn phòng, Phòng theo dõi các cơ quan nội chính và Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng.

3-  Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 98 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa.

- Điện thoại: 0251.3847426. Fax: 0251.3943.537.

- Hộp thư điện tử: bannoichinh.tu@dongnai.gov.vn

- Hộp thư Tố giác hành vi tham nhũng và sai phạm trong hoạt động của các cơ quan tư pháp: phongchongthamnhung.bnctu@dongnai.gov.vn.

4-  Thông tin lãnh đạo:

4.1- Hồ Văn Năm

- Chức vụ: ủy viên Ban TVTU - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 0251.3822.358.

- Hộp thư diện tử: namhv.vks@dongnai.gov.vn

4.2- Trần Thanh Tính

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 0251.3822.294.

- Hộp thư diện tử: tinhtt.tudn@dongnai.gov.vn

4.3- Nguyễn Văn Vàng

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 0251.3846.165.

- Hộp thư diện tử: vangnv.tudn@dongnai.gov.vn

4.4- Lê Ngọc Minh

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 0251.3817.126.

- Hộp thư diện tử: minh.bnc@dongnai.gov.vn

Đơn vị liên quan

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.